Aan de Noord-Oost zijde van de oude vestingstad, tussen het Havenhoofd en het Molenwater is er definitief een einde gekomen aan de historische pittoreske entree van Den Briel.

Aan dit beeld, gemaakt dankzij de moderne techniek is op beschamende wijze een einde gemaakt. Van de historische aanblik is geen spat meer overgebleven en dat is nog niet alles.

Binnen afzienbare tijd zal ook de voormalige biezenwei: het sportpark Meeuwenoord ook vol gestampt worden met maar liefst 700 woningen en het daarbij behorende parkeerblik.

Het is echt onbegrijpelijk dat men het aandurft

een dergelijke monsterlijke bebouwing te bedenken, goed te keuren en zelfs te bouwen.

Sinds 1998 heeft men de Maaskant verziekt met een behoorlijk aantal afschuwelijke woningen onder de naam:

“Jachthaven Port Brielle”.

Hiermee is een niet te stuiten tendens ingezet die nog lang

zal na dreunen.

Aan de voormalige Jachthaven Moerman, verrezen 70 woningen. Ook hier weer een bouw die als een vloek zal gaan rusten op de

voorheen zo sfeervolle entree van Den Briel.

Op het terrein stonden al tientallen jaren

eigengebouwde woningen van huurders

die gesommeerd werden te vertrekken.

De te lage aangeboden compensatie aan

de huidige bewoners gaf heel wat problemen.

Als klap op de vuurpijl komt ook het sportpark Meeuwenoord aan de beurt. De gemeente Brielle is tot het waanzinnige plan gekomen dat laatste stukje groen ook vol te gaan plempen met 700 woningen met het daarbij behorende parkeerblik. 

A

A

B

B

C

C

Het komt er uiteindelijk op neer, dat met al dat bouwen de eeuwenlange fraaie pittoreske entree van de oude vesting Den Briel, volledig van de kaart wordt geveegd.

Voor de bewoners wordt er zelfs een anderhalf miljoen kostend nieuw tracé als westelijke ontsluiting aangelegd.

Er komt een nieuwe weg tussen Koolhoekweg en de Sleepseweg.

Vanaf de Sleepseweg gaat de weg

over een watergang en over een waterkerend dijklichaam heen en sluit aan op de Rochus Meeuwisz.weg,

zoals aangegeven op de plattegrond.

Je kan er wel vanuit gaan dat de kosten

zullen oplopen tot zeker twee miljoen.

Noord-Oost entree

Nu wordt de voormalige jachthaven van Dijk, volledig volgebouwd met 122 woningen die

op geen enkele wijze passen

in de beeldbepalende entree van de oude vestingstad.


Het is niet te bevatten dat men niet in staat

is een toepasselijke bouw te realiseren.Voorbeelden zijn er genoeg te vinden dat dat wel kan, zoals b.v. Batavia stad en de Landal parken in Friesland.

25 September 2010


De PvdA heeft altijd gezegd dat er alleen op de sportvelden gebouwd mocht worden.

“Als het plan leuk is en de bewoners er achter staan mag er van hun wel 250 huizen gebouwd worden” volgens hen. De enige die hun poot stijf houden is de SP. Voor hen is 100 de limmit.

Dan kan ook de toegang gewoon gehandhaafd blijven zo het nu is en hoeft er ook geen geld verslindende nieuwe toegangsweg gerealiseerd te worden. Daar komt bij dat er op dit

moment niet een projectontwikkelaar gevonden zal kunnen worden, die met de bouw van

250 woningen van start wil gaan.

Rens van Adrighem

Ontwikkelingen 
rond Brielles historisch erfgoed

door Rens van Adrighem


Niets zal blijven zoals het was omdat de tijd andere inzichten en veranderingen met zich mee brengt. Alleen gebeurd dat niet altijd met respect om met het Brielse erfgoed.

   NAAR:   De Zuid entree   |   De Sjoel    |   Het Kaaistraat tunneltje   !   Noord-oost entree   |  Site inhoud