Rens van Adrighem


DE OPGRAVING IN 1922 EN 1973 VAN

DE  NOORDPOORT

Door

Vlak bij de poort werd een deel van een Delfts-blauw bord gevonden.

Ik heb daar zelf nog een flink aantal Kloostermoppen vanuit ons toenmalige pand, Wellerondom 10 geleverd. Midden in het pand zat een muur met daar in een open Gotische uitsparing, die de oude voorgevel van het pand was geweest.


Onder leiding van Architect Jan Walraad is ‘het Monument’ toen afgebroken en van de poort-fundering een stukje opgemetseld.

Op de foto is perfect de misvatting dat het originele straathoogte peil meer dan een meter lager was te zien. De fundering van de stadsmuur loopt in zijn geheel door. Ook de sleuven voor valhek of vloedbalken loopt niet door onder het wegdek. Vóór de ingang van de poort was geen brug, maar een ‘dam’ tussen twee muren en er onderdoor was een water-doorgang gemetseld. Want links en rechts waren de vesten rond de vesting.

Foto's uit noordelijke richting

van Hans de Regt.

Bij de opgravingen bleek het fundament van de historische Noordpoort veel groter te zijn dan eerder werd verwacht.

Vlak bij de poort werd een deel van een Delfts-blauw bord gevonden.

Twee krant foto's uit mijn eigen archief.

De blootlegging in 1922 voor de plaatsing van een monument te onthullen door koningin Wilhelmina.

DE RESTANTEN VAN DE NOORDPOORT

EINDJAREN 194O TOT 1973

DE BLOOTLEGGING EN ’HERSTELWERK’ IN 1973

Begin jaren ’70 werden de wallen in zijn totaal gerestaureerd.

Bunkers werden verwijderd, poorten gerestaureerd, funderingen van de voormalige Noordpoort afgegraven, opgemeten en vastgelegd door archeologen.

Rens van Adrighem

24 januari 2021

Wanneer de restanten weer blootgelegd zijn en een stuk stadsmuur zijn opgemetseld is niet bekend. We weten wel dat de situatie van 1922 heeft bestaan tot zeker 1939.

Dat zal tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoedelijk niet hebben plaatsgevonden, maar tussen 1945 en 1950.

Na het ‘herstelwerk’ is alles weer toegedekt, zo het er nu uitziet.

Het is dan ook onbegrijpelijk dat er niet gekozen is voor

het alles gewoon blootleggen.