Met de afdamming van de Brielse Maas medio 1950 werd duidelijk, dat voor de verbinding Brielle - Rozenburg geen zeewaardige schepen meer vereist waren. Op beide oevers werden nieuwe veerstoepen gebouwd, en er werd een opdracht voor de bouw van een kabelveer- pont verstrekt. In januari 1952 werd de pont in bedrijf gesteld. De kosten voor de bouw waren geraamd op f 98.500.-, het afrekenbedrag was f 106.340.-. Bij de bouw was rekening gehouden met de verwachting, dat er binnen ongeveer tien jaar een vaste oeververbinding over de Brielse Maas - nu het Brielse Meer zou komen.

Enkele namen van Briellenaren die hun boterham verdiende op de veerpont:

Jaap Kranendonk, Piet Kruyt, Janus Kweekel, Jan van Noord, Herman Looy (de sterrekijker), Leen Roedolf, Ritmeester en Miezelmoe.

HET KABELVEER DEN BRIEL- ROZENBURG

2x per jaar werd de ketting schoongemaakt door met een vrachtwagen de volle

lengte ketting over het asfalt te trekken (lees schuren) over de Veerweg.

Halverwege de jaren 50 werd de pont verbouwd en kreeg een schroef en een stuurhut én een schuilhokje voor de fietsers en voetgangers. Ook werd een slagboom geplaatst, voorheen werd een kettinkje gespannen als beveiliging.

Oversteek ticket 1968.

De eerste pont had geen stuurhut, maar een motor-kamer met op het kale dak de bediening.

Hij had ook geen schroef, zij voer aan de ketting aan-gedreven door een kettingwiel. Aan de ander zijde een staaldraad om op koers te blijven.

Leen Roedolf.

In de jaren ’60 werd een paar honderd meter noordelijker een nieuwe veerstoep aangebracht,. Gemeentebestuurders maakten de eerste oversteek mee.

In 1957 vond een dramatisch ongeluk plaats op het veer naar Rozenburg. Burgemeester Just de la Paisière en wethouder Van Helden van Rozenburg verdronken in de Brielse Maas. De remmen van de auto waarmee ze de pont - die glad was - opreden begaven het en gleed het water in. Gemeente secretaris J. Kuijpers die achter het stuur zat wist zich te redden, maar de andere twee zaten op de achterbank en waren kansloos.

Kuijpers die het portier had weten los te rukken ging ook mee de diepte in, maar kwam weer boven water. Miezelmoe van de veerpont stak hem de hand toe, die hij greep. Briellenaar Piet van Driel, haalde samen met zijn vader en broer de auto bovenwater met de hijsgiek van hun binnenvaartschip dat toevallig in de buurt lag. De auto was zes- zeven meter diep gezonken en het water was erg koud.

DRAMA

NIEUWE OVERSTEEKPLAATS

De openstelling van de Brielse Brug vond uiteindelijk in 1970 plaats. Tot dat tijdstip deed de kabelveerpont dienst.

Rens van Adrighem

Door

Brielenezen van die tijd weten dat er een scheepshond op de pont liep genaamd Herta, een vuilnisbak kruising van een snautzer. Die is na zijn dood begraven aan de Rozenburgse kant bij het wachtlokaal. Er stond een eikenhouten gedenkkruis op zijn graf met zijn naam erop.

Met strenge winters was het niet eenvoudig een vaarweg open te houden. 20 centimeter of meer dik ijs was niet ongewoon. Het open water trok ook altijd veel gevogelte.

BRIELSE VEER

HEEN EN WEER MET HET

TUSSEN DEN BRIEL EN ROZENBURG

  NAAR:   Brielse veer   |   Maassluis  | Maatschappijen  |   Veerboten  | Site inhoud

Rens van Adrighem

Jávea april 2017

Belangrijke nieuwe spelers bij de veerdiensten waren de auto-omnibusdiensten, zoals die van de gebroeders Van Noort die een dienst onderhielden tussen de Markt van Brielle en het station van Maassluis. Maar liefst achtmaal per dag (zesmaal op zondag) kon men op de bus stappen, die, evenals de spoorbootdienst, de verbinding legde met het spoorwegnet, maar hier een half uur korter over deed.

