Sinds 1962 maakte ik onderdeel uit van de historische vieringen

van de Inname van Den Briel door de Watergeuzen op 1 april 1572.

In 1983 verliet ik mijn geboortestad en vertrok naar Spanje.


Een paar decennia had ik maar weinig contact meer met mijn geboorte stad.

In 2006 maakte ik kennis met het internet waardoor mijn interesse

voor Den Briel weer aangewakkerd werd.


In 2010 verscheen het boek ‘Heerlijke gekte’ over de 1 aprilvieringen

geschreven door Ad Hoogerwerf dat mij ontroerde

waardoor ik mijn herinneringen aan 1 april daar over ben gaan beschrijven

en mijn mening over de huidige vieringen kenbaar maakte.


Half 2013 werd mij gevraagd of ik een scheepsmodel van de Prince Admirael

kon maken om tentoon te stellen in het Kruithuis.

Dat vond ik wel een uitdaging dus heb daar ja op geantwoord.


Het naar Den Briel brengen van het scheepsmodel en een aantal gedenkwaardige feiten

waren gelijk een mooie aanleiding de 1 aprilfeesten weer eens mee te maken.

De buitengewone

Rens van Adrighem

Jávea, april 2014

Tijdens de viering werd mij door velen de vraag gesteld:

,,Wat vindt je er van Rens ?’’

Waar ik steeds op antwoordde na de feesten

mijn bevindingen daarover kenbaar te maken.


Na het verwerken van de belevenissen daarvan deed ik dat.

Niet bedoeld als kritiek, maar met de hoop daarmee

een positieve bijdrage te kunnen leveren tot het behoud van deze

voor Den Briel zo belangrijke 1 aprilvieringen.


Vieringen die door de jaren heen veranderde van een historische weergave

naar een uitbundig Briels Volksfeest.

Het 75-jarig bestaan van de 1 aprilvereniging.

1 aprilviering voor het 48ste jaar achtereen. 

Opening van een heus 1 april museum in het Kruithuis.

De Prince Admirael precies 35 in de vaart.

30 jaar geleden dat ik mijn laatste 1 april vierde.

55 jaar geleden begonnen met kalken.

Gedenkwaardige feiten in 2014

in het bestaan van de 1 aprilvereniging

*

*

*

*

*

De links naar de verschillende pagina’s

NAAR: de volgende pagina    NAAR: de index    NAAR: de site inhoud

*

Door      oud-Briellenaar     

Rens van Adrighem

1 aprilviering
van 2014