Rens van Adrighem

2 november 2020

D66 fractie vraagt de raad van Brielle uitstel van de behandeling van het onderwerpverkenning van geen bedenkingen voor het Bastion !X:

Tevens vraagt D66 de raad ondersteuning het college te verzoeken in gesprek te gaan met het Comité Noordpoort i.o. om te kijken of overeenstemming mogelijk is. De D66-fractie neemt afstand van alle op sociale media geplaatste uitingen die beledigend waren voor ontwerpers, participanten, raadsleden en al degenen, die zich op de een of andere negatieve wijze hebben uitgelaten m.b.t. dit onderwerp. Ook de discussie over wat zijn Briellenaren en wat niet, is wat hen betreft denigrerend, vooral voor degenen die zich - wel hier of niet geboren - inzetten voor de inwoners van de stad. Verheugd zijn ze over de toon van het door Bjorn Middel aangeboden Smeekschrift waar wordt aangegeven dat veel Briellenaren zich niet geroepen voelden tot deelname.

Toen de ideeën en de kosten m.b.t. Bastion IX werden gepubliceerd is op de sociale media een offensief ingezet dat zich vooral keerde tegen het houten monument en niet tegen de gedachte voor het omvormen van Bastion IX. De niet erg vlijende namen voor het ontwerp, het wegzetten van gerenommeerde ontwerpers ook door oud-raadsleden is niet de manier waarop we met elkaars opvattingen moeten omgaan volgen Wim Smit.

Opvallend is dat bij de handtekeningenactie nog veel directe omwonenden de petitie hebben ondertekend. Eind augustus is er een informatiebijeenkomst geweest in Vierpolders. Daags voor de bijeenkomst verscheen een oproep van een – door velen gerespecteerde – oud-Briellenaar om niet te gaan. Dit gebeurde dan ook.

Het comité spreekt in zijn Smeekschrift van de oprichting van het monument van een ‘slecht idee’. Enerzijds vanwege de omvang en de aard van de toren, in complete disharmonie met de omgeving en anderzijds vanwege de hoge kosten. Verder stellen zij een bijdrage te willen leveren aan de ontstane situatie, want ook zij zijn niet tegen een 1 april monument. Verder stellen zij dat ze juridische stappen niet zullen schromen.

Voor D66-fractie zijn de financiële consequenties van de huidige plannen een vraagteken. Ze vinden dat er een kans ligt om iets moois voor Brielle te realiseren.

Als Brielle onderdeel is van de nieuwe gemeente op Voorne, dan gaat dat waarschijnlijk niet meer gebeuren. Garanties dat er geen onverwachte kosten bijkomen kunnen niet worden gegeven en er moet voor dit plan voldoende draagvlak zijn.

Hun conclusie: Het plan dat via een participatietraject tot stand is gekomen is voor hen door het financiële gedeelte een belangrijk onderwerp. ‘Het merendeel van de Brielse inwoners moet er blij mee zijn.’ Maar het plan blijkt niet gedragen te worden door het grootste deel van de Brielse bevolking. De in korte tijd meer dan 800 opgehaalde handtekeningen tegen het plan is in deze tijd op zijn minst indrukwekkend te noemen.

De manier waarop de verschillende tegenstanders van het project zicht hebben geuit, keurt D66 af. Die uitingen komen door het gemis van aansluiting bij een grote groep mensen in Brielle, waardoor zij zich vervolgens verenigd hebben in de Noordpoortstichting.

D66 vraagt het college daarom om een pauze in de besluitvorming en alsnog - met open vizier - het gesprek aan te gaan met de Noordpoortstichting i.o. en gezamenlijk te zoeken naar overeenstemming.

D66-fractie neemt afstand van alle op sociale media geplaatste uitingen die beledigend waren voor ontwerpers, participanten, raadsleden en al degenen, die zich op de een of andere negatieve wijze hebben uitgelaten m.b.t. dit onderwerp. Ook de discussie over wat zijn Briellenaren en wat niet, is wat hen betreft denigrerend, vooral voor degenen die zich - wel hier of niet geboren - inzetten voor de inwoners van de stad.

Hoe Smit ook redeneert; het is opvallend dat voorstanders van het plan nieuwkomers in

Den Briel zijn. Daar is niks denigrerend aan. Zij bekijken de dingen anders dan vooral de oudere (in Den Briel geboren) Briellenaren, dat is gewoon een feit.

