HET VERDERE VERLOOP
2

Rens van Adrighem

Door

Rens van Adrighem

11 maart 2021

Gary Jenkins: Als je naar de beperkte tekeningen kijkt, zie je dat sommige van de staanders van de houten structuur direct naar de 1922 funderingen gaan. Anderen gaan langs de kant van de funderingen, maar zal dan invloed hebben op de oudere 1572 funderingen die momenteel ondergronds liggen. Volgens de archeoloog die in december de blootlegging begeleide zei dat geen van beide in staat zijn om het gewicht te dragen van het houten Skelet, waardoor de oudere funderingen beschadigd zullen worden. De monumentencommissie moet zich dus zeer bewust zijn van dit feit. Zij zijn de enige die dit plan kan stoppen.

06-02-2021

Geen klap voor de neus waard

Brielle wil lastige insprekers bij politieke vergaderingen de mond snoeren. Burgemeester Gregor Rensen werkt aan een aanpassing van de spelregels, zodat inwoners niet meer elke keer over hetzelfde onderwerp hun zegje kunnen doen.

VVD-raadslid Anneke Witte wordt er moedeloos van dat bijna elke maand leden van de stichting Noordpoort komen inspreken bij commissie- en raadsvergaderingen.

Dan moet je niet in de gemeenteraad gaan zitten, zou ik zeggen.

De Noordpoort Stichting vraagt hoe het gesteld is met het plan voor een houten toren op de plek van het 1 aprilmonument. Enkele duizenden inwoners tekenden een petitie, omdat ze niet willen dat op die ‘heilige plek’ waarop 1 april 1572 de Watergeuzen door de Noordpoort de stad binnenkwamen een toren komt te staan.

10-02-2021

Geërgerde Witte: ,,De stichting denkt dat als je gras zaait en je daar keihard aan trekt dat het sneller gaat groeien.’’ Ze wordt moedeloos van het inspreken omdat ze niet met nieuwe argumenten komen.

De vele tegenstanders worden moedeloos van raadsleden die totaal geen besef hebben wat ze veroorzaken met het goed keuren van dit soort plannen.

Wim Smit (D66) zegt dat de stichting goede vragen stelt waar geen duidelijk antwoord op is. Burgemeester Rensen gaat onderzoeken of het reglement voor inspreken kan worden aangescherpt. De stichting: ,,Wij spreken in, omdat we erbij betrokken zijn en doen dus niets verkeerds.’’

Yvonne de Groot

Je kunt niet de regelgeving aanpassen om wat je zelf onplezierig vindt.

,,De bewoners voelen zich in de steek gelaten door de gemeente. Zelf was ik 21 jaar PvdA raadslid. In mijn tijd kreeg ik heel wat onplezierigs van insprekers over me heen gekregen, en dat heb je maar te slikken. Je kunt de democratie niet monddood maken. De gemeente heeft de mond vol van burgerparticipatie en dan nu zeggen dat die mensen niet meer welkom zijn, dan ben je verkeerd bezig. Als de raad akkoord gaat, is ze geen klap voor de neus waard.’’ Hiervan akte.

Henk Kampers

In deze coronatijd is inspreken bijna het enige democratische middel om onze stem te laten horen. Waarschijnlijk had anders de vergaderzaal vol gezeten met onze sympathisanten.

Gary Jenkins

Ik dacht dat we in Nederland een democratisch proces hadden. Nu lijkt het in Brielle dat het een dictatuur is van de VVD.

Klaas Schipper

Anneke Witte, jullie hebben deze mensen gewoon genegeerd! Zij hebben het beste voor met hun stad waar ze echt van houden!

Anneke Witte

Raadsleden vertegenwoordigen niet zichzelf en worden geacht hun achterban te vertegenwoordigen. Ook wij voelen ons verantwoordelijk maar kunnen nooit uit gaan van wat we zelf mooi of niet mooi vinden.

