GEDENK
MEDAILLON

door

Rens van Adrighem

HET GEBRANDSCHILDERD
GLAS-IN-LOOD

De Thuiskomst

van

Het terug brengen op de originele plaats zou te veel risico’s opleveren. Het glas-in-lood raam heeft namelijk vooral door de beeltenis van Koningin Wilhelmina en haar Koninklijk gevolg een onherstelbare waarde en is het daarom geboden het op een veilige manier te presenteren.

17 oktober meld Johan de Haan dat het door hen gerestaureerd en gemonteerd op een lichtbak 24 oktober naar Den Briel terug komt en door hen gemonteerd zal worden aan de wand van de hal van het stadhuis.

WAAR HET medaillon EEN PLAATS KRIJGT

DE uitnodiging voor de ONTHULLING

Johan de Haan en Rens van Adrighem hadden in eerste instantie de wand aan de rechterkant van de ingang van de hal aangegeven als een prima plaats het aan te brengen. Maar tijdens overleg eind augustus is naar ieders tevredenheid besloten het medaillon, geplaatst op een lichtbak, aan te brengen links bij het binnen komen van de hal, boven aan de wand achter het kanon van Brederode, waar nu een schilderij hangt.

Koningin Wilhelmina, de Koninklijke familie, v.r.n.l. burgemeester mr. F.J.D.C. Egter van Wissekerke, de onder-voorzitter der Feestcommissie notaris L.P. van den Blink en de Gemeente-secretaris C.J. van den Ban.

20 oktober ontvingen Aard en Johan de uitnodiging voor de officiële onthulling.

DE THUISKOMSTKoninklijk raam in stadhuis Brielle volgende week teruggeplaatst

Het ruim twintig jaar geleden plotseling verdwenen glas-in-loodraam uit het Brielse stadhuis keert volgende week donderdag terug. Nadat het bij een atelier in Haarlem werd teruggevonden, is het raam de afgelopen tijd gerestaureerd. 

Theo Teitsma 23-10-17, 15:55

Glazenier Johan de Haan is daar nu mee klaar en daarom keert het raam met daarop de koninklijke familie terug in het stadhuis. Het raam werd in 1922 door het Algemeen Nederlands Verbond geschonken aan de gemeente vanwege de komst van koningin Wilhelmina naar de Geuzenstad. Het was na een verbouwing van het stadhuis in 1995 zoekgeraakt.

23 oktober

Geachte heer Heijmans,

Hierbij laat ik u weten dat de officiële onthulling van het 1922 raam

door burgemeester Rensen en wethouder Verbeek zal plaats vinden op

donderdag 2 november om 09.00 uur.

De uitnodigingen zijn gisteren verstuurd en zal u vandaag of morgen bereiken. Met vriendelijke groeten, Marijke Holtrop

19 oktober krijgt Aard Heijmans  deze mail. 

Dinsdag 24 oktober is in alle vroegte het zoek-geraakte glas-in-lood gedenkraam na 20 jaar weer teruggekeerd naar zijn thuisbasis: het stadhuis, thans Historisch Museum.

weer thuis in het stadhuis

Het raam is nog niet te bewonderen.

Het wachten is tot donderdagmorgen

2 november 9.00 uur, pas dan zal de officiële onthulling plaatsvinden.

Daarna kan de ganse goegemeente kennis nemen van dit unieke, fraai gerestaureerde Brielse erfstuk, waarvan 99,9% van de Briellenaren geen weet had.

Ondanks verwoede pogingen van de gemeente Brielle en Historische Vereniging De Brielse Maasmond (voorheen Vrienden van het Historisch Museum Den Briel), en met name haar lid de heer Aard Heijmans, werd het raam niet teruggevonden.

Dat er na twee weken nog geen contact was opgenomen met vinder de Haan en dat die om die reden  contact op nam met de in Spanje wonende oud-Briellenaar met de vraag of hij de zaak kon vlot trekken lezen we niets over.

Ondanks dat het zondagavond was nam laatstgenoemde direct contact op met het hoofd museum en werd de volgende morgen vroeg contact opgenomen met de Haan en na een paar dagen werd een en ander naar ieders tevredenheid geregeld.

Het blijft onbegrijpelijk waarom niet het juiste verhaal verteld wordt.

incorrecte publicaties

Ook het uitloven van een vindersbeloning door de Historische Vereniging leidde niet tot de gouden tip. Totdat… in februari 2017 de ANV het museum van de gemeente Brielle in contact bracht met glazenier en restaurator Johan de Haan uit Haarlem. De Haan bleek in bezit te zijn van het raam en had het rond 2014 op een rommelmarkt in Amsterdam gekocht.

De gemeente Brielle had best wel eens het boetekleed aan mogen trekken. Door het slordig omgaan met belangrijk erfgoed op het stadhuis en het museum, zijn immers alle problemen ontstaan. Uiteindelijk is door het alsmaar aandringen door Aard Heijmans de gemeente Brielle en de Historische Vereniging gaan zoeken naar het raam en heeft de gemeente een onderzoek laten doen naar het erfgoed. Maar daaruit werd alleen maar duidelijk waar het raam vandaan kwam en dat het maken van een replica (op verzoek van Aard Heijmans) niet mogelijk was. Er werd geen enkel aanknopingspunt gevonden waar het raam gebleven kon zijn. ‘Verwoede pogingen van de gemeente’ is echt wel overdreven weergeven van de feiten. Als Aard Heijmans de verdwijning niet aanhangig had gemaakt, had niemand van het raam geweten. 

Dat de gemeente Brielle de kosten van de restauratie voor haar rekening

heeft genomen met een bijdrage van de Historische Vereniging

mogen we wel terecht noemen en als boetekleed zien.

Vanuit het museum blijven er maar incorrecte publicaties verschijnen. Het is onbegrijpelijk dat feiten en namen worden verzwegen en de personen die door hun verbeten inzet ertoe hebben geleid dat het raam toch boven water kwam, denigrerend neergezet worden.

Fragmenten uit het Briels Nieuwsland

Johan de Haan ontving eind oktober een persoonlijke uitnodiging van burgemeester Rensen waardoor hij in tegenstelling tot een eerder besluit de onthulling niet bij te zullen wonen, besloot toch naar Den Briel te komen op 2 november. 30 oktober heb ook ik via internet uitgebreid contact gehad met burgemeester Rensen die zijn excuses maakte voor hoe alles verlopen is en verzocht mij dringen aanwezig te willen zijn bij de onthulling. Ik beloofde hem mijn best te zullen doen een vliegreis te boeken. Niet eenvoudig op deze korte termijn, maar is uiteindelijk toch gelukt. 2 november zal ook ik dus aanwezig zijn.

de ‘vooravond’ van de ONTHULLING

Het is donderdagmiddag 26 oktober als de uitnodiging wordt bezorgd bij mijn zwager in de Visstraat. Vreemd want bij het museum is mijn e-mail adres bekend, dus waarom niet even gemaild zoals naar Aard Heijmans.

Rens van Adrighem

Jávea Spanje, oktober 2017

voor het laatst geoptimaliseerd 31 oktober 2017