Rens van Adrighem


DE OPGRAVING VAN

DE  NOORDPOORT

Door

16 november 2020 werd begonnen met het afgraven van de restanten van de Noordpoort op Bastion IX.

De Noordkant.

Rens van Adrighem

8 december 2020

17 november 2020 foto’s Dennis Punt.

Foto’s Wilna Hoogerwerf-Pathuis.

Het is wel duidelijk dat het straatje door de poort in 1922 moet zijn aangebracht.

Het straatje ligt op een dikke laag zand, zoals rechts op de foto te zien is.

De vraag is waartoe het driehoekige plateau diende. 

Op de ZW foto uit 1973 leek het er op dat de fundering daar doorliep.

Foto’s Hans de Regt

We zijn benieuwd wat de archeologen zullen verklaren over de bevindingen van het blootleggen van de funderingen.

18 november:

De restanten van de in 1619 afgebroken Noordpoort en stadsmuur zijn in 2020 blootgelegd door drie dagen van afgraven van de grond.

We mogen het gerust zeer verrassend noemen dat we jaren lang dachten met de funderingen van de poort en de stadsmuur en het straatje door de poort te maken hadden, maar zo als nu blijkt dat die op zo’n anderhalve meter onder het maaiveld liggen! Dit gegeven houdt in dat ook de Dijkstraat lager heeft gelegen.

Die heet dus DIJK-straat omdat daar in latere jaren een dijk is neergelegd.

Het meest bijzondere is toch wel dat er nog steeds bijna zo’n twee meter hoge fundering en originele Noordpoort en stadsmuur aanwezig zijn!

18 november:

De zeer verrassende resten van de Noordpoort worden weer onder een laag grond verborgen.

De grote vraag is wat er uiteindelijk besloten wordt hoe de situatie gestalte gaat krijgen.

SPECTACULAIRE ONTDEKKING

Nu is ook duidelijk te zien dat de altijd

veronderstelde fundering, de muren van de poort zijn en de straat door de poort dus veel lager heeft gelegen.

De kloostermoppen waaruit poort en muren zijn opgebouwd zijn hier en daar vrij zacht. De restanten van een muur die veel later is geplaatst en fungeert als sober 1 aprilmonument werden ook aangetroffen.

De zeven meter hoge houten die de gemeente wil plaatsen moeten de grond en de restanten die erin zitten, die constructie wel kunnen dragen. Pas na een sondering kan hierover duidelijkheid worden verschaft. Bovendien moeten monsters van het metselwerk van de later geplaatste muur genomen worden en die gegevens moeten antwoord geven op de vraag of er een toren in de vorm van een houten skelet neergezet kan worden.

Heilige grond

Opvallend veel mensen kwamen bij de afgraving kijken, omdat de bedachte toren op veel weerstand bij de Briellenaren stuit. Zij vinden dat er op dit stuk ‘heilige grond’ geen ‘Disney-achtige attractie’ mag komen, maar de Brielse gemeenteraad wil er juist een toeristische trekpleister van maken, en is ook  de bedoeling dat Koning Willem Alexander op 1 april 2022 bij de viering van 450 jaar bevrijding de toren komt openen.

De plavuizen op het driehoekige plateau tegen de stadsmuur.

In 1973 zal er van het stuk muur - te zien op de ZW foto - weg genomen zijn om de poort muren een stukje op te metselen.

BORINGEN

8 december 2020:

zo’n twee meter geboord, waardoor de verschillende lagen zichtbaar zijn.

De verminkende boring in de westelijke muur van de Noordpoort.

Zo te zien is er tot een diepte van

DE BLOOTLEGGING IN 2020