Iedereen en zeker door mij, wordt de inzet door vrijwilligers voor ’t Brieltje zéér gewaardeerd. Dat heb ik altijd laten blijken, want ik weet hoe het is je belangeloos in te zetten voor de gemeenschap want dat doe ik zelf al vanaf mijn jeugdjaren tot op de dag van vandaag.

Het is daarom zeer teleurstellend dat ‘tegengeluid’ en soms adviezen en mijn gevraagde meedenken, door enkelen onterecht als bemoeien en aandachttrekkerij wordt geclassi-ficeerd. Ik heb bij mijn opmerkingen geen enkel persoonlijk belang!

Dat er daags voor de bijeenkomst een oproep verscheen van mij om niet te gaan naar de bijeenkomst in Vierpolders, plaatste ik op mijn site omdat de houding van enkele leden van de Klankbordgroep daar mij van overtuigden dat het hele plan al in kannen en kruiken was. Dat bleek ook zo te zijn toch?!

Nu is men zich een hoedje geschrokken door de meer dan 800 handtekeningen TEGEN het plan en de oprichting van een Stichting Noordpoort, die te kennen gaf zich tot het uiterste te gaan verzetten tegen het houten poortplan. Het is te hopen dat er een oplossing gevonden wordt het 1 aprilmonument een waardig en bovenal historisch aanzicht te geven.

26 oktober 2020

De Stichting Noordpoort i.o. vergadert vanavond ter voorbereiding op de inspraak  bij de raads-vergadering van morgen om 20:00 uur. De sfeer is goed, en dat is mede door jullie niet aflatende stroom van handtekeningen, ondertekenen van de petitie en steun-betuigingen. Het aantal leden op Facebook is binnen een week met 250 gestegen en de handtekeningen actie tikt bijna de 1000 aan! Wat gaat de gemeenteraad morgenavond beslissen? Wordt het beslissen of uitstellen? Of wordt er toch nog naar ons stenen alternatief gekeken? Wij hopen dat Brielle niet opgezadeld wordt met een foei lelijk houten gedrocht waardoor historische grond wordt verkwanseld voor de komende 50 jaar!

Bjorn Middel, de woordvoerder meld:

27 oktober 2020

Ik heb het gevoel dat het plan breder gedragen wordt dan dat er weerstand is

meld architect Ad Kil van Ro&Ad Architecten. De architect noemt het ontwerp van zijn bureau ‘respectvol’. ,,Het leunt erg op de geschiedenis.’’

Hij ziet het bouwen van een replica van de Noordpoort niet zitten. Dat zou volgens hem ‘geschiedvervalsing zijn’ omdat niet duidelijk is hoe die poort eruitzag. ,,Je pretendeert iets neer te zetten wat historisch is, maar je weet niet eens wat er stond. Daar hou ik niet van.’’ Hij is er van overtuigd dat de mensen hun ontwerp zullen omarmen.

Ik ben geen architect, maar heb wel naast mijn artistieke- ook jarenlange ervaring op bouwgebied. Dat niet te bepalen is hoe de Noordpoort er heeft uitgezien is een onterechte redenatie. Hij vindt dat hun ontwerp ,,Erg leunt op de geschiedenis.’’

Het bouwen van een replica van de Noordpoort zou volgens Ad Kil geschiedvervalsing zijn omdat niet duidelijk is hoe die poort eruitzag. Inderdaad weet niemand hoe de poort er heeft uitgezien, maar aan de fundering is héél goed af te lijden hoe tot op een hoogte van z’n 6 meter de situatie is geweest. Wat de stadsmuur betreft is er helemaal geen enkele twijfel, het bewijs daarvan heb ik zelf al in 1959 waargenomen in de wallen tussen Langepoort en Bastion VIII.

Ter verduidelijking:

De Langepoort, Kaaipoort, Waterpoort en Zuidpoort zijn/waren geen poorten uit 1700.

Allen de Noordpoort, Langestraatsepoort, Piermans Wellepoort en Zuidpoort, waren de poorten van de ommuurde stad in 1500. Van die poorten zijn geen beelden. Alleen zijn er enkele beschrijvingen van Langestraatsepoort en de Piermans Wellepoort.

