Het Geuzenschip “De Admirael“ dat speciaal gebouwd was voor de viering van het 1 aprilfeest in 1972 raakte in 1978 

- na zeven jaar trouwe dienst - langzaamaan in verval.

Door het succes dat het schip had was een 1 aprilviering zonder Geuzenschip ondenkbaar.

IN MEI 1978 ONTSTOND ER EEN PLAN VOOR

EEN NIEUW GEUZENSCHIP

Alles ben ik gaan vastleggen in een handgeschreven dagboek

waaruit ik in 2007 deze site heb kunnen samenstellen.

Het originele dagboek heb ik geschonken aan het Streekarchief

Voorne Putten in Den Briel.

Juli: Ons voorstel werd besproken met het 1 aprilbestuur. De burgemeester had bij de gemeente fl. 10.000,= los gekregen, en vroeg het schip completer te maken zodat er gewerkt ging worden met een budget van fl. 20.000,=. Zodoende konden we aluminium masten aanschaffen en de bodemplaat van 5 mm. staal maken en diverse verbeteringen en verfraaiingen uitvoeren.

Het tekort van fl. 10.000,= moest verkregen worden middels de verkoop van certificaten aan de bevolking. Adriaan Zoetemeijer en Klaas van der Steen zullen zich daarvoor gaan inzetten.

Augustus: Zeeverkenners uit Rotterdam willen het oude geuzenschip kopen.

Zij bieden fl. 3.500,=. Ook het bestuur gaat hiermee akkoord, hoewel het schip officieel gezien geen eigendom van de vereniging is. Het schip vertrekt naar Rotterdam en het beschikbare bedrag voor de bouw is nu dus fl. 13.500,=.

5 September: Tijdens een persconferentie worden de plannen bekend gemaakt. Zelfs de grote dagbladen in Nederland maken er melding van.

6 september: De burgemeester heeft de Commissaris der Koningin, Mr. Vrolijk bereid gevonden de kiellegging te verrichten. Adriaan Zoetemeijer startte met de verkoop van de certificaten.

18 September: Ik ben gebeld door een meneer uit Laren. Hij vroeg mij of ik de meneer ben die het geuzenschip heeft ontworpen. Ik antwoord dat dat klopt. “Nou, wacht u dan maar af” en weg was die meneer.

6 september: De burgemeester heeft de Commissaris der Koningin, Mr. Vrolijk bereid gevonden de kiellegging te verrichten. Adriaan Zoetemeijer startte met de verkoop van de certificaten.

14 September: Er is reeds voor fl. 3.500,= aan certificaten verkocht.

19 September: De stand van de verkoop der certificaten is fl. 6.000,=. Zoetemeijer ontving een brief van een 81 jarige oud-Briellenaar uit Den Helder, met fl. 100,= voor een certificaat.
Archivaris Jac. Klok heeft een ontwerp gemaakt voor een oorkonde welke aan de Commissaris gegeven zal worden bij de kiellegging. Ik heb een gesprek gehad met de heer Klok en het 1 aprilbestuur over de copyrichts van het schip. Klaas van der Steen verkoopt pentekeningen à 5,= gulden van het schip, die ik maakte en heeft er in twee dagen 25 verkocht.

20 September: Ik ontving een brief van die meneer uit Laren, van het telefoongesprek d.d. 18 september. Het bleek de bekende Heer W. C. Posthumus Meyjes te zijn. Hij stuurde een cheque mee van fl. 100,= voor het geuzenschip.

Vandaag het draaiboek voor de kiellegging besproken met Piet ‘t Hart, Harrie van der Wiel - die de oorkonde voor de commissaris voorleest - en Jan Beesemer, de man van het geluid en de regie. Ook weer een gesprek gehad met de heer Klok betreffende copyrights en andere zaken rond het schip. Van deze “rechten” moeten we spoedig werk maken anders voorziet Klok moeilijkheden. We lopen anders de kans dat “derden” middels bijvoorbeeld anzichtkaarten en dergelijke, geld gaan verdienen aan het schip.

21 September: De “Vlakplaat” en een spant van het schip liggen klaar. De oorkonde voor de Commissaris Vrolijk heb ik gemaakt. Een klusje dat 6 uur in beslag nam.

De tekst, samengesteld door Jac. Klok.

22 September: De scheepswerf opgeruimd, de loods feestelijk aangekleed, het podium voor de kiellegging opgezet, een overzicht gemaakt en opgesteld in de loods, van het oude en het nieuwe schip en alles voor de kiellegging in orde gemaakt. Om 14.00 uur krijgen we het bericht dat de Commissaris niet kan komen wegens ziekte. Nu zal burgemeester C. de Ronde de kiellegging verrichten.

NAAR: Deel 2

NAAR: Deel 1

NAAR: Deel 3

NAAR: Deel 4

Mei: Na rijp beraad met het 1 aprilbestuur, werd tot de conclusie gekomen dat in plaats van het opknappen van het schip, het beter zou zijn een nieuw geuzenschip te maken. Opknappen van het oude schip leek Wim van der Torre en mij, - als “geestelijk vaders” van het schip - niet de moeite. Al snel werd gekozen voor de bouw van een nieuwe schip uitgevoerd in staal, om er voor te zorgen dat het voor meerdere jaren inzetbaar zou zijn.

Juni: Op mijn tekentafel ontstond het nieuwe geuzenschip. Ik maakte een spantenplan en Wim berekende het draagvermogen.

SCHETS ONTWERP “DE PRINCE ADMIRAEL”  1978

We maakten een begroting en kwamen uit op een bedrag van fl. 12.000,=. Het schip zou in hoofdzaak door vrijwilligers gebouwd worden, in verband met de kosten. Des ondanks zat er in de begroting een bedrag van fl. 3.000,= aan arbeidskosten omdat er altijd werk is dat alleen door professionals gedaan kan worden. Het “Galjoen” zou een lengte van 14.00 meter, een breedte van 4.50 meter, twee masten van elk 11.50 meter, en  een derde mast van 6.00 meter krijgen.

Rens van Adrighem

Uit het archief van

BOUWDAGBOEK

“ De Prince Admirael ”

HET EERSTE DEEL

Rens van Adrighem  

Jávea  november 2007

voor het laatst bijgewerkt maart 2019