Rens van Adrighem

Door

Het gebouw bleek groter dan verwacht. 
Er bleken nogal wat aanbouwen te hebben plaatsgevonden, vermoedelijk na 1572 aangebracht. 

Naast dat het later als bierbrouwerij en woning dienst heeft gedaan, was er ook sprake van een tijdelijke kruitmolen. 

Van een kruitmolen zijn uiteindelijk geen resten aangetroffen. Wel zijn er meer dan 600 interessante bodemvondsten gedaan.

Het Sint Catharijneklooster

Het klooster van de Cellebroeders

De opgravingen van het Cellebroedersklooster liet een handjevol funderingen zien, een paar straatjes en watergootjes.

Er werd in eerste instantie verwacht bijzondere bodemvondsten te doen. Helaas was dat niet het geval, tot een negental grafkisten met menselijke resten werd aangetroffen.

De pest trof in de 17e eeuw Den Briel meerdere malen en maakte vele tientallen slachtoffers. De teraardebestelling van overledenen bij een pestepidemie verliep doorgaans niet zo ordelijk, niet in kisten en er zouden ook veel meer personen en ook vrouwen begraven moeten zijn. 

Bij de opgraving van negen lichamen in grafkisten, ontstond de vraag of er sprake was van een begraafplaats van het Cellebroederskloosters of het Pesthuis. Na het vertrek van de Cellebroeders in 1600 verrees namelijk op de plaats van het klooster een pesthuis.

Het zijn uitsluitend mannen, vermoedelijk monniken, die aangetroffen zijn dus mogen we er vanuit gaan dat het een begraafplaats van het Cellebroedersklooster betreft.

De begraafplaats

Het Pesthuis

Het op de kadastrale kaart uit 1832 aangegeven gebouw, aangegeven als pesthuis, werd later in gebruik genomen als fabrieksgebouw.

 
Het zou in een eerder verleden ook dienst hebben gedaan als Pesthuis, zo het bij Briellenaren altijd bekend heeft gestaan.

Volgens de archeologen is aangezien de resten binnen het plangebied zouden moeten liggen van het Cellebroeders klooster, lijkt een verband tussen het Pesthuis en het klooster onwaarschijnlijk.

Vreemd genoeg wordt tijdens een onderzoek gevonden dat er melding wordt gemaakt dat het Pesthuis één van de latere functies van (een deel ) van de kloostergebouwen van het Catharinaklooster was.

Of dit gebouw het pesthuis is geweest blijft zodoende in het ongewisse.

Het klooster van de Cellezusters

Op korte afstand ten noorden van het Cellebroedersklooster, moet zich het Cellezusterklooster hebben bevonden, tussen Brigittenweg en Commandeurstraat. De Cellezusters hielden zich bezig met het verzorgen van zieke vrouwen en hielpen bij het afleggen en begraven van de doden.

Er zal niet verder gegraven worden om de restanten van het Cellezustersklooster

bloot te leggen.

De foto’s zijn van Jasper Post, Ad Hoogerwerf, Jopie van Driel, Roel van Deursen

en geplukt van Facebook. 

Gegevens van het Streekarchief, krantenberichten, internet en het rapport van de Archeologische onderzoeken zijn de bronnen van de beschrijvingen.

Rens van Adrighem

April 2016

NAAROpgravingen  1

NAAR: Opgravingen  2

NAAR: Bodenvondsten

NAAR: Samenvatting

Het Zusterhof

Op het voormalige schoolplein en de rest van de Burgemeester van Sleenstraat,

waar vroeger het Sint Catharinaklooster dat dateert uit 1423 stond,

is opnieuw ingericht tot een gemeenschappelijk gebied en zijn woningen gebouwd.

15 mei 2018 opende wethouder André Schoon dit unieke woongebied.

Tijdens opgravingen in 2016 werden archeologen muren, restanten van een zuilenrij, een waterput en beerputten gevonden. 

Deze restanten zijn behouden in de openbare ruimte. Met stalen tribunes is het hoogteverschil opgelost. 

De resten zijn zo geconserveerd zodat er op gezeten en gelopen kan worden. 

Er is veel aandacht besteed aan de overgangen tussen privé en openbaar gebied.

Veel woningen hebben een 'Brielse stoep'; een ruimte voor de woning

waar bewoners een bankje kunnen zetten.  

Op de stalen wand is de beeltenis van een zuster - ontleend aan een gevonden tegel - aangebracht ter herinnering aan het Sint Catharinaklooster.

Een prachtig voorbeeld van hoe het verleden passend en zichtbaar

bewaard en herinnerd blijft.

Rens van Adrighem

Augustus 2018

Het Catharina Gasthuis

De gemeente Brielle en de Catharina Stichting hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van de grond voor de ontwikkeling van fase 5 aan de Van Sleenstraat.

Het is de lokatie waar zich tot de 17de eeuw het Cellebroedersklooster

en het pesthuis bevonden.

Op die locatie zal de stichting een gebouw met 28 plaatsen voor psycho-geriatrische zorg, een ruimte voor welzijn, de huidige Infirmerie, en 29 tot 37 vrije sector woningen realiseren met ongeveer 85 parkeerplaatsen voor de bewoners en de bezoekers.

De paviljoensgewijze opzet van de nieuwbouw past goed in de groene setting van

de stadswallen. En dankzij de flexibele plattegrondindelingen kan het gebouw

goed inspelen op toekomstige veranderingen in de zorghuisvesting, vindt men.

Naar verwachting starten de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2018.

De oplevering is gepland in het derde kwartaal van 2019.

Dat de nieuwbouw goed in de historische setting van de binnenstad past zullen de meningen over verschillen. Vooral de aanblik vanaf de Van Sleenstraat

geeft nou niet bepaald een historische aanblik.

Gezien vanaf de wallen.