Na blootleggen
STADSMUUR
de Originele

In 1958 speelde ik met mijn vriendjes Frans Verhoef en Aad van ’t Hof op een middag op de wallen tussen de Langepoort en Bastion VIII toen ik met mijn voet wegzakte en er een put ontstond. We zijn toen wat verder gaan graven en stuitten op een gewelf. Na verder graven, konden we er zelfs inkruipen.

Het tongewelf was zo’n 2.50 x 2.50 meter, gebouwd tegen een kloostermoppen muur met daar in een schietgat en bovenop een weergang. Daar hebben we toen archivaris Jac. Klok bijgehaald en die vertelde ons dat onder dat hele stuk wallen de oude stadsmuur met gewelven nog zat. Voor mij een zeer interessant verhaal, want ik vond alles wat met het oude Brieltje en haar geschiedenis te maken had boeiend.

Op de Lagere school maakte ik daar een tekening in oost-Indische inkt van. De originele tekening heb ik helaas niet meer, maar ik maakte deze naar mijn herinnering. Oud klasgenoot Aard Heijmans vertelde mij enkele jaren geleden, dat hij zich nog goed kon herinneren dat ik die tekening van het gewelf maakte.

Die tekening ben ik helaas kwijtgeraakt, maar enkele jaren geleden heb ik uit mijn herinneringen een nieuwe gemaakt en een tekening van hoe het er uit zou kunnen zien na uitgraving.

ONTDEKKING

Rens van Adrighem

Door

EINDELIJK WAT BEWEGING

Je moet historisch cultureel erfgoed koesteren

Oud-Briellenaren willen verborgen stadsmuur opgraven: ‘Dit kan een fantastische trekpleister worden’

Theo Teitsma 24-04-19, 06:50 

Oud-Briellenaren willen dat een oude stadsmuur wordt opgegraven die nu nog onder de aarden stadswal van Brielle verborgen zit. ,,Dit kan een fantastische trekpleister voor Den Briel worden.''

De betrokken oud-inwoners Rens van Adrighem en Aard Heijmans vinden dat het bestuur van hun vroegere stad een fantastische kans laat liggen om een stuk historie tot leven te brengen. Ze proberen daarom de bestuurders warm te maken voor het opgraven van de oude stadsmuur met kantelen. Die zit onder de wallen tussen de Langepoort en Bastion VIII.

Aard Heijmans

,,Je moet historisch cultureel erfgoed koesteren'', vindt Heijmans. Hij gaat het opgraven vanavond ook aankaarten in de jaarvergadering van de historische vereniging de Brielse Maasmond in het oude stadhuis. Heijmans: ,,Het is Rens en mij ook gelukt na twintig jaar een verdwenen glas-in-roodraam uit het Brielse stadhuis terug te vinden. De stadsmuur wordt ons volgende project.‘’

De muur is volgens het duo bijzonder, omdat Brielle tijdens de bevrijding op 1 april 1572 niet was omwald maar was ommuurd. ,,Het zou natuurlijk geweldig zijn als we tijdens het grote feest in 2022, als Brielle 450 jaar is bevrijd, die stadsmuur kunnen tonen'', zegt Heijmans, tegenwoordig inwoner van Hellevoetsluis.

Spelen

Rens van Adrighem, die al jaren in Spanje woont, ontdekte de stadsmuur bij toeval. ,,In 1958 zakte ik tijdens het spelen met wat vriendjes op de wallen met mijn voet in de grond, waardoor er een gat ontstond. We zijn toen verder gaan graven en stuitten opeen gewelf en later op de stadsmuur met schietgat.''

Volgens het duo kan de muur zonder al te veel kosten blootgelegd worden en 'een fantastische trekpleister voor Den Briel worden'. ,,En je hebt er gelijk een prachtig uitzicht over de vest, het ravelijn en de polder tot het Stenen Baak'', schetst Van Adrighem.

De kosten van het opgraven hoeven niet hoog te zijn, verwacht het duo. Desnoods wordt vrijwilligers gevraagd te helpen graven. Wel moet de honderden jaren oude muur worden gerestaureerd.

Aandacht

Een medewerkster van de gemeente Brielle laat weten dat er geen plannen zijn om de oude stadsmuur op te graven, maar dat er binnen het stadhuis wel degelijk aandacht voor is. ,,Het toeval wil dat we nu bezig zijn met de herinrichting van Bastion IX (vlakbij de stadsmuur, red.). Het uitgangspunt is dat we er een leefbare plek van willen maken voor inwoners en toeristen. Het idee is om informatievoorzieningen te plaatsen waar de stadsmuur zich bevindt.''

