‘1 April Coryfeeën’

De personen die door hun bijzondere inzet in de jaren 1962 tot 1982,

de Structuur, het Beeld en de Wijze van viering van de Jaarlijkse 1 Aprilfeesten bepaalden.

Ze maakten zich verdienstelijk voor de 1 Aprilvereniging en daarmee ook voor Den Briel.

‘1 April Coryfeeën’ werd samen gesteld omdat zij een belangrijk onderdeel van

de geschiedenis van de 1 Aprilfeesten vormen en er steeds minder mensen zijn

die hiervan op de hoogte zijn en er over kunnen vertellen.

In de zeventiger jaren verscheen het 1 Aprilgebeuren diverse keren op de televisie

Jac. Klok    Stads archivaris en museum conservator.

Adviseur en aandrager van historische gegevens. Schrijver van het innamespel “De piraten komen” en het historische toneelstuk

“Slaet op den trommele”.

Frans Spuijbroek    Bezielend kunstenaar.

Schrijver, decorschilder en regisseur van het klank en lichtspel

“In naam van Oranje” in 1962. Een spel dat heel wat los maakte bij

de Briellenaren en de aanzet was tot de jaarlijkse viering.

De jaren 1967 en 1968 regiseerde hij een kort spel op het bordes van het stadhuis en grimeerde de deelnemers aan het spel.

D. van Delden    Bankdirecteur.

Organisator en penningmeester van de 1 aprilvereniging.

Hij liet vele dia’s en foto’s na van de 1 aprilvieringen.

Jan Beesemer    Elektromonteur en Geluidstechnicus

Meer dan twee decennia lang geluidsman en regisseur van het inname spel en toneelstukken ter gelegenheid van de 1 aprilfeesten.

Cok Smit    Machinist watergemaal “De Watergeus”.

Eén van de initiatiefnemers, animator en organisator van de 1 aprilfeesten in de prille beginjaren van de jaarlijkse vieringen. Maakte met anderen de rammei deuren voor de Langepoort en het affuit voor het veldkanon.

Hij speelde de rol van Coppelstock de veerman en verzorgde de buitenstedelijke activiteiten tot 1971.

Dr. H. Voet    Keel, neus en oor arts.

Schrijver van het openluchtspel “De Tyrannie verdrijven” in 1972.

Wim van der Torre    Scheepsbouwer.

Bestuurslid, bouwer en vele jaren schipper van de geuzenschepen

“De Admirael” en “De Prince Admirael”. Op zijn werf aan de Turfkade werden deze bijzondere schepen, vele hellebaarden, kleine kanonnen de kooiwagen en andere attributen gemaakt.

Verzorgde de buitenstedelijke activiteiten met de geuzenschepen.

Rens van Adrighem    Kunstenaar en Horeca ondernemer.

Bestuurslid, initiatiefnemer van straatgroepen, organisator en grimeur. Decorateur van de “Zuyderpoorte”. Ontwerper en bouwer van de geuzenschepen “De Admirael” en “De Prince Admirael”. Decor en toneel bouwer van openlucht- en toneel spelen. Maker van een demontabele inname poort. Schrijver van het toneelstuk “De zee en de wind voor vijand en vrind” en het inname draaiboek van 1979. Verzorgde de buitenstedelijke optredens.

Naast een dankwoord aan alle bestuursleden, leden en de tientallen

trouwe vaste spelers en figuranten die zich alle jaren ingezet hebben,

verdienen de volgende personen een speciale vermelding.


Maartje Boone-van Tilburg

Bestuurslid en enkele jaren voorzitster van de 1 aprilvereniging en

bovenal moeder der geuzen.


Piet de Bruin, Klaas van der Steen, Wim Patijn,

Henk Grootveld en Jan Teunisse.    

De mannen die altijd klaar stonden met hand en spandiensten en zich belangeloos inzette

bij alle werkzaamheden ten behoeve van de feesten.


De bouwers van het geuzenschip “De Prince Admirael”  

Wim van der Torre, John van der Torre, Piet de Bruin, Wim Patijn, Klaas van der Steen,

Henk Grootveld, Jan Teunisse, Ton Niekamp, Dirk Pluymers, Harrold Bergkotte, Sander Blok, Bert Mijnlief, Harry Smit, Jo van Adrighem, Rens van Adrighem

en de brandweerploeg Rozenburg.

Tot slot Adriaan Zoetemeijer en Klaas v.d. Steen die de certificaten verkoop voor

het geuzenschip “De Prince Admirael” verzorgden.Bep Herlaar

Maakte 1 aprilkostuums in opdracht en had een groot arsenaal aan kostuums

die zij verhuurde. Assisteerde bij door de 1 aprilvereniging georganiseerde ruilbeurzen.


