Rens van Adrighem

6 augustus 2020

Op Facebook vroeg ik de mening van Briellenaren op het plan, wetende dat er mensen bang zijn hun mening te geven in verband met hun positie in Den Briel en velen zeggen: ,,Protesteren heeft geen zin, want als de gemeente iets van plan is gaat het hoe dan ook gewoon door weten we uit ervaring.’’

Briellenaren ontketende een actie om dat idiote plan van tafel te krijgen.

Wethouder André Schoon meld erg blij te zijn met het plan en laat weten:

In 2018 is gestart met een breed participatietraject met de selectiecommissie, de klankbordgroep en bewoners van de Dijkstraat. Ideeën werden opgehaald bij inwoners, ondernemers, bestuurders en vrijwilligersorganisaties. In april 2019 kregen RO&AD Architecten de opdracht om de plannen verder uit te werken. Zij spraken met omwonenden, verenigingen en historische deskundigen en ontwikkelden negen ideeën. In overleg met deze betrokkenen is begin dit jaar één ontwerp gekozen. Waarom krijgen de bewoners niet alle plannen te zien en wie hebben besloten tot dit plan? Dat moeten dan mensen zijn die geen besef hebben van de historie van Den Briel, anders kies je hier niet voor.

Op de oude fundering van de Noordpoort, zal een zo precies mogelijk silhouet van deze poort worden nagebouwd, uitgevoerd in duurzaam accoya hout met ambachtelijke, traditionele verbindingen. Er kan echt onder de poort door worden gelopen en hij kan ook worden beklommen. Is er daarbij ook aan gedacht dat hout niet het eeuwige leven heeft en kostbaar onderhoud vergt, om over brandbaarheid maar niet te praten.

DE EERSTE REACTIES OP HET PLAN

Maar het kan zomaar gebeuren

en weg €1.000.000

Nico Smit van de Klankbordgroep: Sorry Rens, maar de door jouw geschetste visie vind ik nog erger! Gefantaseerde Anton Pieck bouw die je in de Efteling in polyester vervaardigd ziet! Brielle is ook van nu, en geen openlucht filmdecoortje!

Er is weinig tot niets over de poort bekend. Ik pleit er dan ook voor om zichtbaar te maken wat je weet. En dat is dat het schietgat nu op maaiveldhoogte zit: er moet dus nog 1.50 m onder zitten. De mannen hebben voor iets spannends gekozen, je kan dus zeggen hou het wat ingetogen, zelf ben ik daar ook voor, maar aan de andere kant vind ik dit ook wel spannend! Als werkgroeplid Kanonnen & Affuiten zit ik ook in de werkgroep Noordpoort, en ik kan je verzekeren dat men zeer zorgvuldig te werk is gegaan! Doe mij nu een lol staak je actie, en wacht af ! Dit is een eigentijdse toevoeging, met respect voor het verleden!

Nico vind het Skeletplan getuigen van lef. Het is best een knap ontwerp, maar NIET voor een historische stadje als Den Briel. Er is heel weinig bekend over de Noordpoort, maar met wat zichtbaar is, is best het een en ander af te lijden. Dat het maaiveld 1.50 mtr. lager ligt, is niet zeker. Het schietgat kan wel bij de restauratie-werkzaamheden gemaakt zijn. Het zelfde geldt zeker voor de valhek sleuven omdat de geuzen deuren rammeide. Smit vind het plan spannend, maar ik vind het fataal voor Den Briel. Hij riep me op tot het beëindigen van mijn actie. Maar ik voer helemaal geen actie. Ik geef mijn mening! Stoppen met alles vast leggen - want dat is wat ik doe - ga ik beslist niet doen. Daar zit ’t Brieltje te diep voor in mijn ziel.

Mijn schetsen of het idee hoeft niemand mooi te vinden. Maar mijn 'Ruïne impressie' kan best een goed uitgangspunt zijn, daar zijn heel wat voorbeelden van te vinden.

ERVARING VAN EEN BRIELSCHE TAFEL BEZOEKSTER

TER INFORMATIE VAN HET PLAN

Ik bij de Brielsche tafel gesproken met de heer Arkenbout en Peter Kroone van het klankbord comité. De heren namen mij niet serieus. Er werd tegen mij gezegd. "Wat wil jij nou doen in je eentje! En voor welke politieke partij ben jij eigenlijk.’’ Ik antwoordde, dat dat niet ter zaken doet. We leven hier in een democratie! Dat ding gaat er niet komen was mijn antwoord. ,,Dus jij wilt gewoon je zin hebben!’’ antwoordde Kroone. Zo wordt er dus met de burgers gesproken.

Bram Poldervaart: Je kan natuurlijk alles bij het oude laten. Brielle voor de Briellenaren. Maar je kunt ook lef hebben om Brielle op de kaart te zetten, met een.project wat misschien wel veel bezoekers trekt, wat Brielle aantrekkelijker maakt, en dan verdien.je dat geld ook weer terug. Dat is groot denken. Zonder durf had Rotterdam geen Euromast of geen Erasmusbrug gehad.

