Op 12 juni 1975 was het 400 jaar geleden dat Willem van Oranje met zijn derde vrouw

Charlotte de Bourbon in het huwelijk trad in de St.Catharijnekerk in Den Briel.

Fons Löbker bracht dit onder de aandacht van het Gemeentebestuur

maar dat toonde geen interesse om aan dit historische feit iets te doen.

Als geaard Briellenaar -die staan immers al eeuwen bekend om dergelijke gebeurtenissen niet zomaar

voorbij te laten gaan- nam Fons dus zelf maar het initiatief hier aandacht aan te schenken.

Hij trommelde een aantal markante enthousiaste 1-aprilvierders bij elkaar

en gaf deze gemiste kans voor de gemeente Den Briel op waardige wijze gestalte.

Op een zon overgoten 12de juni van het jaar 1975 vond deze 400ste gedenkdag plaats. 

Piet de Bruin in de rol van Willem van Oranje met aan zijn zijde

Jopie Löbker in de rol van Charlotte de Bourbon.

Na aankomst op het Maarland Nz. van het geuzenschip “De Admirael” met aan boord Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon, vertrok het paar per koets en onder begeleiding van in middeleeuws kostuum gestoken Briellenaren en een aantal ruiters te paard naar de Markt.

Daarna ging men te voet door de Koopmansstraat naar het Wellerondom, richting St.Catharijnekerk.


V.l.n.r.  Wim de Baan als burgemeester, Piet de Bruin als Willem van Oranje, Jopie Löbker als Charlotte de Bourbon en Bep Herlaar.

Onder grote belangstelling kwam de stoet op het Wellerondom aan.


Rechts naast het bruidspaar

zien we Jos Bels,

de man die op geen enkel

Briels feest ontbrak.

1575 - 1975

De stoet op het Catharijnehof.

Marines Kuipers

als hofnar

vóór de

stoet uit.

Jopie Löbker

met de

bloementak

die gelegd

werd bij het

Oranjeraam

in de kerk.

De Hofnar Marines Kuipers in zijn op het lijf geschreven rol.

De stoet bij het binnengaan van de kerk. Links staat hellebaardier Thijs Herlaar.

Het gedenkraam in de zuidbeuk van de St.Catharijnekerk waar door Jopie Löbker de bloemen gelegd werden.

De herdenking   
van het huwelijk van Willem van Oranje 
met Charlotte de Bourbon.

DE FOTO’S ZIJN GEMAAKT DOOR ROB TAX

NAAR: Site inhoud

Met de bloemenlegging kwam er een einde aan deze gedenkwaardige dag

georganiseerd en gestalte gegeven door een aantal enthousiaste

en we mogen wel stellen: “Markante Briellenaren”.

Rens van Adrighem

door autodidact      kunstenaar