Rens van Adrighem

20 november 2020

er wordt ten onrechte gesuggereerd dat er Niets bekend is over de Noordpoort

Na alles goed op een rijtje te zetten blijkt dat een onterechte aanname te zijn

want er is meer dan genoeg dat het tegendeel bewijst.

Aan de plattegrond is duidelijk te zien dat de torens niet rond maar rechthoekig waren.

De bewijzen daarvan heb ik zelf met vriendjes in 1959 ontdekt en uitgegraven tussen Langepoort en Bastion VIII.

De funderingen van de stadsmuur geven perfect aan dat er aan de stadszijde tongewelven waren, met daar bovenop een weergang.

Fragment van mijn schilderij uit 2003 van de Inname van Den Briel op 1 april 1572 toen mij nog niet bekend was dat een van de torens vermoedelijk als vuurtoren

dienst heeft gedaan. Vandaar de daken op de torens.

Fragment van een schilderij dat ik in 1994 maakte aan de hand van een gravure met

een aanpassing in 2020 van de Noordpoort hoe de situatie vermoedelijk in 1572 was.

Er is dan ook geen enkele reden waarom een klein of groot gedeelte van de poort niet kan worden opgebouwd, want de funderingen geven perfect de afmetingen en vorm van alles aan waardoor een opbouw tot een meter of  6 tot 8 hoog volledig historisch verantwoord zou zijn.

Het is onzeker hoe hoog de torens waren en de vorm van de poortboog is niet te achterhalen, maar zal niet veel verschillen met de vorm van de huidige Kaai- en Langepoort.

Zeker

Archivaris Van der Houwen heeft geen enkele afbeelding of beschrijving van de poort gevonden.

Er is alleen onderstaande beschrijving van oud-archivaris Dr. Hofker die ik wist te vinden.

Toch is er aan de hand van wat we heden ten dage kunnen waarnemen aan de fundamenten van de poort, best verantwoord vast stellen hoe de poort en stadsmuur er hebben uitgezien.

Eindconclusie

Dit zijn 2 schetsen die als idee zouden kunnen dienen voor een gedeeltelijke opbouw.

De Klankbordgroep noemt het een bedachte, Anton Pieck plastic Efteling toevoeging. Een totaal onterechte en minachtende opmerking.

Rens van Adrighem

Fragment van de ommuurde vesting uit 1576 door Jan Janz. Potter.

‘De lijn’ met de (Zalm) Vierboet, Noordpoort en ingang van de haven is goed te zien.

De ommuurde vesting van Den Briel zo ik hem schilderde in 2020.


WAT BEKEND IS VAN

DE  NOORDPOORT

Door

Er kan gezegd worden wat men wil, maar het is beslist niet onmogelijk

om met een klein beetje voorstellingsvermogen een beeld te schetsen

hoe de situatie in 1572 was.

Een stukje opbouwen zoals ik al eerder aangaf is voor 95% wat de fundering aangeeft. Het is dus absoluut géén verzinsel!

Niemand weet hoe het er voor 100% heeft uitgezien, waardoor het er op lijkt

dat deze mening uit de verkeerde hoek komt.

Na enig speurwerk blijkt er méér bekend te zijn over de Noordpoort dan werd vermoed.

Op de beeldbank van het Streekarchief staan enkele interessante beelden van de poort en in het bijzonder van het blootleggen in 1922 en 1973.

Briellenaar Hans de Regt voorzag mij ook van unieke beelden, zoals ik zelf in mijn jeugd waar ik met vriendjes altijd speelde en ook enkele foto’s van de blootlegging en het ‘herstel’ van de funderingen zoals we die tot nu te nog kunnen waarnemen.

Prent van de Noordpoort uit 1900.

Mijn prent van de Noordpoort uit 2020.

Wijkt dus - zo nu blijkt - niet veel af van die uit 1900.

Prent van de Noordpoort  uit 1572. De originele fundering geeft aan dat de torens niet rond waren zoals getekend op de prent.

Mijn impressie 2020.

Getekend toen ik nog geen kennis had.

De schets wijkt  dus niet erg ver af van

de anderen.

Fragment van een schets uit 1500 van de Noordpoort en vestingmuur.

TOEVAL OF INZICHT?

Niemand weet hoe het er voor 100% heeft uitgezien

dus wat is het probleem een gedeelte van de poort op te bouwen?

NA VERDER ZOEKEN

Of de sleuven in de torens dienst hebben gedaan voor een valhek valt te betwijfelen omdat de deuren van de poort werden gerammeid door de geuzen.