Het gaat er ook niet om wat we mooi of lelijk vinden. Het gaat erom dat je op de historische restanten van de Noordpoort toch geen houten palen Skelet kan en mag gaan bouwen die meer dan een miljoen gaat kosten en daarbij het jaarlijkse onderhoud ervan. Daarbij zou ik niet weten waarom je als raadslid niet je mening daar over mag geven. Zeg dan gewoon ik kan mijn VVD voorman, wethouder André Schoon niet afvallen door mijn persoonlijke mening te geven.

Hans Scholte

Natuurlijk. Als de inspraak te lastig wordt, pas je gewoon de regels aan. Je reinste Donald Trump praktijken! En mevrouw Witte declasseert zichzelf prima. Daar heeft ze geen hulp van mij bij nodig. Maar lees wel even wat ze onderin in de bijlage bij deze reactie schrijft over onze historische erfschatten... Gevalletje van typisch VVD-gedrag: A zeggen en B doen.

Mijn naam is Anneke Witte, liberaal en ondernemend. Sinds 1993 ook politiek betrokken. Met veel plezier heb ik de afgelopen periode de rol van raadslid namens de VVD mogen vervullen en onze kiezers zo goed mogelijk vertegenwoordigd in de commissies en de raad. Mijn kracht is het verbinden van mensen en het samen aanpakken van ingewikkelde vraagstukken. Natuurlijk is het van belang dat onze historische erfschatten bewaard blijven. Voor dat alles maak ik mij namens de VVD graag sterk, voor nu en voor de toekomst van ons prachtige gebied.

16 februari heeft de Stichting Noordpoort niet ingesproken in de commissie-vergadering, maar gekozen voor een brief aan de gemeenteraadsleden, met de inhoud van de brief met name gericht op:

• De commotie rondom het mogelijk inperken van het spreekrecht, zoals aan de orde kwam tijdens de commissievergadering BZM van 3 februari 2021;

• het nakomen van de beloofde afspraak met het college naar aanleiding van het voorstel van burgemeester Rensen.

  1. het nakomen van de beloofde afspraak om de onderzoeksresultaten te bespreken met Stichting Noordpoort, zoals beschreven op pagina 3 van ‘Bijlage 5 – Stand van zaken Projecten in Uitvoering – januari 2021’. Dit document was ook opgenomen op de agenda van de commissievergadering van 3 februari j.l.

Het is voor burgers in coronatijd de enige weg naar de gemeenteraad en het college om hun mening te delen en breed vragen te stellen over op handen zijnde plannen. De gemoederen die de burgers bezighield, zouden normaal massaal bij commissie- en raadsvergaderingen op de publieke tribune plaatsgevonden hebben.

Daar waar de burgemeester spreekt van ‘schreeuwers’ heeft Stichting Noordpoort zich altijd netjes aan het reglement van orde gehouden. Het college en gemeente-raad, zou eigenlijk de hand in eigen boezem moeten steken. Meerdere malen is Stichting Noordpoort voorgehouden dat er een gesprek met het college zou plaats vinden, nota bene de burgemeester heeft dit daags voor zijn opzienbarende interview in het AD van 16 januari 2021 zelf via een persoonlijke email aan de Stichting voorgesteld.

Dat Stichting Noordpoort (te) laat haar kritische geluid liet horen, wijst zij ten stelligste af. Bij het eerste inspreken in oktober 2020 lag er nog geen vergunningaanvraag ter inzage, moest de gemeenteraad nog een conceptverklaring van geen bezwaren afgeven en zou de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nog een advies uitbrengen.

Stichting Noordpoort vraagt respect te hebben voor burgers, die zich zeer betrokken voelen bij hun gemeente en de plannen die ze wil uitvoeren. De mening van burgers zullen niet altijd stroken met die van de gemeente. De burgers de mond snoeren is onaanvaardbaar.

26 februari

NOG GEEN BESLUIT BASTION IX

De bedoeling was op de agenda van de Commissie BZM op 9 maart en in de raad van 15 maart een besluit te nemen over: ‘Verklaring van geen bedenkingen voor omgevingsvergunning aanvraag voor het reconstrueren van de Noordpoort op funderingsresten en opwaarderen van Bastion IX’.

