Het is onvoorstelbaar wat er vooral in het jaar 1922 aan fotomateriaal bewaard gebleven is.

De vele foto’s getuigen van een creatieve en en zeer vindingrijke aanpak van dit jubileumjaar.

Een vijftal vissersschepen werden op een vernuftige wijze omgebouwd tot geuzenschepen.

Op de plaats van de voormalige waterpoort

werd een van hardboard gemaakte poort opgezet om te rammeien.

Een enorme stoet in het kostuum gestoken Briellenaren trok na het bestormen van de poort,

de rijkelijk versierde binnenstad in.

De Voorstraat, Markt, Nobelstraat, Koopmanstraat, Kaaistraat, Wellerondom en Venkelstraat

waren voorzien van fraaie groenslingers en vele vlaggen, vaandels en banieren.

Op de Markt werd onder het toeziend oog van koningin Wilhelmina,

Prins Hendrik en een groot gevolg, het spel “In naam van Oranje”

geschreven door Johan Been opgevoerd.


Het hele gebeuren heeft zeer grote indruk gemaakt op de Brielse bevolking.

In mijn jeugd vertelden vele ouderen met veel genoegen over deze onvergetelijke gebeurtenis

in de geschiedenis van ons zo geliefde Den Briel.

Je kan eigenlijk wel stellen dat alle geboren Briellenaren met het 1 Aprilvirus zijn besmet.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat men voor het jaar 1962 is gaan denken aan een

waardige historische viering, die met een groots opgezet klank- en lichtspel plaats vond

en er uiteindelijk toe geleid heeft dat sinds 1966 de viering jaarlijks is gaan plaats vinden.


Dank aan de Briellenaren die deze enorme schat aan foto’s hebben nagelaten.

Bijna alle foto’s op de 1 april site komen uit mijn privé archief.

Er zijn enkele foto’s toegevoegd uit de collectie v.d. Knoop en van Delden / Streekarchief Brielle

en de familie Steenbergen.

HISTORISCHE FOTOGALERIJ

Rens van Adrighem

door autodidact      kunstenaar

1 aprilfeesten  Den Briel