Op 5 juli 2008 werd het Scharloo afgesloten

omdat het lege pand op nummer 8 op instorten staat.

De laatste jaren was het een pakhuis en Het verkeerde

al langer in slechte staat.

Enkele maanden terug was een stuk van het dak ingestort

wat in het gebouw terecht kwam.

Tijdens een inspectie bleek dat ook de voorgevel gammel is.

Het Scharloo is toen afgesloten.

Op 13 juli 2008 werden er twee grote zeecontainers met 30.000 kilo zand er in op de parkeerplaatsen voor het pand gezet, die het puin bij mogelijke instorting kunnen opvangen.

Enkele jaren gelden hebben de heer en mevrouw Spoon het pand nummer 9 op eigen kosten laten restaureren door Poldervaart Brielle b.v. Kunstenaar Kees Dedert huurt het pand daar sinds 2004 en exploiteert daar zijn galerie. Helaas is het bij die ene restauratie gebleven omdat de eigenaren; de heer en mevrouw Spoon een beetje in de war raakten en uiteindelijk verzorgd moesten worden in een verpleeg-tehuis. Ze hebben helaas geen kennis meer van de huidige situatie , waardoor het nu de grote vraag is of, hoe en door wie de historische panden voor het nageslacht bewaard gaan blijven.


Hier ligt een belangrijke en zeer verantwoordelijke taak voor het gemeentebestuur en de monumenten-commissie om zorg te dragen voor dit belangrijke Brielse erfgoed. Alles zal er aan gedaan moeten worden, te voorkomen dat ook hier weer woningen of appartementen gaan verrijzen! Het had jaren geleden een uitgelezen kans geweest de panden geschikt te maken als stadskantoor, streekarchief of zelfs een theater. Daar was voldoende ruimte voor geweest en het had in beide gevallen zijn historische waarde en uitstraling kunnen blijven behouden.


28 Oktober 2008 werd bekend gemaakt dat de voorgevels van het bijna ingestorte pand gestut gaan worden. De zeecontainers die voor het voormalige pakhuis staan, kunnen dan verwijderd kunnen worden. De zaakwaarnemer heeft aangegeven dat de eigenaar van het pand niet meer in staat is om het gebouw te onderhouden, en er nog geen toekomstplannen zijn voor het pand. Ook wethouder Aart Heijboer deelde mee dat er nog geen visie is.


Januari 2009 werd bekend gemaakt dat de panden te koop staan. De gemeente Brielle heeft mede-gedeeld geen belangstelling te hebben voor dit erfgoed, waardoor er verwacht mag worden dat een projectontwikkelaar zijn kans schoon ziet er een wooncomplex van te maken.

Daarmee werd de ‘klucht’ -zoals terecht opgemerkt door Klaas Schipper- bevestigd. Dit werd maar al te duidelijk tijdens laatst gehouden vergadering van de commissie grondgebied. De monumentencommissie en de Rijksdienst gaan niet akkoord met sloop en afvoer van de monumentenlijst zoals de gemeente op 2 juni 2009 voorstelde. De PvdA was wel voorstander van aankoop. “Huur een architect in die verstand heeft van monumenten en maak er iets moois van. Desnoods verkoop je de panden weer met winst”, was het advies van Yvonne de Groot. Klaas Schipper van de VVD, had ook wel wat suggesties: “Elk gat op het eiland Voorne en Putten heeft een eigen zalencentrum, maar Brielle niet”, vond Klaas. In de economische visie van Brielle staat dat er nog plek is voor een of twee restaurants met een gastro-nomische signatuur. Ook zou het een riant sfeervol onderkomen kunnen zijn voor het Streekarchief.


Kortom: wie een klein beetje nadenkt, zal tot verbluffende oplossingen komen voor de bestemming van de panden. In combinatie met een Theater, zalencentrum en horeca zou het Scharloo een uitgelezen locatie zijn. Temeer daar er op loopafstand een grote parkeerplaats is.


Het terrein met de vijf panden van Spoon betrekken maar liefst  2.352 m2! Voldoende ruimte dus om een geweldig cultureelcentrum van te maken. Er hoeft dan geen steen van de fraaie historische panden verloren te gaan. Je laat de voorgevels geheel in takt door ze te restaureren en laat van de rest van de gebouwen staan wat bruikbaar is en bouw de rest naar behoefte, aangepast aan het bestaande, nieuw op. Dit was een uitgelezen kans geweest voor de gemeente om aan dit unieke stukje grond te komen. De makelaar die de verkoop in handen heeft, heeft gelukkig verklaard dat hij in zee wil gaan met iemand die respectvol om wil gaan met het erfgoed. Dat klink al heel anders dan de onvoorstelbare plannen van de gemeente Brielle, om het hele spul maar tegen de grond te gooien en af te voeren!


