Rens van Adrighem

Door

BINNENSTADS

PLANNEN

31 oktober 2018 blogt Burgemeester Rensen: De plannen voor de binnenstad en haven van Den Briel verdienen breed draagvlak. De gemeente kan die plannen niet alleen uitvoeren, maar heeft daarbij de steun en creatieve inbreng nodig van de ondernemers en de bewoners. In de Brielse Tafel, op de hoek Markt-Voorstraat, kan iedereen zich een beeld vormen over de plannen en ideeën. En allen die zich betrokken voelen bij Brielle mogen hun commentaar geven of nog liever: met nog betere plannen aankomen. Zelfs - zeg ik met een knipoog - ook als je al 35 jaar in Spanje woont. Dus kom op met al uw ideeën!

Bastion VI is daar veel beter geschikt voor. Daarbij komt dat op het Kaai Ravelijn ook al een openluchttheater is, dus heeft dit wel zin?

Verder vraag ik al jaren om het enige stukje originele stuk stadsmuur met gewelven tussen Langepoort en Bastion VII bloot te leggen. Steeds wordt mij beloofd dit mee te nemen in de plannen, maar ik hoor er nooit over. Als men daar niets in ziet, zeg dat dan gewoon.

Tot slot zal het wel duidelijk zijn dat de plannen zoals voorgesteld door Han Kluijver in mijn ogen totaal ongeschikt zijn en dat daar door de gemeente-bestuurders en veel Briellenaren heel anders, haast juichend over gedacht wordt. Alleen het kostenplaatje zou misschien kunnen voorkomen dat deze plannen, op deze manier uitgevoerd gaan worden.

Dit is de mening van de zeer betrokken oud-Briellenaar, Rens van Adrighem.   

De plannen en mijn mening daarover

Wat opvalt is dat Briellenaren die hun wortels hebben in 't Brieltje, alles anders bekijken dan (op enkele uitzonderingen na) de meeste 'nieuwe' Briellenaren, en de meningen nogal verschillen. Vele oud-Briellenaren laten mij weten de plannen afschuwelijk en ongepast te vinden en vanuit Den Briel horen we door de nieuwkomers lofbetuigingen voor de plannen. Dat noem ik om die reden een tweedeling.

Mijn mening, die mij in de meeste gevallen gevraagd wordt, is altijd onderbouwd. Dat die vaak als negatief of ‘om wat te ouwehoeren te hebben’ gekwalificeerd wordt, vind ik dus ongegrond. Maar goed, het zal er wel bij horen wanneer je je mening geeft terwijl je niet meer in Den Briel woont.

Dat iemand met hart en ziel betrokken blijft bij zijn geboortestadje kan men blijkbaar maar niet begrijpen. Het gaat daarbij niet om gelijk te willen hebben. Iedereen mag zijn of haar mening hebben en die kenbaar maken.

Door de vele veranderingen en moderne bouwsels van de afgelopen jaren in Den Briel, vinden velen dat er niet respectvol omgegaan wordt met het Brielse erfgoed. In het verleden gebeurde dat ook met als voorbeeld de flat en de woningen in de Trompstraat, de woningen aan het einde van de Langestraat gebouwd op de oude stadsmuur, enz. enz. Dankzij met onder andere Henk Vegter en Jac. Klok, werden vele historische panden van ondergang gered en gerestaureerd.

Grote gemiste kans voor de binnenstad is het creëren van een theater buiten de vesting, terwijl de Spoonpanden een unieke locatie hiervoor waren. En dan het Arsenaal: een uniek pand voor het Streekarchief. Daarmee had er veel meer leven in de binnenstad kunnen komen. Goed voor de middenstand en horeca.

Tot overmaat is - naar mijn idee - de Disneyficatie toegeslagen in ’t Brieltje. Dat begon met de Jumbo groene woningen aan de Botbijlweg en de Pleerolhouder waar de oude stadsmuur achter weggemoffeld werd. Toen het megalomane tunneltje bij de coupure met een glazen dak en r.v.s. tekst in het interieur dat al snel gesloopt werd. Als klap op de vuurpijl het idee de wallen te verplaatsen. Die plannen kostte veel geld, maar gelukkig kwam daar nooit iets van terecht.

