Oktober 2015 werden de gebouwen van garagebedrijf Luveto gesloopt om plaats te maken voor Albert Heijn, die zonodig uit de binnenstad moest verdwijnen.

Met de bouw van Albert Heijn krijgt het terrein een geheel nieuwe bestemming en zal de binnenstad weer een stukje verder uitgehold zijn.

NIEUWE BESTEMMING

Foto’s Hans Lugtenburg.

EINDE LUVETO

Drie generaties lang is LUVETO opgebouwd

door de familie Lugtenburg.

In oktober 2015 zijn de panden met de grond gelijk gemaakt.


Wat in 70 jaar was opgebouwd verdween in 7 dagen

Waarmee niet alleen een Tastbare Oorlogsherinnering verdween

maar ook een bijzonder Garagebedrijf.

Dwarsdoorsnedes van de te bouwen Albert Heijn dat het idee van een terp met daarop vier panden voorsteld.

Foto’s Robert Jansen.

Foto’s Hans Lugtenburg.

 
De

door Rens van Adrighem

Rens van Adrighem

Jávea - Spanje  oktober 2015

LUVETO

Ontmanteling van