Het doet deugd dat oud-wethouder Henk Vegter vindt, dat het een schande is hoe men in Den Briel de laatste jaren omgaat met zijn historisch erfgoed. Jarenlang heeft hij zelf met de toenmalige ambtenaren heel wat panden in het Brieltje gered van de slopershamer en weten te restaureren, waarmee de historisch zo belangrijke aanblik van Den Briel behouden is gebleven en als trekpleister voor toeristen ‘werd’ moeten we bijna helaas vast stellen. Want de laatste jaren is wel erg veel verloren gegaan van het erfgoed van het eens zo roemruchte stadje.


Een oproep aan de gemeente Brielle namens de Briellenaren die het beste voor hebben met het vesting-stadje, om eindelijk eens het gezonde verstand te gaan gebruiken en er voor te zorgen dat Den Briel de historische trekpleister blijft, (of beter gezegd weer wordt), is denk ik wel op zijn plaats.

Of moet echt alles tot kolengruis vergaan?

16 SEPTEMBER 2009 meld de gemeente Brielle zegt geen geld te hebben om de waardevolle vijf historische ‘panden van Spoon’ aan het Scharloo te kopen.

9 NOVEMBER 2009

Volgens een bericht in Briels Nieuwsland zou er een kandidaat koper een plan ingediend hebben voor de voormalige bierbrouwerij ‘Het Gekroonde Hart’ de monumentencommissie blijkt grote waardering te hebben voor het plan dat is opgesteld na uitgebreid archiefonderzoek.

Op het binnenterrein zijn twee moderne bouwonderdelen getekend die met de appartementen die men daar wil realiseren worden ingevuld. Ook de overkapping van de poort, die niet is aangewezen als rijksmonument, zal op moderne manier worden vorm gegeven. De overige bebouwing wordt zoveel mogelijk volgens de historie uitgewerkt. Verder denkt men er een horeca- en hotel- en zalen functie te kunnen verwezenlijken. De definitieve beslissing wordt rond 1 april 2010 verwacht.


Het is jammer dat er weer zo nodig moderne onderdelen aan het oude historische pand moeten worden toegevoegd. Waarom niet gewoon in de smaakvolle oude stijl gebouwd?

20 JULI 2011, drie jaar verder, is er nog steeds igeen duidelijkheid over de panden.

Deze week werden ze verborgen achter een scherm. In elk geval een beter gezicht dan die verschrikkelijke zeecontainers.


Maar wat men ook verzint: het blijft een schande dat de gemeente Brielle geen maatregelen heeft getroffen, de unieke historische panden aan te kopen om te restaureren, en er een bestemming aan te geven waar de hele bevolking plezier aan

kan beleven.

De schetsen op het ‘Gordijn’ geven prachtig weer hoe belangrijk de historische panden zijn.


Het is en blijft onbegrijpelijk dat dit historisch erfgoed alleen bekeken kan worden middels deze schetsen op een scherm dat men vóór de zeecontainers heeft moeten plaatsen.


En het pand vervalt hoe langer hoe verder.

Beschamend!

Rond de jaarwisseling 2012-2013 zijn de zeecontainers en het ‘gordijn’ vóór de panden weggehaald en is er begonnen met de sloop van het bovenste gedeelte van de gevels.

De stenen zijn opgeslagen in containers.

De bedoeling is met het oude materiaal de gevels weer op te bouwen.

Het zal nog jaren duren eer ‘de rotte kies’ uit het stadsbeeld zal zijn verdwenen.

het trieste verval van

door Rens van Adrighem

geen geld

nieuw bouwplan

kunstzinnig verscholen

sloop ingezet

Rens van Adrighem

10 augustus 2017

Enkele dagen later, In de nacht van vrijdag op zaterdag is het dak van Scharloo 8 voor het grootste gedeelte - inpandig - ingestort. De panden vormden onderdeel van het voormalige Brouwerij-complex “Het gekroonde hart”, en ‘bezat’ een schat aan zeer waardevolle details. zoals fraaie plafondschilderingen die tussen 1629 en 1639 werden aangebracht.

het is te vrezen dat daar niet veel meer van over is.

Dankzij het op tijd plaatsen van de containers kan het verkeer doorgang vinden.

NAAR:   Brouwerij   |   Het verval   |   Details   |   Kantoor   |   Nieuwe bestemming   |   Site inhoud

Het wachten is dat de panden aangepakt gaan worden.

Het is te hopen dat de waardevolle oude details uit het pand

nog in enigszins redelijke staat uit het puin tevoorschijn kunnen worden gehaald en behouden kunnen blijven.

de Spoon Panden