Belangrijk was de lijndienst van Vermaat uit Hellevoetsluis, die Rockanje, Oostvoorne en Den Briel aandeed en met de veerpont overstak naar Rozenburg en zijn reis voortzette naar het pontveer naar Maassluis, om zijn passagiers af te zetten bij het Maassluise treinstation.

HET HAVENHOOFD

Deze plaats heeft altijd een bijzondere aantrekkingskracht gehad bij jong en oud. De Brielse haven kwam uit op de Brielse Maas in open verbinding stond met de Noordzee.

Tot de jaren ’60 ging je via het Maarland Nz, langs het wachthuis van de voormalige waterpoort over de brug de Veerweg op. Die liep rechtstreeks, met aan beide zijden grote bomen, door tot aan de veersteiger aan het havenhoofd.

Het havenhoofd in 1900.

Rozenburg was vroeger nog een eiland. Vandaar moest je met andere veren door naar Maassluis om vandaar per trein in Hoek van Holland, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam of verder te geraken.

Buiten het cafe/logement "Land en Zee zicht” van de familie van Oers stond toentertijd een uithangbord met de tekst: "Wat een boffie! verse koffie met sprits 45 cent". Ze ver-huurde ook een tiental houten roeiboten.

Vlak bij het café van de familie van Oers stond een hardstenen bank. Deze was daar neer gezet ter nagedachtenis aan notaris Leendert Pieter van den Blink (Brielle 1857 - Brielle 1940), notaris te Brielle, 1890-1940. Hij heeft zich o.a. ingezet voor verbetering van de Brielse veren.

Op het Havenhoofd bevonden zich de oude zalmschuur, een aantal woningen, en het oude wachthuis. Rechts daarvan was het café en logement `Land en Zeezicht’ en de aanleg-steigers van de veerboten.

‘s Winters veroorzaakte eb en vloed de nodige ijsvorming op dukdalven en de steiger op het havenhoofd.

In 1950 werd de Maasmond afgesloten door de Brielse dam, waardoor de tijwis-selingen tot het verleden behoorden en de Brielse Maas Brielse Meer werd.

Vanaf de jaren ’50 lag naast de oude veersteiger de veerstoep van het kabelveer Brielle - Rozenburg.

De veerstoep in 1955.

Winter 1962.

Bij mooi weer ging een ijsje er altijd wel in.

Het bord K gaf aan dat daar een elektriciteitskabel lag.

Aren van de Vlucht die bij mooi weer ook wel bij het bankje stond, was een boeffie. Hij beloofde de gebroeders de Visser (6 & 9 jaar) die op het havenhoofd woonden, een gratis ijsje als ze thuis twee kippen de nek om draaide, omdat hij trek had in kippensoep...

Ja op die leeftijd weetje niet beter dus waren er gelijk twee kippen minder.

te ‘rapen’ als de klep water schepte. Lévens gevaarlijk natuurlijk, maar de mannen van de pont hadden er geen problemen mee, die zagen de lol er wel van in.

De belhamels sprongen ook altijd op de klep van de aankomende pont om vissen

De omvangrijke geschiedenis van de veerdiensten

staat beschreven op de volgende pagina’s.

Daarna werd de verbinding tussen Den Briel en de camping ‘Krabbeplaat' in de zomer-maanden onderhouden door een vrij varende veerboot voor voetgangers en fietsers.

De veerboot heeft de naam van veerman Coppelstock gekregen. Sinds 2008 wordt het veer door Connexxion geëxploiteerd.

Dat kleine mannetje in het wit links op de klep, is Hans de Visser. Naast hem zijn moeder en achter hem zijn vader.

Ze woonden op het havenhoofd.

Het moet op een zondag geweest zijn, want toen gingen ze altijd naar Opa & oma op Rozenburg, die woonde aan de Korte kruisweg op de bult, niet ver van de pont.

De veerstoep op Rozenburg