Het was Adriaan Ribbe die op 4 januari 1874 een bakkerij begon

in de Langestraat in het Geuzenstadje Den Briel

en een bijzonder recept voor zandgebak creëerde.


Maar liefst 100 jaar lang waren zijn Brielsche Zandtaartjes een zeer gewilde lekkernij

in Nederland maar ook in landen daarbuiten.

Adriaan Ribbe, geboren op 23 juni 1845 te Zierikzee, getrouwd met Dirkje Noltee, kwam in 1874 van Zierikzee, via Schiedam en Vlaardingen naar Den Briel, waar hij in de Langestraat een bakkerij begon. Hij bakte naast brood en gebak ook koekjes, maakte bonbons, chocolade- en suikerwerken.

Maar belangrijker: hij was de grondlegger van de vermaarde Brielsche Zandtaartjes.

Rens van Adrighem

Jávea juli 2013

Het deksel van het eerste Zandtaartjes trommeltje voor de export, uit 1899.

Een getekend portret van Adriaan Ribbe.

Het echtpaar Ribbe kreeg twaalf kinderen

- allemaal geboren in Den Briel -

waarvan er drie jong gestorven zijn.

Toen er nog geen waterleiding was, werd er gebruik gemaakt van ‘de kerkebak’, een enorme regenbak die tegen de Sint Catharijnekerk stond. Vader Adriaan had hem gepacht voor tien gulden per half jaar. Duizenden emmers water hebben ze moeten halen voor de bakkerij.

1 Augustus 1914 brak de Eerste Wereldoorlog uit. ’s Avonds om een uur of tien kwam er een officier de bakkerij binnen. Hij vertelde dat er zeshonderd militairen naar Den Briel kwamen.

Of de toen zeventig jaar oude Adriaan de andere morgen voor brood kon zorgen.

Samen met zijn zoon Cor en Piet van Santen, hebben ze de hele nacht doorgebakken. Tot de andere avond toe. Een enorme klus, want ook andere klanten moesten hun brood hebben.

In 1920 deed Adriaan - hij was toen 75 jaar - de bakkerij over aan zijn zoon Cornelis.

Adriaan overleed in 1928 op 83-jarige leeftijd.

Dirk Jacobus Ribbe

Brielle 1878-1879 Brielle


Adrianus Ribbe

Brielle 1879


Dirk Jacobus Ribbe

Brielle 1879


Anthonij Eliza Ribbe

Brielle 1879

Martinus Lucas Ribbe

Brielle 1888


Johanna Ribbe

Brielle 1889


Cornelis Ribbe

Brielle 1891


Cornelia Ribbe

Brielle 1895

Adriaan Eliza Dirk Ribbe

Brielle 1881


Johannes Cornelis Ribbe

Brielle 1883


Martinus Lucas Ribbe

Brielle 1884-1888 Brielle


Cornelis Ribbe

Brielle 1885-1886 Brielle

Een geëmailleerd reclamebord.

Een reclameblaadje van de

’’De Nederlandse Gist en Spiritus Fabriek’’

waar Adriaan hun waren aanprijst.

Adriaan en Dirkje in de nette kleren.

Adriaan in de tuin in de Langestraat.

De Ribbe’s waren een sterk geslacht. Adriaansvrouw Dirkje Noltee

werd maar liefst 95 jaar.

Als beloning schreven ze een stukje

in het blaadje over hem

met zijn geschiedenis.

HET ALLEREERSTE TROMMELTJE MET BRIELSCHE ZANDTAARTJES

Adriaan was erg vooruitstrevend voor zijn tijd. Hij liet in 1899 het allereerste

koektrommeltje maken, met tekeningen van historische Brielse plekjes.

RIBBE’S
Brielsche
Zandtaartjes

door  Rens van Adrighem

Adriaan Ribbe    |    Cor Ribbe   |    Wereldfaam   |    Bijzonder   |   Epiloog   |   Cors verhalen

De Brielsedom met vuurtoren.

De houten Kapel aan de Rik.

Het Wellerondom.

De Turfkade met Kaaibrug.