Aangezien het definitieve advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed nog niet is gegeven, heeft het college afgelopen dinsdag besloten het voorstel aan te houden en niet voor besluitvorming aan te bieden aan de commissie en gemeenteraad. Agendering is nu voorzien voor de maand april.

3 maart

ONBEGRIJPELIJK

Het is maar niet te bevatten dat de gemeente Brielle zo halsstarrig blijft vasthouden aan het bouwen van een houten Skelet, bovenop de historische funderingen van de Noordpoort. Een ‘grap’ van meer dan een miljoen euro’s, waar ook nog de jaarlijkse onderhoudskosten bij komen.

Het blootleggen van de aanwezige resten en het weer opbouwen van een stukje stadsmuur met gewelven en weergang zouden een fantastisch beeld opleveren.

Ook in Maastricht vind een dergelijke blootlegging en terug brengen in historische staat van de oude stadsmuur plaats.

Architecten Ro Koster en Ad Kil bedachten in opdracht van de gemeente een eigentijdse reconstructie van de Noordpoort bovenop de in de grond zittende restanten van deze poort en stadsmuur. Met een houten loopbrug aan beide kanten wilden ze de mogelijkheid tot beklimmen realiseren. Dat mag dus niet.

Omstreden houten toren mag

4 maart

De gemeente Brielle kan een houten toren laten bouwen op de plek waar de Watergeuzen op 1 april 1572 de stad binnenvielen. Dat heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed deze week laten weten. De dienst is bijna akkoord met het plan voor het omstreden bouwwerk. Wel moet de ‘stadsmuur’ aan beide kanten van de toren worden geschrapt.

Wat in ander historische steden wél kan, kan in Den Briel niet. ,,De ontgraving tot 1.70 mtr. diepte zou risico’s voor het middeleeuwse metselwerk met zich meebrengen’’ meld de rijksdienst.

Onbegrijpelijk, want met de huidige conserveringsmiddelen en het waar nodig repareren van het metselwerk is geen enkel probleem. Zelfs het opmetselen van een stuk stadsmuur met gewelven en weergang en het opmetselen van een stuk poorttoren, zal geen enkele afbreuk doen en is historisch verantwoord.

Het is wel overduidelijk dat het plan gewoon doorgedrukt wordt!

Ook in de jaren ’50 tot 1973 stonden de restanten er prima bij.

Kortom: alles beter dan een houtenpalen Skelet waar de kosten, het in stand houden en de vernieling er van niet te overzien zijn!

5 maart

KENTERING?

Volgens Wim Smit moet het college een besluit nemen over het 1 aprilmonument. Wat wordt het nu? Gaat het college door met een aangepast monument of stopt men met de huidige plannen en komt er iets voor in de plaats.

Welk plan komt er uit het ‘uitgebroed’ ei van het college? Blijft men volharden in het adagium: er was een goede participatie ronde, daar wijken we niet vanaf en als we dat wel doen is er gezichtsverlies of zegt men alles overwegende; moeten we toch een andere weg inslaan en laten we zien dat we luisteren naar adviezen en conclusies van anderen. 

Alle Briellenaren met Den Briel in hun ziel, zijn benieuwd wat het college gaat doen. HEROVERWEEG DE PLANNEN EN PAK DE AANGEDRAGEN ALTERNATIEVEN IS DE ROEP!

Tegenstanders van het skeletplan zijn géén schreeuwers, zielig, of in hun jeugd blijven hangen. En dat voorstanders met één roepende Spanjaard te maken hebben al helemaal niet, want honderden tegenstanders onder de Brielse bevolking hebben heel andere ideeën over het creëren van een ‘waardig’ monument met de historische resten van de Noordpoort dan het Skelet plan van de gemeente. De tegenstanders zijn geen domme personen die met loze kreten komen. Vergeet niet dat ik zelf 60 jaar  bouw- en restauratie ervaring heb, dus echt wel weet waar ik het over heb.

11 maart