Ter inleiding

Bij de plannen voor de binnenstad wordt er van uitgegaan dat die meer bezoekers naar Den Briel zullen opleveren. Aantrekkelijke vaarroutes en goed gefaciliteerde aanlegkades voor passerende bootjes is een prima aanpak.

Han Kluijver maakte prachtige architectonische kunstwerken, maar deze werken kan je toch niet passend vinden voor een historisch stadje?

Een botenhuis met een stalen piramidevormig dak vóór de historische Zevenhuizen, met een veerboottocht die zeker drie keer meer moet gaan kosten dan nu, is toch geen vooruitgang. Daarbij moet er niet vergeten worden dat de fotoshopmontage veel ruimer wordt voorgesteld dan dat de draaikom in de haven in werkelijkheid is. Het botenverhuurbedrijf zal hier niet blij mee zijn.

Het plan van het doorgraven van de wallen en het plaatsen van een stalen tunnel en een loopbrug kan je toch echt niet anders dan Disneyficatie noemen.

Bovendien zal dit heel wat gaan kosten. Of dit allemaal nut heeft is zeer twijfelachtig.

Dan de brug bij de voormalige jachtwerf. Een klein stukje naar boven, loop je zo over de sluisdeur gewoon de Turfkade op. Ook hier valt niet te verwachten dat de kosten het te verwachten resultaat oplevert.

Een terras op de Turfkade aan de waterkant oké. Maar of een steiger/vlonder boven het water langs de kademuur enige zin heeft valt zeer sterk te betwijfelen. En dat daar iemand zal gaan liggen zoals voorgesteld, kan je echt wel vergeten. Niet onbelangrijkste bijkomstigheden zijn dat er 30 parkeerplaatsen zullen verdwijnen, en het feit dat de bediening over moet steken over de doorgaande verkeersweg.

Zou het niet veel slimmer zijn en een hoop geld uitsparen als de uitbater van het terras een ponton aanmeert aan de kade en leuk aankleed als terras.

Dan kan eerst bekeken worden of een en ander wel lonend is.

Wat niet aan de orde komt is het verbeteren/verbreden en aantrekkelijker maken van de coupure bij de Kaaistraat/Toelaverweg. Mijn tip is: maak van de coupure een waardige entree door de doorgang te verbouwen tot een poort , min of meer gelijk aan de Kaaipoort. De waterkerende deuren die zich daar bevinden zullen denkelijk nooit meer gebruikt worden. Daarbij komt dat de vloedbalken voor de ingang van de Kaaistraat aan het Slagveld/Scharloo er ook niet meer zijn. De waterkerende deuren kunnen bij het ombouwen tot poort gewoon gehandhaafd blijven. 

Wat Bastion IX betreft zou het verstandig zijn de restanten van de Noordpoort wat meer bloot te leggen en de poort zelf gedeeltelijk- of het liefst in zijn geheel op te bouwen. Maar dan niet op de wijze zoals in de plannen staat.

Voor de bunker zou een betere opgang gecreëerd moeten worden 

om als uitkijkpost te voldoen. Het ontwerp van een stalen rammei beeld, past uitstekend op de rotonde bij de Pieter van der Wallen dam. Is overbodig bij de Noordpoort. Het idee van openluchttheater is op die plaats niet wenselijk.

Ter verduidelijking

Rens van Adrighem

Jávea  3 februari 2020

5 november 2018

Beste Gregor,

Je uitdaging ga ik met veel plezier en passie aan.

Bij deze mijn mening en ideeën betreffende de plannen voor de binnenstad.

Kort na de oproep van burgemeester Rensen verschijnt er in alle bladen

het bericht dat in Brielle wonenden hun ideeën

over de plannen kunnen uiten.

23 juli 2019 verschijnt het Uitvoeringsplan Binnenstad-

en havenvisie 2017.

Hierin staat beschreven welke plannen wanneer uitgevoerd gaan worden en de bedragen die daarvoor begroot zijn. Er zijn (behalve voor de Zevenhuizen) helaas geen beelden hoe de plannen definitief uitgevoerd gaan worden.

Het is moeilijk te ontkomen aan het idee dat men vind dat oud-Briellenaren zich niet met Brielse zaken moet bemoeien.

Er kwam ook geen enkele reactie van het gemeentebestuur.