Het Geuzenschip  “de Prince Admirael”

bestond op 1 april 2009 precies 30 jaar.

Als eerbetoon aan mijn mede initiatiefnemer Wim van der Torre

en de tientallen vrijwilligers, waarvan de meesten helaas niet meer onder ons zijn,

stelde ik deze pagina samen omdat zonder hen dit jubileum

niet mogelijk zou zijn geweest.

door:  Rens van Adrighem

Het nieuwe ( Huidige ) Geuzenschip:Het geuzenschip "de Prince Admirael" werd evenals het eerste schip, ontworpen door Rens van Adrighem en het spantenplan en de berekeningen van stabiliteit en draag-vermogen werden gemaakt door scheepsbouwer Wim van der Torre.

De financiën werden verkregen middels inzamelingen onder de bevolking en een subsidie van de gemeente Brielle. Het werk werd onder leiding van bovengenoemden, pro Deo door een zestiental vrijwilligers uitgevoerd, waarbij  Rens de verantwoording had voor de vormgeving en Wim voor de technische uitvoering. Het schip werd op de scheepswerf van laatstgenoemde - meestal in vrije tijd en zaterdagen - gebouwd in de maanden september 1978 tot eind maart 1979. Tijdens de strenge wintermaanden werd er onder vaak erbarmelijke omstandigheden met strenge vorst en hevige sneeuwbuien gewoon doorgewerkt om het schip op tijd - vóór 1 april - over te kunnen dragen aan de

1-aprilvereniging en dat lukte ook.


In 2001/2002 is het Geuzenschip met behulp van een groep enthousiaste vrijwilligers geheel in de revisie geweest. Dit was de laatste onderhoudsklus in de loods van scheepswerf "de Delta". Na het opnieuw te water laten van de "Prince Admirael" werd de werf definitief gesloten.

 

Terechte Trots:


Met recht mag de 1-aprilvereniging, die dit jaar - 2009 - 70 jaar bestaat, trots zijn op dit ‘rijke’ bezit. Een eigen schip dat nu precies 30 jaar in de vaart is en elk jaar wordt ingezet tijdens de 1-aprilvieringen en ook op verzoek uitvaart naar andere steden in Nederland om historische feesten op te luisteren. Een mijlpaal die dankzij de inzet van de tientallen vrijwilligers en de 1-aprilvereniging, die zorg hebben gedragen voor het in stand houden van dit unieke schip, een feit werd.


Wim van der Torre was vele jaren de trotse Schipper van de Prince Admirael.

Door de jaren heen hebben velen zich geschaard onder de bemanning en heeft men

het schip altijd met liefde en respect onderhouden.

Momenteel is Duco Deur de schipper van "de Prince Admirael" en hij weet zich ondersteund door twee reserve schippers (Cees de Bruin en Koos Steentjes) en een deskundige en gedisciplineerde bemanning.


Slechts enkelen kunnen nog maar getuigen van de historische bouw. Daarom leek het mij wel op zijn plaats dit eerbetoon bij het 30 jarig bestaan van Brielles trots samen te stellen, opdat de geschiedenis en de harde werkers niet vergeten worden.


Inmiddels is een samenvatting van de documentaire die ik in 1979 maakte van de bouw van het geuzenschip “de Prince Admireal”, op de site geplaatst.


Mede namens de “mannen van het eerste uur” meen ik dank aan het 1-aprilbestuur uit te mogen spreken, voor het instandhouden van dit inmiddels geworden erfgoed en spreek

de wens uit dat er altijd weer vrijwilligers te vinden zijn die zich hiervoor willen inzetten.


Rens van Adrighem

En dat schip kwam er ook, tot grote vreugde van de geuzen.

Het werd een zeer bijzonder schip, omdat het op aan elkaar gelaste zand-opspuit buizen, die als ponton dienst deden

gebouwd werd. Het kreeg de naam “De Admirael”.

Op het ponton werden de spanten van recht-hoekige stalen buizen gelast, die bekleed werden met watervaste hardboard platen van zeven mm. dikte. Het geheel werd gedecoreerd.

De masten werden vervaardigd van pvc. pijpen.

De bedoeling was dat het schip na 1 april gedemonteerd en opgeslagen zou worden.

Het was echter zo’n succes dat het schip stand hield tot 1978.

De vóórgeschiedenis:


Tijdens een ledenvergadering in de Provoost in januari 1972, spraken Piet de Bruin en Henk Grootveld hun wens uit, over een ‘Geuzenboot’ te willen beschikken bij de viering van de

Inname van Den Briel op 1 april 1972, het grote jubileumjaar. Het bestuur kon aan dit verzoek geen gehoor geven omdat zij daar niet de middelen voor hadden.

Na een snel overleg tussen Wim van der Torre en ondergetekende, konden we bekend maken dat wij zouden gaan zorgen dat er zo’n schip kwam.

Uitgebreide informatie vind u op:  “Het dagboek van de bouw van het Geuzenschip”
(Hier aantikken)http://rens.vanadrighem.com/dagboek_geuzenschip/de_bouw.html

“de Prince Admirael” in 1979 op de Brielse Maas.

NAAR:  site inhoud

de Prince Admirael

1979  -  2009

30 jaar in de vaart

Toen raakte het schip echter ‘op’ en omdat er belangstelling

was van een padvindersgroep uit Rotterdam werd er besloten

het te verkopen. Na rijp beraad van het 1-aprilbestuur werd besloten tot het bouwen van een nieuw - stalen - schip met

de naam: “de Prince Admirael”.

Naar de films over de bouw van “de Prince Admirael” (Hier aantikken)film.html