HET  ‘VOORLOPIGE’  PLAN

Briellenaren barstten op social media los over de houten toren en stadsmuur, die moeten komen op de plek waar de Watergeuzen bijna 450 jaar geleden de stad binnenvielen. De tegenstanders bleven gisteravond echter massaal weg tijdens een informatiebijeenkomst in ‘t Dijckhuis in Vierpolders.

De in Brielle geboren Jolanda Boogaard spreekt burgemeester Gregor Rensen na afloop van de bijeenkomst aan. Ze is fel tegen het plan voor het peperdure ‘houten skelet’ op deze historische grond. ,,Als u dit plan van tafel veegt bent u mijn held. Zorg voor mijn wiegje waarop nu wordt gespuwd’’, vraagt ze burgemeester Rensen indringend. 

Op 1 april 1572 vielen de Watergeuzen, op het huidige Bastion IX, via de Noordpoort Den Briel binnen. De gemeente Brielle wil dat er in 2022, wanneer dat precies 450 jaar geleden is, iets moois staat. Architecten Ro Koster en Ad Kil van het architectenbureau Ro&Ad bedachten een eigentijdse constructie. Het idee is om de Noordpoort en een deel van de stadsmuur op hun oorspronkelijke fundamenten in hout op te trekken. 

Zoiets als dit kun je hier niet neerzetten het past niet

op deze plek. Het is veel te abstract.

Voorzitter Wim van Noord van de 1 Aprilvereniging is in overleg met gemeente en architecten over het ontwerp. Van de 1200 leden hebben er zo’n 15 een reactie op het ontwerp gegeven. ,,Voor ons is belangrijk of het plan gevolgen voor het spel op 1 april heeft. De Spaanse commandant wordt altijd bij Bastion IX, opgehangen. Bij dit afsluitend stuk is het hartstikke druk.’’ De bedoeling dat er bij het monument een pad zou komen op het straatpeil van 1572, zo’n 1,1 meter lager. Dat was voor de vereniging een pijnpunt.

Tijdens de avond werd gemeld dat dat geschrapt is.

Loze kreten

Smit komt met loze kreten, want wat ik aangeef om op te bouwen is precies wat de fundering aangeeft. En het stukje gewelfde stadsmuur is EXACT wat ik zelf heb aangetroffen in 1959 onder de wallen tussen

Langepoort en Bastion VIII!. Het is overduidelijk te zien dat de torens rechthoekig waren en ik geef alleen de AANZET van het tongewelf van de poort aan! Dus kom dan niet met Anton Pieckdorp en plastic argumenten want dat slaat nergens op! Dat zijn alleen maar pogingen om mij onkundig neer te zetten. Maar ik begrijp het wel: er wordt liever gezien dat ik mij nergens mee bemoei!

Waarmee voorbij wordt gegaan wat ik allemaal heb nagelaten in mijn geboorte stadje zoals mijn ongeremde inzet voor de jaarlijkse 1 aprilfeesten. Twee Geuzenschepen, de enorme Zuidpoort op de Pieter van der Wallendam, de vele decors, hellebaarden, demontabele rammeipoort, straatoptredens, en niet te vergeten de mini Prince Admirael in het Kruithuis. En nog steeds sta ik klaar met mijn creaties als mij iets gevraagd wordt.

Liefde  

,,Uit de kritiek blijkt dat mensen liefde voor deze plek hebben. Elke verandering is moeilijk’’, zegt architect Kil. Veranderingen moeilijk? Het is gewoon een niet passend plan dat meer

dan een miljoen gaat en duizenden euro’s blijft kosten!

Het ontwerp staat nog niet vast, maar kan nog worden aangepast zegt de architect.

De gemeente wilde met deze bijeenkomst bezoekers informeren over het ontwerp en

reacties ophalen. ,,We hopen dat er vanavond zinvolle suggesties komen.’’

Burgemeester Rensen benadrukt dat de gemeenteraad voor het zomerreces een miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor het ontwerp van het volledige plan.

Het is de vraag of het straatpeil van 1572 1,1 meter lager ligt.

Maar goed, als het echt zo is dan houdt dat in dat onder het stuk muur wat op de foto te zien is, het nog zeker 2 meter dieper doorloopt.

Daarbij komt dat de Dijkstraat dan ook zeker twee meter lager heeft gelegen.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat er niet eerst gegraven is.

Vraag

Briellenaren zetten een petitie op touw.

Op Facebook kan u uw handtekening plaatsen op de petitie.

De ‘Brielse’ deskundige voorstanders: Peter Kroone, Nico Smit en Sander van ’t Verlaat.

Nico Smit die ook bij het ontwerp betrokken is, ziet mijn gemetselde reconstructie van de muur niet zitten.

,,Niemand weet hoe de poort eruit heeft gezien, dus kan die beter abstract worden. Brielle hoeft geen Anton Pieckdorp te worden.’’

Dinsdag 27 oktober neemt de raad waarschijnlijk een besluit over het definitieve ontwerp. ,,Het bedrag kan minder worden, maar ook nog hoger uitvallen’’, zegt Rensen. 

Of de 1 miljoen na het schrappen van het verlagen met 1.1 meter van het straatpeil

ook veel lager zal uitkomen moeten we eerst nog maar eens zien. Ook het Geuzenpark kwam in het verleden financieel veel hoger uit dan gepland.

Voor het bouwwerk wordt dit najaar een vergunning aangevraagd, waarop iedereen een zienswijze kan indienen. Dat andere zienswijze aan bod komen valt sterk te betwijfelen.

