door Rens van Adrighem

NAAR: Het museum

NAAR:  Site inhoud

Rens van Adrighem
Jávea Spanje, juli 2012

INLEIDING


In het Historisch Museum Den Briel, dat in1912 opende als het Trompmuseum, hangt sinds de jaren dertig van de vorige eeuw een bijzonder schilderij.

Het geeft de inname van Den Briel door de watergeuzen op 1 april 1572 weer.

Aan de onderkant van de goudkleurige lijst zit een plaatje bevestigd met daarop de naam: A. Waldorp. Hoewel het schilderij niet gesigneerd is, is men er altijd vanuit gegaan dat het schilderij van de hand van de bekende Haagse zee- en rivierschilder Antonie Waldorp is.


De kunstschilder Antonie Waldorp, (Den Haag, 28 maart 1803 - Amsterdam, 12 oktober 1866) begon zijn schildersloopbaan op het atelier van de toneeldecorateur J.H.A.A. Berckenheymer.


In 1826 koos hij voor de 'vrije' schilderkunst. Veel invloed op zijn werk had de schilder W.J.J. Nuyen.

Samen reisden ze in 1833 naar Parijs waar ze kennismaakten met het romantische werk van E. Isabey.

In die periode schilderde hij vooral interieurs, portretten en stadsgezichten,

die hij soms stoffeerde met 17e-eeuwse figuurtjes. Vanaf 1838 legde hij zich vrijwel volledig toe op het schilderen van zee- en riviergezichten.

In 1862 schilderde Waldorp het schilderij De Inname van Den Briel op 1 april 1572.

VERBAZING


In juli 2012 trof ik tot grote verbazing een opvallend bericht aan uit het jaar 1974, over het Waldorp schilderij, in de verzameling publicaties van de in 2003 overleden Alfons Löbker.


Omdat het zo’n opvallend bericht is en vermoedelijk bij velen onbekend zal zijn, besloot ik dit bericht tot op de bodem te gaan uitzoeken om de uiteindelijke uitkomst goed gedocumenteerd boven water te krijgen.

Het Waldorp schilderij

Een schilderij dat vragen opriep

Inleiding    |    Het museum    |   Het schilderij    |    Onderzoek    |    De herkomst