De Prince Admirael bestond op 1 april 2019 precies 40 jaar.

Slechts enkelen kunnen nog getuigen van de historische bouw.

Deze pagina is een eerbetoon aan mijn mede initiatiefnemer

Wim van der Torre en de tientallen vrijwilligers,

waarvan de meesten helaas niet meer onder ons zijn.

Zonder hen zou dit jubileum niet mogelijk zijn geweest.

Mede namens de “mannen van het eerste uur” spreek de dank uit

aan het 1-aprilbestuur en de tientallen vrijwilligers die

zorg hebben gedragen voor het instandhouden van dit inmiddels

geworden erfgoed en spreek de wens uit dat er altijd weer

vrijwilligers te vinden zullen zijn die zich hiervoor willen inzetten.

Het nieuwe ( Huidige ) Geuzenschip

Het Geuzenschip "de Prince Admirael" werd evenals het eerste schip, ontworpen door Rens van Adrighem. Scheepsbouwer Wim van der Torre maakte het spantenplan op ware grootte en berekende de stabiliteit en het draagvermogen.

De financiën werden verkregen middels inzamelingen onder de bevolking en een subsidie van de gemeente Brielle. Het werk werd onder leiding van bovengenoemden, pro Deo door een zestiental vrijwilligers uitgevoerd, waarbij Rens de verantwoording had voor de vormgeving en Wim voor de technische uitvoering.

Het schip werd op de scheepswerf van laatstgenoemde - meestal in vrije tijd en zaterdagen - gebouwd in de maanden september 1978 tot eind maart 1979. Tijdens de strenge wintermaanden werd er onder vaak erbarmelijke omstandigheden met strenge vorst en hevige sneeuwbuien gewoon doorgewerkt om het schip op tijd - vóór 1 april - over te kunnen dragen aan de 1 Aprilvereniging en dat lukte ook.

In 1980 op de Brielse Maas voor tv opnamen voor school televisie.

En dat schip kwam er ook, tot grote vreugde van de geuzen. Het werd een zeer bijzonder schip, omdat het op aan elkaar gelaste zand-opspuit buizen, die als ponton dienst deden gebouwd werd. Het kreeg de naam “De Admirael”.

Op het ponton werden de spanten van recht-hoekige stalen buizen gelast, en die werden bekleed met watervaste hardboard platen van 

De vóórgeschiedenis

Tijdens een ledenvergadering in de Provoost in januari 1972, spraken Piet de Bruin en Henk Grootveld hun wens uit, over een ‘Geuzenboot’ te willen beschikken bij de viering van de Inname van Den Briel op 1 april 1972, het grote jubileumjaar. Het bestuur kon aan dit verzoek geen gehoor geven omdat zij daar niet de middelen voor hadden. Na een snel overleg tussen Wim van der Torre en ondergetekende, konden we bekend maken dat wij zouden gaan zorgen dat er zo’n schip kwam.

Toen raakte het schip echter ‘op’ en omdat er belangstelling was van een padvindersgroep uit Rotterdam werd er besloten het te verkopen.


Na rijp beraad van het 1-aprilbestuur werd besloten tot het bouwen van een nieuw - stalen - schip met de naam: “de Prince Admirael”.

Het was echter zo’n succes dat het schip stand hield tot 1978.

De masten werden vervaardigd van pvc. pijpen.

De bedoeling was dat het schip na 1 april gedemonteerd en opgeslagen zou worden.

Terechte Trots

Met recht mag de 1 Aprilvereniging, die dit jaar 80 jaar bestaat, trots zijn op dit ‘rijke’ bezit. Een eigen schip dat elk jaar wordt ingezet tijdens de 1-aprilvieringen en ook op verzoek uitvaart naar andere steden in Nederland om historische feesten op te luisteren.

Wim van der Torre was vele jaren de trotse Schipper van de Prince Admirael. Door de jaren heen hebben velen zich geschaard onder de bemanning.  Momenteel is Duco Deur de schipper van "de Prince Admirael" en weet zich ondersteund door twee reserve schippers (Cees de Bruin en Koos Steentjes) en een deskundige en gedisciplineerde bemanning.

tijdens de glorieuze intocht op 1 april 1979

waarbij op het Maarland Nz. de poort werd gerammeid.

Rens van Adrighem

Maart 2019

De Prince Admirael in de originele staat zoals hij ontworpen en uitgevoerd was.

NAAR: site inhoud

Met volle zeilen het Stenenbaak passerend.

Brielles Trots
De Prince Admirael

Door: Rens van Adrighem

De Prince Admirael

zeven mm. dikte en het geheel werd gedecoreerd.