Proficiat voor de Brielse predikant Egbert Rietveld en de Stichting Behoud Synagoge. Zij zorgden ervoor dat deze historische Synagoge gerestaureerd en behouden bleef voor het nagelslacht en daarmee een voorbeeld is voor de monumenten commissie en andere bouwlustigen in de oude vesting.


Op 30 november 2008 werd dominee Egbert Rietveld geridderd

in de Orde van Oranje Nassau.

De Joodse gemeenschap in

Den Briel liet in 1871

in de tuin aan de Turfkade een  synagoge bouwen.

De eerste steen werd op 10 mei 1871 gelegd door

D. Wiesebron.

In november 1871 werd het gebouw als zodanig in gebruik genomen.

Het bestond uit een grote zaal voor de wekelijkse samen-komst en een ruimte voor het rituele bad.

In 1944 werden de ramen van de synagoge dicht gemetseld. Na de oorlog 1940-1945 werd de synagoge verkocht en de eigenaar maakte er een pakhuis van.

In 1999 werd de Stichting Behoud Synagoge Brielle opgericht, op initiatief van de Brielse predikant Egbert Rietveld, om de aankoop en restauratie mogelijk te maken. Een restauratie die uitgevoerd werd door Poldervaart Brielle b.v. Donaties van particulieren en giften van bedrijven maakten de restauratie mogelijk.

In de zomer van 2004 bikten Joodse en Arabische jongeren van Open House uit Ramle (Israël) na zestig jaar de dichtgemetselde ramen van de sjoel in Brielle weer open.

Niet alleen hun inzet en verdere uitwisseling met jongeren uit ons land, maar ook lezingen, concerten, theater en debat avonden over zaken als vrijheid en respect, willen deze Sjoel maken tot een huis van licht en hoop in onze samenleving.

Op 11 september 2005 was de Open Monumentendag met als thema ‘Religieus erfgoed’.

Op die dag vond de heropening plaats van de voormalige synagoge te Brielle, mede door rabbijn Avraham Soetendorp. Hiermee werd een belangrijk historisch pand in zijn oude glorie hersteld en kreeg Den Briel er tevens een trouwlocatie, vergader- expositie ruimte bij.

Rens van Adrighem

Op de achtergrond het monument van T. van den Berg- Been ter nagedachtenis aan de in de tweede wereldoorlog uit Den Briel gedeporteerde 21 Joodse Briellenaren, met aan de achterkant een dichtgesoldeerde koker, waarin zich een perkament bevind met daarop de

- door ondergetekende gekalligrafeerde - namen.

De Sjoel

Ontwikkelingen 
rond Brielles historisch erfgoed

door Rens van Adrighem


Niets zal blijven zoals het was omdat de tijd andere inzichten en veranderingen met zich mee brengt. Alleen gebeurd dat niet altijd met respect om met het Brielse erfgoed.

Een prachtig voorbeeld hoe met veel respect is omgegaan met Briels erfgoed.

   NAAR:   De Zuid entree   |   De Sjoel    |   Het Kaaistraat tunneltje   !   Noord-oost entree   |  Site inhoud