De kapel van het Clarissenklooster deed lange tijd dienst als

Sint Jorisdoelen, welke van 1795 tot 1922 deel uit maakte van het kazernecomplex van het Brielse Korps Torpedisten.

Overzichtsfoto met nog enkele gebouwen van het Clarissenklooster

na het bombardement van 1943 toen de panden dienst deden

als Ambachts- en meisjes Vakschool.

Het scholencomplex rond 1950 met de voormalige Clarissen kapel,

de houten noodschool en rechts onder een restant van het klooster.

De nieuwe Lagere Technische School aan de Noord-west zijde van de

burgemeester Harm van Sleenstraat.

Waar de kassen staan werd de school later uitgebreid en in 2012/2013 weer gesloopt.

In de grond onder de voormalige schoollocatie van de Lagere Technische School, later Maerlant college, aan de noordwest zijde van de burgemeester Harm van Sleenstraat, liggen de restanten van het voormalige Catharinaklooster en het kloosterleven.

De Torpedisten op appel, met rechts de voormalige Clarissen kapel.

NAAR: Opgravingen 1

NAAR: Opgravingen 2

Op onderstaande foto stond van 1438 tot 1572 het Clarissenklooster.

De grondgebieden van het voormalige 
Clarissen- Catharina- en Cellebroeders Klooster
Het Clarissenklooster

Van 1922 tot 1955 deden de panden dienst als Ambachtsschool.

Aan de Clarissenstraat deed het gebouw van 1957 tot 1995

dienst als belastingkantoor.

Het laatste restant van het Clarissenklooster - de voormalige kapel -

is evenals de overige gebouwen in de jaren ’50 afgebroken.

In de jaren 2000 werd het pand omgebouwd tot appartementen complex.

Het Catharinaklooster
Het Cellebroedersklooster

Op de hoek Brigittenweg, Trompstraat, stond tot aan de wallen,

het Cellebroedersklooster.

Op dit terrein waren tot voor kort enkele scholen gevestigd.

Door

Rens van Adrighem

NAAR: Samenvatting

De kaart van Johannes Blaeu uit 1649 met een detail van links het Cellebroeders-, in het midden het Catharina- en rechts het Clarissen klooster.

De terreinen van opgraving

Satellietfoto van de situatie.

Aan de burgemeester

Van Sleenstraat, VAK A

waar de bouw over de weg en de gebouwen van de voormalige LTS, later Maerlandcollege aan de noordwest zijde van de weg zijn afgebroken,

worden de resten van het Catharinaklooster

blootgelegd.

Op het terrein zullen woningen gebouwd worden.


Aan de Trompstraat, VAK B

waar de scholen werden afgebroken,

worden de resten van het Cellebroedersklooster blootgelegd.

Aan de Trompstraat zal naar alle waarschijnlijkheid een nieuw Catharina gasthuis komen.

N

A

B