Door

REACTIES OP POORTPLAN

DEEL 4

Rens van Adrighem

Definitieve plannen Poort Skelet en inrichting Kazemat.

12 november 2020

Het houten Skelet die het voortreffelijk zou doen als achtbaan in de Efteling.

Echo 1572 ?

Daar hebben Briellenaren toch een heel andere voorstelling van!

Het plan voor het interieur van de Kazemat (bunker).

Lumey, Monnik, Koppelstock, Rochus Meeuwisz. en Brielse burger, gelazerd uit staal.

En zo kan er een kijkje genomen worden in de Kazemat. Met de draaischijf kunnen de beelden opgeroepen worden.

De VVD kwam tijdens de raadsvergadering op11 november 2020 met een digitale presentatie van het houten Skelet. Dit keer alles in het wit.

Yvonne de Groot:

Info van ontwerpers: "de stokjes gaan 30 tot 50 jaar mee". Maar zij gingen niet in op onder-houdskosten. Het is dus een zeer beperkt bouwsel. Gelukkig misschien maar. Behoeven Briellenaren straks in de gemeente Voorne, zich over pakweg 55 jaar niet meer te schamen voor de gemeenteraad uit 2020, die dit uit "stokjes" bestaande skelet als "monument" hebben laten neerzetten. En dat de houtsoort onderhevig is aan schimmel, waardoor het spekglad wordt zullen we het maar niet hebben.

Klaas Schipper:

Dit lelijke object moet er helemaal niet komen, voorzitter Björn Middel van de Stichting Noordpoort heeft na een gedegen onderzoek tijdens zijn inspraakmogelijkheid vanavond in de commissie ook nog eens duidelijk gewezen op het kwetsbare materiaal waarvan het vervaardigd zou moeten worden. Jammer dat een kritische partij als de VVD hier totaal niet op inging. Gewoon vergeten dit dwaze geldverslindende plan en de schaarse middelen besteden aan behoorlijk groenonderhoud en de uitermate slechte bestrating op vele plaatsen binnen de gemeente.

VVD Brielle Snap ik, maar er bestaan wel grote twijfels over de integriteit van het zogenaamde participatieproces! En het is wel eigenaardig dat mevrouw Witte noch mevrouw Thiel kritische vragen stelde over het door de Stichting Noordpoort verrichte onderzoek naar de te gebruiken houtsoort. De enige reactie kwam van PvdA’er Ben van Stijn waaruit wel bleek dat hij niets van de hele gang van zaken begrijpt.

NIEMAND WEET

HOE DE POORT ER UITZAG


DAN KAN DIT TOCH NIET?

DIT MOET HET WORDEN

Rens van Adrighem

22december 2020

In 2022 moet dit houten Skelet de historische plek gaan opsieren en geopend worden door koning Willem Alexander en zijn Maxima.

Naar verwachting zal Den Briel daarna door duizenden bezoekers bevolkt gaan worden om dit bouwwerk te kunnen aanschouwen.

22-12-20

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is nog negatief over het plan voor de houten toren in Brielle. Het bouwen van deze reconstructie van de Noordpoort brengt risico’s met zich mee voor de fundamente. Raadsleden en tegenstanders zijn verbijsterd dat het college van B&W de brief hierover heeft achtergehouden.

De rijksdienst, die namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap spreekt, staat in principe wel positief tegenover het initiatief. Ze vindt het juist om meer aandacht te geven aan de locatie die een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Nederland. De rijksdienst geeft in een brief van 18 november aan dat de plannen voor het 1 aprilmonument nog veel vragen en risico’s oproepen. Gevolgen

Zo moet goed worden onderzocht wat de technische staat is van het muurwerk en is het belangrijk om te weten wat de gevolgen van ontgraving en blootlegging van dit muurwerk zullen zijn. Daarom achten ze de plannen nog niet voldragen. Om die reden wordt negatief geadviseerd op het voorgelegde adviesverzoek.

De raadsleden zijn verbijsterd dat het bestaan van de brief pas vorige week bekend werd. ,,Waarom is deze brief niet aan de raad gestuurd? Op 24 november heeft u ook niet gerept over deze brief’’, reageert D66-raadslid Wim Smit richting wethouder André Schoon (VVD). Ook CDA’er Bas van der Linden is fel. ,,Er is nogal wat commotie in Brielle over dit onderwerp. Dan vind ik het niet kunnen dat de raad niet wordt geïnformeerd over het bestaan van deze brief.’’

Wethouder Schoon geeft aan de brief 20 november te hebben ontvangen en kon niet meer op 24 november met advies naar de raad komen. ,,Vanaf het begin af aan hebben we met de rijksdienst aan tafel gezeten’’, geeft hij aan.

De rijksdienst noemt in de brief enkele punten die verder uitgewerkt moeten worden voordat de gemeente vergunning voor de houten toren kan afgeven. Zo richt het plan zich volledig om de Noordpoort. Het uit een latere tijd daterende Bastion IX op het terrein maakt daar geen onderdeel van uit. ‘Historische waarden zoals de gemoderniseerde vestingwerken en de waterbouwkundige betekenis van de plek zijn nog onderbelicht.’ De risico’s op aantasting van het monument moeten zo klein mogelijk zijn. Ook moet zeker zijn dat de fundamenten het houten bouwwerk kunnen dragen. ‘Vanwege de voorgestelde hoogte van het bouwwerk zullen dit flinke krachten zijn. Het metselwerk zal naar verwachting niet in staat zijn om deze krachten op te vangen wat schade tot gevolg zal hebben.’ Daarom is een speciale constructie met verankering in het metselwerk nodig.

Onderzoeken

Wethouder Schoon zegt dat hij met de genoemde punten bezig is. Allerlei onderzoeken worden verricht voordat de gemeente de vergunning verleent.

Het had het verstandiger geweest vóór het maken van plannen onderzoek te doen naar de staat van de poortresten.

Archeologisch onderzoek en boringen zijn inmiddels gedaan en twee constructeurs zijn aan het berekenen of de constructie wel of niet past.

Véél te laat dus! Nu is er al héélveel geld uitgegeven en misschien wel voor niks.

Op 28 januari heeft Schoon een gesprek met de rijksdienst, de monumenten-commissie, de architecten en constructeurs. Hij komt in de raadsvergadering van maart hierop terug.

De Stichting Noordpoort, die de brief boven water kreeg, is fel tegen de toren op deze voor Brielle ‘heilige grond’. ,,Deze opgravingen conserveren en voor het publiek op een mooie manier tentoonstellen heeft onze voorkeur’’, laat zegsman Björn Middel weten.

ACHTERGEHOUDEN