Van de Noordpoort bestaat nog steeds de gevelsteen die boven de ingang zat. Die zit ingemetseld in de kademuur van het Poorthuis aan het Maarland Zz. Ook is beschreven dat een van de torens van de poort dienst heeft gedaan als vuurbaken.  

Aan de funderingen van de Noordpoort  is voldoende informatie en indruk te ontleden hoe het er in elk geval tot een hoogte van z’on 6 meter uitgezien moet hebben.

Niemand kan dus zeggen dat er sprake is van geschiedvervalsing als je de poort zou gaan  opbouwen! Dat kan wel gezegd worden van het houten poortplan, dat heeft helemaal niets met de historie te maken.

Bovendien zijn de Kaaipoort en Langepoort in de jaren '70 gerestaureerd en kregen een heel andere uitstraling. Je kan dus beslist niet het heropbouwen van de Noordpoort geschiedvervalsing noemen. Dat zal wel gedaan worden om het prestige-project te kunnen doorzetten. Gelukkig zet de Stichting Noordpoort alles in het werk om te voorkomen dat deze geschiedvervalsing met die houten stelling (lees 'Staketsel') verhinderd gaat worden.

Begrijp mij goed: Het ontwerp van Ro&Ad is origineel en zeer gedurfd, maar niet om bovenop de fundering van de v.m. Noordpoort te zetten. Dat is de historie geweld aan doen en de geschiedenis verkwanselen. Daar zullen de meningen over blijven verschillen.

Er is een proefopstelling gemaakt.

De raadsvergadering

Het verzoek van D66 Brielle om eerst een gesprek te houden tussen het College en het Comite Noordpoort is door de college partijen en het college afgewezen.

Bjorn Middel van de Srichting Noordpoort i.o. heeft zijn verhaal kunnen doen en het is ruim besproken in de raad, maar we hebben een slag verloren, maar niet de oorlog, laat hij weten.

Het verzoek van D66 Brielle om eerst een gesprek te houden tussen het College en het Comite Noordpoort is door de college partijen en het college afgewezen.

De wijze waarop in de sociale media is gereageerd op het Noorpoortplan speelt ook een rol op de afwijzing volgens Wim Smit.

Opmerkingen:

Het was het walgelijkste stukje zogenaamde democratie dat ik in Nederland ooit heb gezien wordt opgemerkt. Totale negatie van de mensen die zich zorgen maken over heel veel onzin over hoe hard ze de afgelopen twee jaar hebben gewerkt aan dit project en hoe iedereen is geraadpleegd en betrokken. Natuurlijk verzuimen zij te vermelden dat de commissie is benoemd door de VVD wethouder die de belangrijkste indiener van dit hele project is. Bij heel veel leden van de 1 aprilvereniging, maar ook de meesten van de kanonnengroep zijn het er niet mee eens. Hoe komen ze er bij dat de meesten van hun vereniging of groep hier mee akkoord is gegaan?

27 oktober 2020

28 oktober werden er scans gemaakt van de bodem bij het 1 aprilmonument om de ondergrond en aanwezige resten van de oude Noordpoort en stadsmuur in kaart te brengen.

Yvonne de Groot: En nu maar afwachten welke verhogingen er de komende jaren van de gemeentelijke lasten zijn. Daar zullen wel smoesjes bij verzonnen worden. Let op: Afval, OZB, precario, of de heffingen: riool, paspoort, enz. Want al de inwoners mogen meebetalen aan dit "skelet". Ja, dat bureau moet nu eenmaal de kosten vergoed zien.

Goed om bij toekomstige verkiezingen te onthouden wie dit gedrocht mogelijk hebben gemaakt. En misschien moeten die politieke partijen en het college eens naar echte monumenten gaan kijken. Eer je met dit misbaksel de geuzen, de martelaren van Gorkum, de geschiedenis?

Nee Yvonne, het is gewoon zelfverering! Arrogantie en Prestigejacht wat hoogtij viert!.

Een buitensporig eerbetoon aan de Brielse zonen: Johan Been, Archivaris Jacob Klok en oud-Wethouder Henk Vegter. De mensen die Den Briel in hun ziel hadden en altijd zorg droegen voor het Brielse erfgoed en vele restauraties tot stand hebben gebracht.

Wat een fraai vooruitzicht hebben we voor de 450-jarige viering van 'De Eersteling der Vrijheid' in 2022! De Koning kan dan zelf de nodige lintje opspelden.

