Mei 1978 werd na rijp beraad met het 1 aprilbestuur tot de conclusie gekomen dat in plaats van het opknappen van het schip, het beter zou zijn een nieuw Geuzenschip te maken. Opknappen van het oude schip leek Wim van der Torre en mij, als ‘geestelijk vaders’ van het schip niet de moeite. Al snel werd gekozen voor de bouw van een nieuw schip, uitgevoerd in staal om er voor te zorgen dat het voor meerdere jaren inzetbaar zou zijn.

In juni ontstond op mijn tekentafel de schets van het nieuwe Geuzenschip. Ik maakte een spantenplan op schaal en Wim van der Torre berekende het draagvermogen.

Precies 40 jaar geleden ontstonden deze plannen en startte we met de bouw van het Geuzenschip de Prince Admirael. Volgend jaar - 2019 - zal het schip 40 jaar in de vaart zijn.

Ook maakten we een begroting en kwamen uit op een bedrag van

f 12.000,= voor de bouw ervan. In verband met de kosten zou het schip in hoofdzaak door vrijwilligers gebouwd gaan worden. In de begroting zat een bedrag van f 3.000,= aan arbeidskosten omdat er altijd werk is dat alleen door professionals gedaan kan worden. Het “Galjoen” zou een lengte van 14.00 meter, een breedte van 4.50 meter, twee masten van elk 11.50 meter, en een derde mast van 6.00 meter krijgen.

In juli bespraken we ons plan voor de bouw van de Prince Admirael met het 1 aprilbestuur. De burgemeester had bij de gemeente f 10.000,= los gekregen en vroeg ons het schip completer te maken. Zodoende kon er uiteindelijk gewerkt worden met een budget van f 20.000,=. Daardoor konden we aluminium masten aanschaffen, de bodemplaat van 5 millimeter staal maken en diverse verbeteringen en verfraaiingen uitvoeren. Het tekort van f 10.000,= moest verkregen worden middels de verkoop van certifi-caten aan de bevolking. Adriaan Zoetemeijer en Klaas van der Steen zijn zich daarvoor gaan inzetten.

In augustus wilden zeeverkenners uit Rotterdam het oude Geuzenschip ‘De Admiraal’ kopen voor f 3.500,=. Dat vonden Wim en ik wel oké en ook het bestuur van de 1 aprilvereniging ging hiermee akkoord, hoewel het schip officieel gezien geen eigendom van de vereniging was. Het schip vertrok naar Rotterdam en het beschikbare bedrag voor de bouw was op dat moment dus 23.500,=.

Het spantenplan op ware grote uitgetekend op de spantenvloer door Wim van der Torre.

Vanaf de spantenvloer maakte John van der Torre de ruim 100 spant onderdelen van 40 mm. T-ijzer.

78 daarvan moesten in de juiste vorm gebogen worden om later samen gesteld te worden tot 26 spanten.

Het Geuzenschip ‘De Admirael’ dat speciaal gebouwd was voor de viering van het 1 aprilfeest in 1972 raakte in 1978 na zeven jaar trouwe dienst langzaamaan in verval.

Door het succes dat het schip had moest er dus wel

iets gebeuren want een 1 aprilviering zonder Geuzenschip was ondenkbaar.

EEN NIEUW SCHIP

Rens van Adrighem

Jávea juni 2018

5 september werden tijdens een persconferentie de plannen bekend gemaakt. Zelfs de grote dagbladen in Nederland maakten er melding van.

Burgemeester C. de Ronde maakte 6 september bekend de Commissaris der Koningin, Mr. Vrolijk bereid gevonden te hebben de kiellegging te verrichten. Adriaan Zoetemeijer startte die dag met de verkoop van de certificaten.

Verder alles voor de kiellegging in orde gemaakt. Om 14.00 uur kregen we het bericht dat de Commissaris wegens ziekte niet kan komen zodat burgemeester C. de Ronde de kiellegging zal verrichten.

21 september de ‘Bodemplaat’ met kiel en een spant van het schip opgesteld voor de kiellegging, in dit geval het plaatsen van het eerste spant.

20 september heb ik het draaiboek voor de kiellegging besproken met Piet ’t Hart, Harrie van der Wiel - die de oorkonde voor de commissaris voor-leest - en Jan Beesemer, de man van het geluid en de regie.

Ook weer een gesprek gehad met Jac Klok en het 1 aprilbestuur betreffende copyrights en andere zaken rond het schip. Volgen Klok moest van deze ‘rechten’ spoedig werk gemaakt worden, want als er niets is vastgelegd lopen we de kans dat ‘derden’ middels bijvoorbeeld ansichtkaarten en dergelijke, geld gaan verdienen aan het schip. De secretaris van de vereniging zou er achterheen gaan.

19 september was de stand van de verkoop der certificaten f 6.000,=.

Archivaris Jac. Klok maakte een ontwerp voor een oorkonde welke aan de Commissaris gegeven zou worden bij de kiellegging. Ook heb ik een gesprek gehad met de Jac. Klok, die mij over de copyrichts van het schip aansprak. We zouden er later op terugkomen.

Klaas van der Steen verkocht pentekeningen die ik maakte van het schip à

f 5,= en had er in twee dagen 25 verkocht.

23 september heb ik om 9.00 uur Piet ’t Hart die de rol van ‘Lumey’ speelde, een baard en een snor aangeplakt. Daarna de laatste dingen voor de kiellegging in orde gemaakt.

DE KIELLEGGING

De kiellegging is precies volgens schema verlopen.

De belangstelling was groot. Er waren zeker 200 personen aanwezig. Het feest ging door tot drie uur in de middag.

We ontvingen een brief van de familie Cor van der Blink.

Zij schonken f 500,= om dat ze verhinderd waren naar de kiel-legging te komen.

Tijdens en na de kiellegging zijn er veel tekeningen verkocht.

De opbrengst van de certificaten was die dag opgelopen tot boven de f 7.500,=.

In de loods werden alle gasten ontvangen en bekeken het overzicht van het oude en het nieuwe schip.

Aan de kiellegging werkte ook de boerenkapel uit Rozenburg mee.

Zelf maakte ik filmopnamen van de kiellegging.

Een omvangrijke klus, want steeds moest de ronding gecontroleerd worden op de spantenvloer of het correct was.

Van de hele bouw maakte ik ondanks de intensieve werkzaamheden filmopnamen voor een documentaire en in een dagboek beschreef ik zoveel mogelijk de werkzaamheden die we verrichtte.

Hiermee was het mogelijk de geschiedenis van dit bijzondere project uitgebreid vast te kunnen leggen. Veel foto’s van de bouw zijn er niet, maar uit de filmopnamen was het mogelijk beelden te halen en te plaatsen als foto’s in dit verslag.

NAAR:  Brielles trots |  Bouw 1 |  Bouw 2  |  Bouw 3  |  Voltooid |  Slotwoord

Na enkele woorden van ‘Lumey’, het voorlezen van de oorkonde door Harrie van der Wiel en een toespraak door burgemeester De Ronde, werd de kiellegging door het drukken op een knop waardoor een spant met een geuzenvlag omhoog kwam een feit.

Ook heb ik de oorkonde voor de Commis-saris Vrolijk gekalligrafeerd. Een klusje dat 6 uur in beslag nam.

Jopie en Lisa Löbker op de bodemplaat.

Het podium voor de kiellegging opgezet en een overzicht van het oude en het nieuwe schip  opgesteld in de loods.

22 september hebben we de scheepswerf opgeruimd en de loods feestelijk aangekleed.

Rens van Adrighem

Door

De Geschiedenis van
De Prince Admirael