Dat een project als dit veel bezoekers trekt en je de kosten ervan terug verdient kunnen worden, Is wel heel erg groot gedacht. Je kan Den Briel niet met Rotterdam vergelijken. Al dat veranderen van de laatste jaren heeft alleen maar ontzettend veel geld gekost. Neem het Heijkneuter tunneltje, het plan tot verplaatsen van de wallen, het doorgraven van de wallen met bruggen over de vest en het Zuidspui, het Veerboothuis voor de Zevenhuizen, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Al die plannen zijn niet gratis gemaakt, maar wel in de prullenmand beland. Ook de Maskerade moest zo nodig veranderen in een stilprotest. Op al die onderwerpen uitte ik mijn kritiek en werd voor een negatieveling en zeikerd uitgemaakt. Uiteindelijk zijn die opmerkingen allemaal uitgekomen en is ook de Maskerade door ‘mijn gezeik’ weer op de oude traditie van lol trappen teruggekeerd.

Wim Smit van D66: "Er worden mensen op de sociale media bewust geschoffeerd en dat verwerp ik. Wij worden als raad weggezet als een stelletje imbecielen. Dat verwerp ik. De geuzen vochten tegen de Spanjaarden, maar wij hebben met één roepende Spanjaard te maken." 

Ben van Stijn van de PvdA: ”Burgerparticipatie staat hoog op de prioriteitenlijst van dit college en onze coalitie. Ik snap wel dat een Spanjaard niet direct enthousiast wordt voor een monument ter ere van watergeuzen (sic!) maar als het aan de fractie van de PvdA ligt, gaan we dit wél doorzetten. De samenleving vindt participatie erg belangrijk. Veel mensen doen daaraan mee, worden een onderdeel van de oplossing, nemen verantwoording en stappen naar voren. Maar helaas zijn er meer en meer die lijken te opteren voor een Facebook democratie. Nergens aan meedoen, geen onderdeel van de oplossing willen zijn... Waarom is dat? Angst om later aangesproken te worden op die betrokkenheid en de gemaakte keuzes? Dat is waarvoor wij als politici zijn aangenomen en vindt u het niets, dan weet u wat u de volgende keer te doen staat.

Volgens wethouder Schoon gaat het hier nog maar om een voorontwerp. Participatie en overleg over aanpassingen is nog mogelijk. Laatste week augustus komt er een bijeenkomst waarbij mensen die op Facebook en zo hebben gereageerd in gesprek kunnen met de architecten. En er komt nog een overleg met de 1 april vereniging. De bewoners van de Dijkstraat en de selectiecommissie waren positief, zegt hij. Hoogte en veiligheid zijn wel issues. Daar wordt nog naar gekeken met de architect. Ook de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is op een paar opmerkingen na enthousiast, zegt de wethouder. Hij ziet ook filmpjes en zo op Facebook waarvan hij denkt is dat nou nodig".

Reacties uit de raadsvergadering van 6 juli 2020

8 juli 2020

Jolanda Boogaard schrok toen ze een afbeelding van de houten toren zag, die op de restanten van de Noordpoort en oude stadsmuur bij Bastion IX moet komen. Ze riep in de raadsvergadering het gemeentebestuur op dit ‘idiote plan’ te stoppen. ,,Dit is een regelrechte ramp. Het houten skelet zal de gemeente grote imagoschade opleveren.’’ Boogaard vertolkt naar eigen zeggen de stem van 4000 anderen. De toren zou door de hoogte gevaarlijk zijn en met de houten uitvoering niet hufterproof. ,,Een leuk gebouw voor de Efteling’’, concludeert ze.

Haar oproep aan het gemeentebestuur is haar niet in dank afgenomen. Zo ver zelfs

dat ze werd bedreigd en zich helemaal terug heeft getrokken.

Het zal dus gewoon doorgezet worden want het klankbord, de bewoners van de Dijkstraat, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, de wethouders en de gemeente-raad zijn enthousiast. Ben van Stijn van de PvdA zegt nadrukkelijk dat ze dit plan zeker gaan doorzetten!

Draagvlak is ver te zoeken.

Over het blootlegging van een stukje originele stadswal met gewelven

tussen Bastion VIII en de Langepoort wordt ook geen woord gerept!

Er is moeilijk te ontkomen aan het idee dat men vind dat

oud-Briellenaren zich niet met Brielse zaken moeten bemoeien.

Het ravelijn zal ook worden uitgegraven tot de hoogte zoals die in 1572 was. Daardoor zal de aanlooproute die de geuzen in 1572 volgden zichtbaar gemaakt kunnen worden en ook de archeologische restanten. Dit is zeer twijfelachtig.

De uitgegraven grond wordt gebruikt voor het maken van zitplaatsen, waarmee er een amfitheater ontstaat. Is daar wel een behoefte aan, we hebben toch al de Brielsche aap op het Kaai Ravelijn?!

Er zijn veel positieve en opbouwende reacties binnengekomen natuurlijk ook kritische.

Ik denk wel héél veel kritische, maar daar horen of lezen we niet over.