AD 24 april 2019

AD 24 april 2019

Wordt de verstopte stadsmuur van Brielle ooit zichtbaar voor bezoekers?

Burgemeester Gregor Rensen en zijn wethouders gaan de haalbaarheid bekijken van het opgraven van een oude stadsmuur tussen de Langepoort en Bastion VIII in Brielle. ,,Er zijn geen beloften gedaan maar ze gaan het intern bekijken. Ik ben daar hartstikke blij mee'', zegt Aard Heijmans over de ledenvergadering van de historische vereniging De Brielse Maasmond.

Daar bracht hij het idee in om de stadsmuur die nu in de wallen verstopt zit bloot te leggen, zodat een nieuwe toeristische attractie ontstaat. Oud-Briellenaar Rens van Adrighem maakt zich daar al tientallen jaren sterk voor en heeft hierbij steun gekregen van Aard Heijmans.

Deze weet dat er een groot probleem is: de stadswallen zijn rijksmonument. Daarin mag niet zomaar worden gegraven. ,,De vraag is of alle historische commissies en clubs die je hebt ermee akkoord gaan dat wordt teruggegraven naar een eerder stadium.'' Voordat Brielle een stadswal kreeg stond er een muur omheen.

In de ledenvergadering ontving Heijmans enthousiaste reacties. Mocht er toestemming komen de muur op te graven, dan lukt volgens hem de financiering ook wel.

De opmerking dat de gemeente niets aan de wallen mag doen is wel een beetje vreemd. Je vraagt je dan af hoe het plan tot het bouwen van een roestige pisgoot door de wallen naar het Bleijkersbolwerk te rijmen is.

Volgens Gregor Rensen mag de gemeente niets aan de wallen doen zonder toestem-ming van allerlei instanties. De wallen zijn namelijk een Rijksmonument.

Hij liet ook weten, dat als een en ander haalbaar is, de financiering ook wel rond te krijgen zal zijn.

OPVALLENDE REACTIES

Rens van Adrighem

Jávea 27 april 2019

Voor het laatst aangepast 1 februari 2020

NAAR:  De Site inhoud

In 1330 verleent Gerard van Voorne aan de poorters van Den Briel allerlei stedelijke rechten.

In 1338 krijgen de poorters vergunning om de bebouwde kom te omringen met muren en vesten.

In 1350 ligt de Maarlandse haven binnen de vesting achter het noordfront. Het noord- oostfront loopt langs een aan het einde van de 14e eeuw gegraven haven met spuikom.

In 1702 beginnen de werkzaamheden aan de definitieve verbetering. De grondwallen worden opgeworpen waardoor de oude stadsmuren voorgoed verdwijnen onder de aarde en veranderd de aanblik van de vesting zoals we hem nu nog steeds kennen.

VESTINGWERKEN

1350

Al vele malen heb ik opgeroepen dat hele stuk muur met de meerdere gewelven bloot te leggen want dat moet toch een enorme trekpleister zijn voor het toerisme. Maar helaas,........ het bleef 61 jaar stil.

Ook de resten van de stadsmuur aan het einde van de Langestraat hadden nooit weggewerkt mogen worden door daar woningen op te bouwen. Ook die stukken fundering had men simpelweg bloot kunnen leggen als historische trekpleister.

OPROEPEN

MET GEWELVEN  UIT 1350
SAMEN MET DE RESTANTEN          VAN DE NOORDPOORT 
DE ENIGE NOG ZICHTBARE OVERBLIJFSELEN 
VAN DE OMMUURDE VESTING DEN BRIEL

TOEKOMST ?

In mijn jeugd was dit het beeld van de Noordpoort.

In deze geest zou er best een stukje van de poort opgemetseld kunnen worden.

Nu zijn alleen de funderingen zichtbaar.

Het blootleggen van de oude stadsmuur met gewelven tussen Bastion VIII en Langepoort zou een gelijkwaardig beeld kunnen opleveren.

De voorzitter van de Historische vereniging (voormalig wethouder Verbeek) was erg enthousiast over de trappen zoals ze op de tekening te zien zijn. Volgens hem precies zoals hij het bij eventueel opgraven uitgevoerd zou willen zien.

Eind januari 2020 staat in het Uitvoeringsprogramma Binnenstad-

en havenvisie geen enkel woord over het blootlegging van dit stukje

originele stadswal tussen Bastion VIII en de Langepoort.