Samenvatting  archeologisch  onderzoek 

Catharina- en 
Cellebroedersklooster

Op korte afstand ten noorden van het Cellebroedersklooster, moet zich het Cellezusterklooster hebben bevonden, tussen Brigittenweg en Commandeurstraat. De Cellezusters hielden zich bezig met het verzorgen van zieke vrouwen en hielpen bij het afleggen en begraven van de doden.

Door

Rens van Adrighem

Er zal niet verder gegraven worden om de restanten van het Cellezustersklooster bloot te leggen.

NAAR: Opgravingen 1

NAAR: Opgravingen 2

NAAR: Samenvatting

Bij de opgraving van negen lichamen in grafkisten, ontstond de vraag of er sprake was van een begraafplaats van het Cellebroederskloosters of het Pesthuis. Na het vertrek van de Cellebroeders in 1600 verrees namelijk op de plaats van het klooster een pesthuis.

De pest trof in de 17e eeuw Den Briel meerdere malen en maakte vele tientallen slachtoffers. De teraardebestelling van overledenen bij een pestepidemie verliep doorgaans niet zo ordelijk, niet in kisten en er zouden ook veel meer personen en ook vrouwen begraven moeten zijn.

Het zijn uitsluitend mannen, vermoedelijk monniken, die aangetroffen zijn dus mogen we er vanuit gaan dat het een begraafplaats van het Cellebroedersklooster betreft.

Vreemd genoeg wordt tijdens een onderzoek gevonden dat er melding wordt gemaakt dat het Pesthuis één van de latere functies van (een deel ) van de kloostergebouwen van het Catharinaklooster was.

Of dit gebouw het pesthuis is geweest blijft zodoende in het ongewisse.

Volgens de archeologen is aangezien de resten binnen het plangebied zouden moeten liggen van het Cellebroeders klooster, lijkt een verband tussen het Pesthuis en het klooster onwaarschijnlijk.

Het klooster van de Cellezusters

Het Pesthuis

De begraafplaats

Het Sint Catharinaklooster

Het gebouw bleek groter dan verwacht.

Er bleken nogal wat aanbouwen te hebben plaatsgevonden, vermoedelijk na 1572 aangebracht.

Naast dat het later als bierbrouwerij en woning dienst heeft gedaan, was er ook sprake van een tijdelijke kruitmolen.

Van een kruitmolen zijn uiteindelijk geen resten aangetroffen. Wel zijn er meer dan 600 interessante bodemvondsten gedaan.

Het klooster van de Cellebroeders

De opgravingen van het Cellebroedersklooster laat een handjevol funderingen zien, een paar straatjes en watergootjes.

Er werd in eerste instantie verwacht bijzondere bodemvondsten te doen. Helaas was dat niet het geval, tot een negental grafkisten met menselijke resten werd aangetroffen.

Het op de kadastrale kaart uit 1832 aangegeven gebouw, aangegeven als pesthuis, werd later in gebruik genomen als fabrieksgebouw.

Het zou in een eerder verleden ook dienst hebben gedaan als Pesthuis, zo het bij Briellenaren altijd bekend heeft gestaan.

De foto’s zijn van Jasper Post, Ad Hoogerwerf, Jopie van Driel, Roel van Deursen en geplukt van Facebook.

Gegevens van het Streekarchief, krantenberichten, internet en het rapport van de Archeologische onderzoeken zijn de bronnen van de beschrijvingen.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn

wordt dat gemeld op de site.

Rens van Adrighem

April 2016