Inwoners die vlakbij het monument wonen zijn blij met de vernieuwing, maar de vrij toegankelijke poort vinden ze te hoog en gevaarlijk voor kinderen. Het voelt niet goed dat er vanaf de derde verdieping van de toren in hun tuinen gekeken kan worden.

En dat er voor de bouw van de poort, bomen op het Ravelijn moeten worden gekapt, zien ze al helemaal niet zitten. De gemeente heeft toegezegd dat de inkijk in de tuinen zal worden onderzocht. In het gesprek met bewoners van de Dijkstraat hebben de architecten aangegeven dat er in principe geen bomen worden gekapt, tenzij de bomen exact op de locatie van het bouwwerk zouden staan.

Een principe kan zomaar worden verlaten.

De 1 Aprilvereniging peilt haar leden over het ontwerp. Voorzitter Wim van Noord geeft al aan dat, zoals het nu is uitgebeeld, de uitvoering van het jaarlijkse spel op 1 april hier sowieso niet kan plaatsvinden.

REACTIES

&

BASTION IX

NOORDPOORT

Rens van Adrighem

Door

13 juli 2020

Het bastion zal met een blootlegging en een klein stukje opbouw, historisch gezien een verantwoorde toevoeging zijn en vele tonnen goedkoper.

Gezien de positieve meningen van het gemeentebestuur, de raad en de ‘adviseurs’ over het voorplan, valt te vrezen dat alles gewoon doorgezet wordt.

Oud wethouder Dick Verbeek meldde mijn idee prima te vinden, maar draaide al snel zijn mening terug.

,,Ik bedoelde een ander stuk van de muur op een veel oudere tekening. Waarvan het nog sterk de vraag was of uitvoering wel kon.’’

Hij bedoelde mijn tekening van het stuk onder de wallen tussen Bastion VII en Langepoort.

,,Voor bastion IX dacht ik aan iets a la de Deftse Poort in Rotterdam’‘, laat Verbeek weten. 

Gewoon na-aperij dus.

,,Andere creatieve oplossingen moeten natuurlijk

6 augustus meld de gemeente Brielle: Recent is het voorontwerp bastion IX gepresenteerd. Op basis van de reacties concluderen wij dat veel Briellenaren vragen en opmerkingen op het voorontwerp hebben.

Op dinsdag 25 augustus 2020 lichten de architecten het ontwerp en de filosofie achter het ontwerp toe, waarna er ruimte is voor het stellen van vragen.

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De informatieavond vindt plaats in het Dijckhuis, Dijckpotingen 10 in Vierpolders en start om 19.30 uur.

Gelet op de richtlijnen coronavirus zit er een limiet aan het aantal beschikbare plaatsen. Aanmelding voor de bijeenkomst is verplicht, dit kan via jjm.vanoers@brielle.nl.

Overdenking

DE INFORMATIE AVOND

U heeft zich aangemeld voor de informatie avond bastion IX op dinsdag 25 augustus in het Dijckhuis te Vierpolders met het doel te informeren over het ontwerp en reactie op te halen. Daarnaast beantwoorden we de vragen die eerder, o.a. in de pop up store, gesteld zijn. We hebben een informatiefilm opgenomen over het ontwerp, deze kunt u op verschillende plekken in de zaal bekijken. Hierna kunt u in gesprek met een van de architecten, Ro Koster of Ad Kil, met wethouder Andre Schoon, met leden van de adviescommissie Nico Smit of Sander van ’t Verlaat, met communicatie medewerker Kayleigh Maas of met projectleider Angelique van Oers. Er is ook een ideeën box aanwezig voor een schriftelijke reactie. Hoop u morgenavond te ontmoeten in het Dijckhuis.

Met vriendelijke groet, Angelique van Oers

Beleidsmedewerker cultuurhistorie

De genen die zich opgegeven hebben ontvangen op de avond

voor de bijeenkomst deze brief.

Duidelijk.

Alles zal al in kannen en kruiken zijn. Dat informatiefilmpje is niet op het internet gezet zodat anderen er kennis van konden nemen. Het megalomane plan, ontworpen door Landschap architecten zonder enige bezieling met het geuzenstadje Den Briel.

Op zich is het een knap ontwerp, maar naar mijn mening past het voor geen meter boven op de restanten van de historische voormalige Noordpoort.

Het is met open armen ontvangen door het gemeentebestuur, gemeenteraad en een handjevol bewoners. Den Briel zal daardoor opgezadeld worden met een houten Skelet dat totaal geen historische uitstraling heeft met betrekking op het voor Nederland zo belangrijke moment op 1 april 1572, toen de Geuzen de Noordpoort rammeide en de Spanjolen verjoegen. De Brielse nazaten zullen dankbaar terugkijken op dit ‘waardevolle’ besluit.

Voor mij was het de reden om deze oproep te plaatsen op facebook.

ook mogelijk zijn. In ieder geval moet dat niet in Spanje worden bepaald. Anders hadden we beter geen 1 april kunnen hebben’’ besluit de oud wethouder.

Omdat het idee uit Spanje komt beter geen 1 april. Wie het snapt mag het zeggen.