Nico Smit

Rens... Je wordt een beetje zielig! Dat mag hij zeggen, maar daarmee zegt hij meer over zichzelf. Hij durft zelfs te zeggen: ,,Maak wat moois van Jávea, want daar valt veel te verbeteren!'' Wat weet hij daar nou van. NIKS!

Er is er maar een die zeikt, dat doet hij over iemand die meer dan genoeg heeft nagelaten in Den Briel.

Hij is er een beetje klaar mee, met die hetze vorming laat hij ook nog weten!

Ik geef mijn GEVRAAGDE mening en Hij ontlokt een hetze tegen mij! Ja, het doet zeker zeer dat er tegenstand is.

Nico kan prachtig schilderen, maar toont maar weinig collegialiteit of respect voor

Zo doen we dat in Jávea! Parkeerplaatsen weg en de oude stadsmuur dwars door het centrum gewoon opmetselen!

,,Kom anders terug naar Brielle, begin een partij, ga in de raad, probeer invloed te krijgen via een democratisch platform: maar stop alsjeblief een keer met dat zeiken op afstand!'' vervolgd hij.

HET SKELET GAAT ER KOMEN!

Op de Historische grond van Bastion IX, waar de kern werd gelegd van de Republiek der Nederlanden, worden de poort en een deel van de stadsmuren als een echo opgetrokken vanaf de oorspronkelijke fundamenten.

Het bouwwerk wordt een abstrahering van de oorspronkelijke vestingwal. Je kan de poort beklimmen en op de poort kan je naar de omgeving kijken en ook ervaren waar de Geuzen in 1572 vandaan kwamen.

Door het maaiveld op plaatsen te verlagen naar het grondniveau van 1572 worden de archeologische restanten ontbloot  en de looproute van de Geuzen weer beloopbaar. Met de afgegraven grond wordt in de vorm van een tribune tegen de vestingwal geplaatst. Hierdoor ontstaat een amfitheater waar de 1 aprilvereniging op zijn plek is.

Het bouwwerk wordt volledig opgetrokken uit verduurzaamd houten berken van de zelfde dikte. Deze worden bewerkt met een CNC freesmachine en verbonden middels traditionele houtverbindingen. 

Het is onbegrijpelijk dat er gekozen is voor deze Disneyficatie van de restanten van de historische plaats waar de vrijheid van de Nederlanden zijn oorsprong vond. En dan nogal liefst een staketsel van hout! Er is al een prachtig uitzicht vanaf het Bastion.

Waarom nou niet een stuk van de poort, al is het maar één toren tot een hoogte van 3 a 4 meter en stadsmuur met gewelven en weergang, opgebouwd als een soort ruïne. Dat kan toch nooit meer kosten dan een  Disney-achtig houten staketsel?!

Het theateridee is wel een realistische manier van aankleding, maar de rest is een gruwel.

22 juni 2020

Kritiek op peperduur ‘houten skelet’

Klankbordgroep

De kritiek op het plan wordt door de voorstanders van het Bastionplan afgedaan als ongegrond en gezeik. In hun ogen is het plan een nauwkeurige analyse van de historie en vinden ze dat Den Briel roept om een eigentijdse toevoeging.

Rens van Adrighem

Januari 2020

Rens van Adrighem

Door

&

BASTION IX

NOORDPOORT

6 juli 2020 werd in overleg met de gemeenteraad een besluit genomen tot het  doorgaan met het houten bouwwerk plan. De 1 aprilvereniging zou van het plan op de hoogte geweest zijn, maar tijdens de raadsvergadering op 5 juli bleek dat niet zo te zijn.

Eind januari 2020  staat te lezen in het Uitvoeringsprogramma Binnenstad- en havenvisie, dat de herinrichting van het 1 april monument een eigentijdse reconstruc-tie moet worden. De landschapsarchitect moet het ontwerp afstemmen op mogelijkheden voor theatervoorstellingen. Het geheel is een belangrijk element in de strategiebepaling van de stad, waarbij het gaat om kwaliteitsvoorzieningen.

Het realiseren van het amphitheater/openluchttheater is begroot op €. 400.000,00.

Over hoe het monument gestalte gaat krijgen staat niets te lezen.

Het is opvallend dat er over de kosten van het 1 aprilmonument zelf

helemaal niet gesproken wordt.

Zou het niet verstandig zijn eerst de restanten bloot te leggen

om te zien hoe de toestand is.

Er wordt in principe gesproken over een kostenplaatje €. 450.000,00.

Je vraagt je af of dat een waardig 1aprilmonument kan opleveren.

Wel dat er ook een 1 aprilarrangement op water mogelijk gemaakt moet worden voor sloepjes, door een doorgang via de brug op de R. Meeuwiszoonweg te realiseren.

In samenwerking met de sloepverhuurder moet een arrangement aangeboden worden en middels een steiger en een trap zal een toegang gerealiseerd worden tot het 1-aprilmonument. Daarvoor is €. 50.000,00 gereserveerd.

Reconstructie 

Op de bijeenkomst zijn het vooral Briellenaren die bij het ontstaan van het plan betrokken zijn geweest en lokale politici. Het is opvallend dat het allemaal import Briellenaren zijn.

Frans Laurijssens woont dicht bij de plek. Hij is als mindervalide razend enthousiast. ,,Mooi of lelijk. Je doet het toch nooit goed. Het monument wordt toegankelijk voor mindervaliden. Je kunt tot de eerste verdieping komen’’, vertelt hij blij. Frans heeft blijkbaar niet door dat hij geen spat meer zal waarnemen dan wat nu het geval is!

anderen door op deze manier zijn mening te uiten en te discussiëren!