WINTERS DEN BRIEL

TOEN  BRIELLE  NOG  DEN BRIEL  WAS

Wanneer het gesneeuwd heeft krijgt Den Briel een haast sprookjesachtig aanzien. Naar mijn idee waren de winters van vroeger vaker en langer wit van de sneeuw en lag er altijd ijs op de haven,

de vesten en het Brielsemeer. Maar ik besef me dat dat alleen maar een idee zal zijn.

In 1950 met oma Korndörffer op het Maarland.

De strenge winter van 1956 was een echte winter. Deze foto’s laten zien hoe sfeervol het op de haven aan het Maarland was.

De Kostverloren, met op de achtergrond de sloepenloods en de haven aan de Lijnbaan en Slagveld.

Winterse taferelen zijn voor mij altijd een inspiratiebron geweest tot het maken van een schilderij.

Hoewel onderstaande schilderijen niet uit mijn jeugd of jonge jaren zijn, maar uit de afgelopen

tien jaar, en geschilderd in Spanje, vond ik het toch de moeite waard ze te plaatsen,

omdat het wel beelden uit mijn jeugd zijn.

De Kaaibrug met hotel De Doelen en rechts de touwslagerij zo ik het gekend heb.

Ms. de Luctor op het bevroren Brielsemeer,

op weg naar de thuishaven Den Briel.

IJspret op de Langevest, met op de achtergrond de Brielsedom.

De St. Catharijnekerk in wintertooi gezien vanaf het Asylplein.

Met veel plezier en weemoed kijk ik terug op “Winters Den Briel”,

toen Brielle nog Den Briel was.

De winters gaven altijd een aparte, haast sprookjesachtige sfeer in Den Briel.

Daarnaast was ik een groot liefhebber van het schaatsen op natuurijs

dat volop aanwezig was met al dat water in- en om Den Briel.

Rens van Adrighem  Jávea  oktober 2007

De oude Kaaibrug toen “De Doelen” er nog stond.

Boven en links op het Asylplein.

Wie had toen kunnen bevroeden dat het huis links van mijn ome Leen van Adrighem de schilder, in 1980 ons eigendom zou worden.

De Rodebrug en “De zevenhuizen”

Schaatsen op natuur ijs, was de enige sport die ik graag beoefende. Hier op de Langevest met Jan van Pelt en mijn broer Art, in de jaren ’70. Kranten op de borst en rijden maar.

Deze spectaculaire winterbeelden zijn

uit 1948 toen er nog

eb en vloed was. Helaas was ik toen

te jong om me dit

te kunnen herinneren, maar plaats deze omdat ze zo bijzonder zijn.


De schepen lagen

op de door de eb droog gevallen

bodem van de haven.

Het Wellerondom, Cathariinehof en het Raas in wintersfeer in het jaar 1973

Herinneringen in woord en beeld

uit mijn jeugd en jonge jaren

door Rens van Adrighem

geboren 18-10-1946 in Den Briel

De toen nog stalen “Julianabrug” in 1950.

Luchtfoto uit de jaren ’70.

Wallen 

Luxor 

De ‘Kippenbrug’ op de plaats waar in 1910 de Julianabrug werd gebouwd.

Op de achtergrond de ‘Lagebrug’, tegenwoordig de ‘Kippenbrug’.

Gezicht vanaf de Julianabrug. Rechts de `Troost`.