DE SLOEPENLOODS

Herinneringen in woord en beeld

uit mijn jeugd en jonge jaren

door Rens van Adrighem

geboren 18-10-1946 in Den Briel

TOEN  BRIELLE  NOG  DEN BRIEL  WAS

Tot de begin jaren ’50 deed de Sloepenloods dienst als scheepsreparatiewerf.


Tot eind jaren ’60 werden er militaire voertuigen gerepareerd en onderhouden.


In 1969 en 1970 werden er de zogenaamde ‘Torenzegel Najaarsbeurzen’ gehouden waar de middenstanders een stand hadden.


Ik was toen net voor mezelf begonnen als decorateur, etaleur, reklameschilder en stand-bouwer, en kon daar volop aan de slag, zodat iedereen kennis kon maken van mijn werk.

De karakteristieke Sloepenloods en de helling, ten behoeve van de Torpedisten op de kop van de Kostverloren. Met de bouw werd begonnen in 1884 en in 1886 betrokken de Torpedisten de loodsen.

In 1922 vertrokken de Torpedisten naar Gorinchem, waarmee de sloepenloods zijn oorspronkelijke functie verloor. Sindsdien heeft het gebouw meerdere functies gehad.

In de loodsen maakte en schilderde ik alle decor-stukken en poorten voor de 1 aprilfeesten.

De stoomsleper “DEN BRIEL” en later ook de “TORPEDODIENST II”, sleepten de kleinere bootjes naar de juiste locatie.

Het korps torpedisten had een zeer goede naam in Den Briel. Velen van hen kregen toegang tot Brielse huizen en zo ontstond er een levendig contact met de Brielse schonen. De torpedisten waren ondergebracht in de kazerne in de Langestraat.

De Torpedisten ontleenden hun naam aan de Elektro Schok Torpedo's. Het was een onderdeel van het leger dat zich in geval van dreiging bekwaamde in het leggen van schoktorpedo’s onder water, waardoor bepaalde toegangswegen voor de vijand konden worden afgesloten.

Daar lagen ook de barkassen, sloepen en vletten.

De barkassen waren zeilboten die voor het leggen van mijnen werden gebruikt.


De reparatie aan de schepen vond in de Sloepenloods plaats.

De weken voor 1 april werd daar de inname van Den Briel gerepeteerd.

In 1972 werd de scheepshelling volgestort met grond, en in 1973 kreeg de schietvereniging ‘De Geuzen’ de beschikking over de drie loodsen die ze geschikt maakten als clubgebouw met schietbanen.

Alle werkzaamheden werden door vrijwilligers gedaan.

Naast de sloepenloods bevond zich nog een pand van de torpedisten. In de jaren ’60 werd dat pand gekraakt door de Brielse jeugd, die er een jeugdhonk van maakte met de naam Demeshed.


Het interieur was aangekleed met oude meubels en veel vloer- en tafelkleden. Er waren vaak optredens van onderanderen Herman Brood en Jan Akkerman.

Er werd veel thee gedronken werd verteld. Maar het experimenteren met druks had toch eigenlijk wel de overhand. Veel ouders hadden dan ook liever niet dat hun kinderen daar rond hingen.

In de jaren ’80 is het pand door brand verwoest.

Een historisch pand ging verloren, voor de jeugd kwam er een einde aan Demeshed en voor een hoop ouders was het misschien wel een opluchting.

Rens van Adrighem  Jávea  oktober 2007

Met veel plezier en weemoed kijk ik terug op “De Sloepenloods”,

toen Brielle nog Den Briel was.

De plaats waar ik in mijn jeugd speelde en later mij fantastisch in alle rust

in een prachtige ruimte heb kunnen uitleven met creatieve bezigheden.

Aan de Lijbaan hadden de Torpedisten ook drie loodsen.

Wallen 

Luxor