Aan het eind van dat jaar zal Brielle nooit meer Den Briel zijn, maar de gemeente Voorne. Totdat Rotterdam heel Voorne en Putten opvreet snel nog even potverteren dus.

Groen licht voor houten skelet.

De Brielse raad zegt ja tegen de bouw van het ‘houten skelet’ op de plek waar op 1 april 1572 de Watergeuzen Brielle binnenvielen. Alleen oppositiepartijen D66 en CDA stemden gisteravond tegen.

D66 wilde dat het dagelijks bestuur van de Geuzenstad voor het besluit eerst nog met het comité Noordpoort, dat fel tegen het plan voor de houten toren is, om tafel zou gaan. Het comité heeft ruim 800 handtekeningen hiertegen ingezameld. Fractievoorzitter Wim Smit vindt draagvlak bij een project dat in totaal 1 miljoen euro gaat kosten van belang. ,,Kijk of op volwassen wijze tot overeenstemming te komen is’’, gaf hij mee.

Wethouder André Schoon (VVD) wilde geen uitstel, maar doorpakken. Hij geeft aan dat een uitgebreid participatieproject van twee jaar is doorlopen. ,,Er is kans op participatie geweest en die is niet genomen’’, constateerde Schoon. Dan geërgerd: ,,Ik heb niet alleen met het comité maar met alle Briellenaren te maken.’’

Participatie? Mij werd om mijn mening en ideeën gevraagd, stelde zelfs een heel document over Bastion IX samen, maar er werd totaal niet op gereageerd. Ja, wel beledigende opmerkingen van twee leden van de Klankbordgroep. Dat de wethouder ook met oud-Briellenaren rekening zou moeten houden, wordt gewoon genegeerd.

‘Onze Eiffeltoren’

De coalitiepartijen wilden nu het jubileumjaar 2022, waarin 450 jaar bevrijding van het Spaanse juk wordt gevierd, nadert geen tijd verliezen. ,,Laten we niet opnieuw het participatietraject in gaan’’, aldus raadslid Frits de Reus (IBGB). PvdA’er Ben van Stijn stelde dat de tegenstanders het zelf hebben laten liggen door niet met de gemeente mee te denken. ,,Hoe mooi was het geweest als de ideeën in het begin van de participatie waren gedeeld.’’ Van Stijn noemt de houten toren ‘onze Eiffeltoren’. Hij gaf aan dat publieks-trekkers als de Eiffeltoren in Parijs en Kabouter Buttplug in Rotterdam in het begin tot veel weerstand hebben geleid. Hij denkt dat dit plan grote waarde voor Brielle kan krijgen.

Ben van Stijn maakt er al helemaal een potje van! ,,De tegenstanders hebben het zelf laten liggen door niet mee te denken.’’ Hij kletst dus volledig uit zijn nek want vanaf begin 2018 staat alles uitgebreid en onderbouwd te lezen op mijn site, waar velen kennis van genomen en reageert hebben! Is hij soms dyslectisch zoals de Leidse koekenbakker?

Het houten Skelet ‘onze Eiffeltoren’ te noemen slaat dus al helemaal als een tang op een varken! Hij zal toch niet in Rotterdam op de puntmuts van de kabouter gezeten hebben dat hij tot zo’n uitspraak komt?

Het comité Noordpoort noemt de plek waar de geuzen binnenkwamen heilige grond.

Ze zien meer in het uitgraven van de restanten en herbouw van de oude stadspoort.

UIT HET ALGEMEEN DAGBLAD:

28 oktober 2020

Helaas heeft de gemeenteraad dinsdag 27-10 de motie van D66 niet aangenomen en voor het plan van het kunstwerk op de oude Noordpoort gestemd. D66 en C.D.A.stemden tegen, I.B.G.B. PvdA en V.V.D. stemden voor.

Evenals Wim Smit van D66, vinden andere partijen het wel raadzaam om te luisteren en te praten met de Stichting Noordpoort. Er wordt dus nu al terecht rekening met ons gehouden, en we wachten nog op een uitnodiging voor een gesprek.

De Stichting Noordpoort heeft dinsdag voor de 2de maal gebruik gemaakt van haar inspreekrecht. Één maal voor de commissie grondgebied en één maal voor de gemeenteraad. Tevens hebben wij een smeekschrift aangeboden aan de burgemeester en wethouder met 813 handtekeningen.