De Botteliers

Frans Verhoef en Dirk Bravenboer die altijd luidruchtig aanwezig waren

met hun botteliers kar vol met dranken.

Brachten het lied ‘Hulde, Hulde, Hulde’ uit.

EERBETOON

Fons Löbker   Journalist en Kunstschilder.

Hij wist de 1 aprilvieringen en Den Briel als geen ander landelijk via de kranten in het nieuws te krijgen. Fons liet een tiental zeer bijzondere schilderijen na met voorstellingen die betrekking hebben op het

1 aprilgebeuren, waarbij vele Briellenaren model stonden.

Wil Postema    Bewoonster van de Nieuwstraat.

Een van de belangrijkste initiatiefnemers van het jaarlijks in middeleeuwse sfeer brengen van de Geuzenstraat en Nieuwstraat tijdens de 1 Aprilfeesten.

De viering


Met enkele van de honderdvijftig deelnemers aan het groots opgezette klank en lichtspel

“In naam van Oranje” in het jaar 1962, werd op 1 april 1966 door het rammeien

van de Langepoort, schoorvoetend een begin gemaakt met de jaarlijkse viering.

Met “1 April Coryfeeën” zijn de belangrijkste personen  en hun inventieve inzet

voor de 1 Aprilvieringen in de jaren 1962 tot 1982 beschreven en vastgelegd.

Al deze personen hebben in die jaren bijgedragen tot het ontstaan van de jaarlijkse

1 Aprilfeesten en samen met het journalistieke werk van “Onze man in Den Briel”

Fons Löbker en de TV uitzendingen, deze feesten en daarmee ook Den Briel

in de landelijke bekendheid gebracht. 

Een bekendheid die tot op de dag van vandaag nog steeds levend gehouden wordt

door de jaarlijkse vieringen van het 1 Aprilfeest.


Door de 1 Aprilfeesten onder de aandacht te brengen bij de televisie makers in het Hilversumse,

is het aardig wat keren gelukt dat er opnamen gemaakt en uitgezonden werden

waardoor deze Brielse traditie landelijke bekendheid kreeg.


In 1971 werden er in de 1 aprilnacht door het NOS Journaal opnamen gemaakt

van de kalknacht die op 1 april werden uitgezonden.


In 1972 maakte de Tros TV opnamen van de tewaterlating van het geuzenschip “De Admirael”.


In 1974 bezochten “The Shepperds” -een toen bekende zanggroep-

Den Briel en werden er opnamen gemaakt op het Wellerondom.


In 1979 maakte “Van gewest tot gewest” opnamen van de tewaterlating van het geuzenschip “De Prince Admirael” door Nelie Smit-Kroes.

Dat zelfde jaar verschenen opnamen van het rammeien van de poort op het Maarland Nz.

in het NOS journaal op de avond van de eerste april.


In 1980 werden er opnamen gemaakt voor de school televisie van de landing

van de watergeuzen met het geuzenschip, het rammeien van de poort en het vertrek

met het geuzenschip van Willem van Oranje naar Engeland vanuit Hellevoetsluis

en in de studio’s in Bussum werd Jac. Klok geïnterviewd over de geschiedenis

van de inname van Den Briel in het jaar 1572.

In het zelfde jaar werden TV opnamen gemaakt met de bekende zanger Marco Bakker

op het geuzenschip in de Brielse haven.


In 1981 werd in het populaire TV spelletje “Wie van de drie” de ware Cor Dedert

in zijn rol als Lumey gekozen.

John van der Rest    Regisseur Nieuw Rotterdams Toneel..

Nam de regie op zich na het overlijden van Peter Holland,

die overleed twee weken vóór de opvoering van het openluchtspel

“De tyrannie verdrijven” in 1972 en wist het tot een succes te maken.

De Mannen en Vrouwen van “Het Eerste uur”

V.l.n.r. Achterste rij:

Jac. Klok, Gerard de Gast, Han Roos, Wageveld, Henk Grootveld, Thijs Herlaar,

Rens van Adrighem.

Tweede rij:

Arie Reinhoud, Klaas van der Steen, Wim van der Torre, Wim de Baan, Thijs Herlaar, Marianne van Adrighem, Teun Stolk.

Derde rij:

Mvr. Roos, Bep Herlaar, Jopie Löbker, Maartje Boone- van Tilburg, Ines de Baan,

Mevr. Grootveld, Tinie van der Steen.

