NOORDPOORT
Smaakvol

Het gemeentebestuur kwam tot het plan Bastion IX te herinrichten

omdat in 2022 het 450 jaar geleden zal zijn dat de Watergeuzen op 1 april 1572

Den Briel bevrijdde van de Spanjaarden door de Noordpoort te rammeien.

In 2018 werd een eerste brainstormsessie bij het 1 april monument gehouden door het gemeentebestuur, vertegenwoordigers van de werkgroep kanonnen en affuiten, het erfgoed gilde, de 1 April vereniging, medewerkers van het museum en de gemeente, om hun ideeën op papier te zetten.

of
Wansmaak

Rens van Adrighem

Door

Het was voor mij een reden alles wat te maken heeft met deze historische plek te gaan vastleggen. Een groot deel van mijn jeugd ligt daar namelijk.

31 oktober 2018 blogde burgemeester Rensen: Allen die zich betrokken voelen bij Den Briel mogen hun commentaar geven of nog liever:

met nog betere plannen aankomen.

Zelfs - zeg ik met een knipoog - ook als je al 35 jaar in Spanje woont.

Daar heb ik met deze site dus volmondig uitgebreid gehoor aan gegeven.

VOORGESCHIEDENIS

UITDAGING

Rens van Adrighem

Jávea, januari 2024

Document

SMAKEN VERSCHILLEN

Buiten of dit plan van smaakvol of wansmaak getuigt is er onder de meeste Briellenaren geen draagvlak voor dit minimaal 1.000.000 € kostende plan.

Daar komen de kosten van onderhoud ook nog bij, waardoor het totaal

alle proporties te buiten zal gaan.

Zo’n groot houten bouwwerk kan en mag je niet plaatsen bovenop de

zo belangrijke historische restanten van de Noordpoort.

Dergelijke abstractie en geldverspilling zit Den Briel echt niet op te wachten.

Het gemeentebestuur hoopt evenals in 1922 en 1972 koninklijk bezoek naar

Den Briel te kunnen trekken voor de 450-jarige herdenking

maar een koninklijke bezoek valt door de corona crisis zeer te betwijfelen.

HOOP

HOUTEN 
SKELET
BOVENOP
HISTORISCHE
NOORDPOORT

Heiligschennis voor Briellenaren