Veel van zijn werken grijpen terug naar 17de eeuwse schilderijen met mythologische voorstellingen.

Vele realistische en herkenbare portretten van markante Briellenaren zijn te herkennen in zijn schilderijen rond de inname van Den Briel en het jaarlijkse na spelen daar van.

De foto’s en de gegevens van de schilderijen zijn beschikbaar gesteld door de familie Peeren die in het bezit zijn van een collectie bestaande uit 19 doeken.

Drie doeken - die met      - zijn niet uit de “Peeren collectie” maar in particulier bezit.

De schilderijen uit de “Peeren Collectie” zijn te koop. Het is de wens van de familie Peeren, de schilderijen in Den Briel te houden, dus er zijn voor aspirant kopers wel voorwaarden aan verbonden om in het bezit van deze unieke werken te komen.

NAAR:  Een vriend

DE SCHILDERIJEN

Fons Löbker

Onze man in Den Briel

Rens van Adrighem

door autodidact      kunstenaar

Rens van Adrighem
Javea, Spanje  2012
Zijn bijzondere werken

        Fons leven  |  Journalist  |  Maskerade  | 1 april 1  |  1 april 2  |  Kunstschilder Schilderijen | Vriend

liet een dertigtal unieke schilderijen na

De 10 schilderijen waarop de Markante Briellenaren perfect weergegeven zijn

zouden eigenlijk door de gemeente Brielle aangekocht moeten worden om

een permanente tentoonstelling te realiseren.


Nooit eerder zijn dergelijke werken gemaakt en waarschijnlijk zullen dit soort kostbare werken in de toekomst niet meer gemaakt worden. Het zou deze unieke waardevolle werken vervaardigd

door een van “Brielles zonen” recht doen omdat ze van onschatbare waarde zijn voor het nageslacht

en als kijk op de geschiedenis van Den Briel.

fascinerende

ONZE   man in Den Briel

1973

Voor zover bekent is het schilderij niet in het museum terecht gekomen. Een oproep eind 2012 in de plaatselijke kranten leverde niets op. Het is mogelijk dat Fons dochter uit zijn eerste huwelijk het schilderij heeft meegenomen naar Monaco. Die heeft namelijk drie grote doeken, zonder lijst als erfstukken meegenomen. Via internet heb ik contact met haar gezocht in de hoop duidelijkheid te krijgen, maar heb geen contact met haar gekregen. Lisa wist zich later wel te herinneren dat een van drie schilderijen, het schilderij ‘Het Smeekschrift Der Edelen’ moet zijn.

Fons blijvende voorkeur voor mythologische onderwerpen en zijn kennis van die verhalen blijkt uit het ontwerp voor een gevelsteen aan de gevel van zijn toenmalige woning aan de Langestraat 1.


De gevelsten toont Danaë die in de gedaante van een gouden regen door Zeus bezocht wordt.

‘Het Smeekschrift Der Edelen’