De nieuwe Lagere Technische School aan de Noord-west zijde van de

burgemeester Harm van Sleenstraat.

Waar de kassen staan werd de school later uitgebreid en in 2012/2013 weer gesloopt.

De Torpedisten op appel, met rechts de voormalige Clarissen kapel.

Door

Rens van Adrighem

N

B

A

Satellietfoto van de situatie. 

Aan de burgemeester 
Van Sleenstraat, VAK A
waar de bouw over de weg en de gebouwen van de voormalige LTS, later Maerlandcollege aan de noordwest zijde van de weg zijn afgebroken,
worden de resten van het Catharinaklooster 
blootgelegd.

Op het terrein zullen woningen gebouwd worden.

Aan de Trompstraat, VAK B 

waar de scholen werden afgebroken, worden de resten van het Cellebroedersklooster blootgelegd.

Aan de Trompstraat zal naar alle waarschijnlijkheid een nieuw Catharina gasthuis komen.

Op onderstaande foto stond van 1438 tot 1572 het Clarissenklooster.

Overzichtsfoto met nog enkele gebouwen van het Clarissenklooster na het bombardement van 1943 toen de panden dienst deden als Ambachts-

en meisjes Vakschool.

De kapel van het Clarissenklooster deed lange tijd dienst als Sint Jorisdoelen,

welke van 1795 tot 1922 deel uit maakte van het kazernecomplex

van het Brielse Korps Torpedisten.

Van 1922 tot 1955 deden de panden dienst als Ambachtsschool.

Aan de Clarissenstraat deed het gebouw van 1957 tot 1995 dienst als belastingkantoor.
Het laatste restant van het Clarissenklooster - de voormalige kapel -
is evenals de overige gebouwen in de jaren ’50 afgebroken.
In de jaren 2000 werd het pand omgebouwd tot appartementen complex.

Het scholencomplex rond 1950 met de voormalige Clarissen kapel, de houten noodschool en rechts onder een restant van het klooster.

In de grond onder de voormalige schoollocatie van de Lagere Technische School, later Maerlant college, aan de noordwest zijde van de burgemeester Harm van Sleenstraat, liggen de restanten van het voormalige Catharinaklooster en het kloosterleven.

Op de hoek Brigittenweg, Trompstraat, stond tot aan de wallen,

het Cellebroedersklooster.

Op dit terrein waren tot voor kort enkele scholen gevestigd.

Rens van Adrighem

NAAROpgravingen  1

NAAR: Opgravingen  2

NAAR: Bodenvondsten

NAAR: Samenvatting