door Rens van Adrighem

De gevelsteen in de gevel van Scharloo 5 is niet de originele en bevindt zich ook niet op de originele plaats. Het is een vroeg 20e -eeuwse kopie. De originele steen bevond zich oorspronkelijk in de gevel van het gedeelte van de brouwerij dat omstreeks 1869 werd afgebroken.

De vader van de laatste eigenaar,

C. Spoon, heeft een replica naar het verweerde origineel dat zich in zijn tuin bevond laten maken en in de gevel van nr. 5 laten aanbrengen.

18e-eeuwse keuken met 19e-eeuwse bediendentrap ( oorspronkelijk een spiltrap )

Doorgangen van Scharloo 8 naar Scharloo 9, in de periode Spoon.

Sinds de bouw van het woonhuis in de periode 1629 - 1639 is het pand talloze keren verbouwd. Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is de ’Blauwe Zaal’, vermoedelijk uit 1635, het meest interessant.

Plafond Blauwe Zaal circa 1635.

Detail plafondschildering: narrekop.

Detail plafondschildering: pauw

Raveling; een houten constructie om balken op te vangen, bij vroegere stookplaats.

Detail plafondschildering: griffioen.

Scharloo 8; paneel, oorspronkelijke omtimmering van spiltrap,op de zolder.( llinks bovenin op de tekening ).

kunstschatten uit het brouwershuis scharloo 8

scharloo 9

Héél veel waardevols is er verloren gegaan en het valt te vrezen dat er nog veel meer zal verdwijnen.

Vele jaren eerder hadden stappen ondernomen moeten worden om alle zeer bijzondere en bovenal waardevolle schatten

te waarborgen.’Gelukkig hebben we de foto’s nog’

maar dat is een heel erg schrale troost.

Rechter voorkamer eerste verdieping.

Rechter achterkamer eerste verdieping.

De heer en mevrouw Spoon hebben het pand nummer 9 in 2000 op eigen kosten

laten restaureren door Poldervaart Brielle b.v.

Kunstenaar Kees Dedert huurt het pand daar sinds 2004 en exploiteert daar zijn galerie.

Hendrik van Kruijne was ook de koper van het schilderij van koningin Christina van Zweden als godin Diana van Justus van Egmont (1601-1674) geschilderd omstreeks 1654-55. Het schilderij diende als schouwstuk en is thans het absolute topstuk van de collectie van het Historisch Museum Den Briel. Op een gegeven ogenblik verdween het schilderij achter behang en het werd pas bij een latere restauratie bij toeval ontdekt. De eigenaren van het pand, de heer C. Spoon en mevrouw G. Spoon-de Boef, schonken het schilderij in 1998 aan het Historisch Museum Den Briel.

optijd gered

NAAR:   Brouwerij   |   Het verval   |   Details   |   Kantoor   |   Nieuwe bestemming   |   Site inhoud

Rens van Adrighem

10 augustus 2017

de historische details van

de Spoon Panden

De gevelsteen in scharloo 5

Helaas zijn de unieke plafondschilderingen uit deze zaal bij de instorting in 2008 verloren gegaan. De zaal was in zijn gehele lengte en breedte voorzien van een bijzonder rijk beschilderd plafond dat vermoedelijk direct of kort na de bouw werd aangebracht. We moeten dus concluderen, dat er onvervangbare cultuurschatten verloren zijn gegaan. 

Een geluk bij een ongeluk is dat De schatten in genoemd pand

in 1987 in verband met eventuele gebruik van het complex als streekmuseum, door mevrouw ir. T.E. van Ditmars

als afstudeeropdracht aan de TU Delft gefotografeerd

en gedocumenteerd zijn.

Bij een brand van de faculteit Bouwkunde is het document echter verloren gegaan, maar Het streekarchief

Voorne-Putten en Rozenburg beschikt gelukkig

over een kopie en een gedigitaliseerde versie.

De tekening hieronder laat zien op welke plek in het plafond de getoonde details zich bevonden.