Tijdens het inspreken hebben wij nogmaals verwoord dat wij niet zitten te wachten op dit dure en pompeuze kunstwerk op historische grond! Blijkbaar zijn 800 handtekeningen niet genoeg en daarom zal de stichting door gaan met het verder in kaart brengen van de stemming in Brielle onder de burgers van haar stad betreft dit bouwwerk.

30 oktober 2020 zal de Stichting Noordpoort worden opgericht en zal het online gaan van de Stichting Noordpoort met een facebooksite niet lang op zich laten wachten!

Op deze nieuwe “fundamenten” zal de Stichting Noordpoort bouwen aan het verzet en verder strijden tegen het houten bouwwerk waar bijna niemand op zit te wachten.

Dixi (ik heb gezegd)

29 oktober 2020

Alva verloor zijn Bril maar Brielle verloor zichzelf !

Brielle is een van rijkswege beschermd stadsgezicht. Het gebied werd op 15 september 1975 definitief aangewezen. Het beschermd gezicht beslaat een oppervlakte van 196,8 hectare en richt zich op de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waardering van een gebied en wil het toekomstig functioneren daarvan veiligstellen. Bastion IX en dus ook de restanten van de voormalige Noordpoort vallen daar onder. De gemeente kan wel het bestemmingsplan aanpassen om nieuwe ontwikkelingen in het gebied te reguleren.

Belangrijk om te weten:

Velen vragen zich af wie toestemming heeft gegeven voor deze ‘verminking’, want dat is wat men er van vind. De toestemmers zijn de 'Klankbordgroep' en het gemeentebestuur.

De architecten valt niets te verwijten, die hebben de opdracht perfect uitgevoerd. Er is gewoon een totaal verkeerde opdracht gegeven, waardoor er zoveel tumult is ontstaan. Zo'n bouwwerk zet je toch niet op een historische fundering, dat vraagt om tegenstand. Onder de Brielse bevolking bevinden zich maar enkele voorstanders.

Hoe het kan:

3 november 2020

Toch iets positiefs ...1000 handtekeningen, 664 sympathisanten, 2 keer de gemeenteraad toegesproken en de Stichting Noordpoort opgericht. We hebben ons logo is gekozen en de nieuwe facebook pagina kan de lucht in. En héél belangrijk: We zullen door gaan! Bjorn.

4 november 2020

De strijd om de Noordpoort is begonnen.

Het gaat deze keer niet om de strijd van de Geuzen tegen de Spanjaarden, maar om de voor- en tegenstanders van de bouw van een houten Staketsel bovenop de fundering van de v.m. Noordpoort.

Zoals bekent verzet een grote groep Briellenaren zich tegen het minimaal € 450.000 kostende bouwwerk van accoya-hout, dat geen lange levensduur zal hebben. Er wordt gezegd 50 jaar, maar dat is absoluut niet te verwachten. Ruim duizend inwoners tekenden de petitie ertegen, die is opgezet door Briellenaar van Ria Vermeulen. Ze zijn het er mee eens dat de historie beter zichtbaar moet worden, maar niet door middel van deze ‘geld verspillende’ en vandalismegevoelige toren. Er zijn genoeg alternatieve ideeën voor.

Iconische plek
De voorstanders vinden dat er een iconische plek zal ontstaan die Brielle heel aantrekkelijk maakt en toeristen zal lokken. “Als wij er niet meer zijn, zullen de generaties na ons nog van dit kunstwerk kunnen genieten, aldus VVD raadslid Anneke Witte. Zij blijkt echter onvoldoende op de hoogte te zijn van de levensduur van het kunstwerk. PvdA-lid Ben van Stijn vergeleek de situatie in Brielle zelfs met de Eiffeltoren. Ook tegen de bouw daarvan werd indertijd heftig geprotesteerd zegt hij. Hij trok de kromme conclusie dat: ,,kunst waar niet tegen wordt geprotesteerd, eigenlijk geen echte kunst is’’. Onvoorstelbaar dat Van Stijn tot zulke onzinnige, nergens op slaande uitspraken komt.