Voorste rij:

John van Pelt, Fons Löbker, Piet de Bruin, Peter van Oel, Dhr. Dumans, Cok Smit,

Arie Pothof en Teun de Gast.


Helaas staan niet alle trouwe deelnemers uit 1970 op de foto.

Enkele ontbrekende personen zijn:

Adriaan Kruine, Jos Bels, Cor Dedert, Jan Monquil, Jan Beesemer, Cor van der Blink,

Piet ‘t Hart, Mevr. Mijnlief, Frans Verhoef, Dirk Bravenboer, Joop Kroesen, Aad Kroesen,

Wim Patijn, Rinus Kuipers, Bas Pothof, Kazim, Addy en anderen. 


Enkele namen van latere datum zijn:

Jaap van den Berg, Wim Huibers, Meinderd Derks, Jan Teunissen, Dirk Pluimers, Bart de Man,

Harry van der Wiel, Arie van Gorsel, Harrie Kamma, Jaap Binsbergen, en vele anderen.

Samenstelling van de meest enthousiaste deelnemers wat geen complete opsomming zal zijn.

Het moge duidelijk zijn dat het niet eenvoudig is om na zoveel jaren alle namen te herinneren.

Daarbij komt dat er waarschijnlijk geen lijsten met namen van deelnemers te vinden zullen zijn.


Enkele van de allereerste deelnemers in 1966 waren:

Piet Haaksman en zijn vrouw, Cor van der Poel en zijn vrouw, Dik van Delden,

Leen van Adrighem, Albert van Adrighem, Cok Smit, Henk Steenbergen,

Wim Steenbergen, Henk Grootveld, Teun Stolk, Cor van der Blink, Marinus Bazen, Gerard Brans,

Leo Kruyt, Rob Holslag, burgemeester van Es, Maartje Boone- van Tilburg, en anderen.


In 1967 werden er deuren voor de Langepoort gemaakt en gerammeid.

Op de Markt vóór het stadhuis werd een gedeelte van het spel “In naam van Oranje” uit 1962

onder regie van Frans Spuijbroek opgevoerd.


De spelers groep was toen uitgebreid met onder andere:

Cor Dedert, Jan Monquil, Fons Löbker, Arie Luyendijk, Nico Kinkel,  Fred van der Boom, 

Frans Verhoef, Dirk Bravenboer, Bas Pothof, Kazim, Leen Wesie, Arie Blok, Jac. Smit,

John van Pelt, Fam. van Galen en anderen.

1- Aprillers in de waag in het jaar 1970

In de periode 1962-1982 vond de Grondlegging van de Jaarlijkse 1 Aprilfeesten plaats

De jaren daarna ontstond een vaste groep met onderstaande personen:

Rens van Adrighem

door autodidact      kunstenaar

Leen van Adrighem  Schilder.

Bestuurslid 1 aprilvereniging, middenstandsvereniging en VVV. Een van de organizatoren uit 1966. Organiseerde bijeenkomsten om bevolking warm te maken in 1 aprilcostuum te hullen op 1 april.

Een 15-tal leden van de 1 aprilvereniging en midddenstanders rammeien de poort.

Midddenstanders onder de rammeipaal onderweg naar het stadhuis.

Het prille begin

Het groots opgezette klank en lichtspel “In naam van Oranje” in het jaar 1962

geschreven en geregiseerd door Frans Spijbroek uit Hellevoetsluis

maakte op de Briellenaren zoveel indruk dat in 1966 de VVV, Middenstandsvereniging

en de 1 Aprilvereniging, de koppen bij elkaar staken om van de 1 aprilviering

een jaarlijkse gebeurtenis te gaan maken waarbij de hele bevolking in

toepasselijk kostuum aan deel zou moeten gaan nemen.

In de kranten verschenen oproepen en voorlichtingsavonden werden georganiseerd.

De Meisjesvakschool leverde patronen voor het vervaardigen van kostuums, die in eerste instantie gemaakt werden an oude velours gordijnen.

Later was er bij Brielse winkeliers goedkope geschikte stof verkrijgbaar.

Albert van Adrighem  Voorzitter VVV.

Zijn wens tot een jaarlijkse 1 aprilviering kreeg in 1966 eindelijk getalte.

Was zelf een zeer enthousiast deelnemer bij het rammeien van de poort en het hijsen van de geuzenvlag op het stadhuis tijdens het spel.

Rens van Adrighem

  Jávea  februari 2008

NAAR: Site inhoud

1 april Coryfeeën