Te lang gewacht?
Ondanks de handtekeningen tegen en het smeekschrift dat werd ingediend namens de Stichting Noordpoort, werd In de raadsvergadering van 27 oktober toch de vervolgstap gezet die moet leiden tot de totstandkoming van het Staketsel. Er werd besloten de ‘verklaring van geen bedenkingen’ af te geven, die nodig is omdat de bouw in strijd is met het bestemmingsplan van de vesting. Coalitiepartijen IBGB, VVD en PvdA stemden voor en oppositiepartijen D66 en CDA stemden tegen. Het CDA vindt de bouw ervan te kostbaar en niet gepast. D66 stelde dat niet aan de mening van zoveel Briellenaren voorbij mag worden gegaan: vóór besluiten te nemen, zou er eerst overleg moeten zijn met de Stichting Noordpoort. Met uitzondering van het CDA, vond het overgrote deel van de raadsleden dat de inspraak goed was georganiseerd en dat iedereen zijn zegje heeft kunnen doen. De lijst van erbij betrokken verenigingen, organisaties was indrukwekkend. Indrukwekkend? Dat is wel een heel erg optimistische opmerking. De meer dan 1000 handtekeningen tégen het plan worden blijkbaar als onbelangrijk gekwalificeerd.

,,Ook van de inwoners mag inspanning worden verwacht.’’ D66 onderstreepte dat.

Dit is precies het bewijs dat de tegenspraak van de bevolking gewoon genegeerd wordt. D66 plaatst de kanttekening dat er kennelijk toch iets mis is gegaan en er dat er door nu niet naar de inwoners te luisteren, straks grote problemen verwacht kunnen worden.

Doorgaan met acties

Björn Middel zegt dat de stichting doorgaat met acties. Zelf heeft hij nog niemand ontdekt die voor het project is. Dat de 1-april Vereniging dat is klopt niet. De voorzitter heeft geen bezwaar, maar de leden van de vereniging zijn niet gehoord! En dat de werkgroep kanonnen en affuiten voorstanders zijn van het project klopt ook niet! Dat is beslist niet zo, het zijn er slechts drie. Leen van Dijk die met zijn vakmanschap de vrijwilligers aanstuurt en zijn werkplaats beschikbaar stelt, is fel tegen. Men scheert gewoon alles onder een kam!

Het is hetzelfde als de slager die zijn eigen vlees keurt vindt Bjorn terecht. Wat betreft het besluit van de raad is hij vooral verbaasd over het voorstemmen van IBGB Inwonersbelang gemeente Brielle, dat zes zetels won bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen met de slogan: `de praat van de straat vertalen naar de raad’. De praat van het IBGB, kom je geen stap verder mee ze besluiten gewoon tot een verkeerde daad!

Mensen kunnen zeggen dat over smaak niet valt te twisten, maar het pompeuze bouwwerk dat Ro&Ad past echt niet op deze historische plek vindt Bjorn even als velen.

De gemeente Brielle heeft wel toegezegd in gesprek te zullen blijven met het comité.

Aan het begin van de raadsvergadering van 3 november werd er gesproken door Bjorn Middel , vertegenwoordiger van Comite Noordpoort. Hij sprak nogmaals zijn onbegrip uit over de gang van zaken en waarom was de Historische Vereniging Maarland niet uitgenodigd bij de gesprekken. Verder was hij ontstemd dat hij nog geen uitnodiging had gehad voor een nader gesprek. Hij verbaasde zich ook dat een duidelijk financieel overzicht mbt Bastion IX niet te vinden was in documenten van de gemeente en pleitte hij voor een aparte presentatie van BAstion IX. Niet samen met de Binnenstad- en Havenvisie.

De D66 fractie adviseerde de heer Middel de vragen over de financiën schriftelijk in te dienen dan kan daar op worden geantwoord. Het CDA amendement, waarin gevraagd werd de gelden voor het 1 april monument, 400.000 euro niet uit te geven maar te besteden aan allerlei andere zaken in Brielle. Niet om de gelden voor de beleving en de gelden nodig om de Dijkstraat op te knappen.

Het amendement is verworpen met CDA en D66 voor en IBGB, VVD en PvdA tegen .

De fractie van D66 stemde voor omdat er eerst had moeten worden gesproken met het Comité. Er is dus zodoende een wettelijke meerderheid in de raad voor de plannen en er is financiële dekking. Voor de Stichting Noordpoort rest nu alleen nog het indienen van bezwaar schriften.

Ja, Van Stijnemans van de PvdA

kan er wat van.

REACTIES OP POORTPLAN

DEEL 2