HET NOORDPOORT DOCUMENT

Door autoditact       kunstenaar

Rens van Adrighem

Brielle heeft te maken met een financiële tegenvaller. De houtprijs op de oververhitte bouwmarkt is gestegen. Oorspronkelijk is 8,5 ton uitgetrokken voor de houten toren op Bastion IX. Het dagelijks bestuur verwacht nu dat de kosten zullen gaan oplopen tot 1 miljoen euro. B&W vragen de gemeenteraad daarom om nu 125.000 euro bij te leggen. De provincie heeft daarvoor al 50.000 euro subsidie toegezegd. De nog resterende 75.000 euro verwachten ze ook van de provincie te krijgen.

Waar men totaal niet over praat en dus geen rekening mee houdt, zijn de jaarlijkse kosten van onderhoud die niet gering zullen zijn.


De oplevering van het zeer omstreden werk staat in het najaar van 2022 gepland.

Het omstreden houten palen Skelet gaat er als het aan het gemeentebestuur ligt gewoon komen, maar pas ná het koninklijk bezoek. Als dat bezoek tenminste gaat plaatsvinden. De omstreden toren van zo’n 8 meter hoogte zal er op 1 april 2022 nog niet staan. 5 april 2022 zal de start van de bouw plaatsvinden!

VERWERPELIJKE  DOORDRAMMERIJ

VAN EEN TIENTAL IMPORT BRIELLENAREN

Daarbij zijn de kosten voor het bouwwerk inmiddels opgelopen tot 1 miljoen euro. Daar zal het niet bij blijven, reken daar maar op!

HEILIGSCHENNIS

De Geuzenstad is verdeeld in voor- en zeer veel tegenstanders. Er is felle kritiek vanuit de bevolking. De opgerichte Stichting Noordpoort ziet, evenals vele Briellenaren, het bouwwerk op het huidige Bastion IX als heiligschennis. Op de eerste plaats vind men het bouwwerk veel te kolossaal voor deze plek en het slechtste aan dit plan de plaats. Als de houten toren er moet komen, dan op een andere plaats vinden ze. Bijna iedereen is voor het tonen van de fundamenten van de Noordpoort. Ook omwonenden in de Dijkstraat en Witte de Withstraat gaven meermaals aan tegen te zijn. De buurtbewoners vrezen vandalisme, hangjeugd, gevaarlijke situaties en inkijk. Het komt er op neer dat alleen het gemeentebestuur en slechts een tiental import Briellenaren het zeer omstreden bouwwerk willen!

NAAR DE RECHTER

Het dagelijks gemeentebestuur vindt het te riskant om voor april de bouwwerkzaam-heden te beginnen. B en W: ‘De planvorming en vergunningprocedure hebben meer tijd in beslag genomen dan verwacht.’ Bovendien is de gemeente bang dat de bezwaarmakers naar de rechter stappen om een voorlopige voorziening in te dienen.

‘Dan moet het werk stil worden gelegd tot na behandeling van het verzoek.’

Een stap naar de rechter kan het gemeentebestuur gerust van uitgaan.

OPLOPENDE KOSTEN

Het is niet te bevatten hoe de gemeente het voor elkaar krijgt de nog bestaande historische restanten van de Noordpoort te mogen ontzielen, want dat is wat er gaat gebeuren.

TWEEDE DEEL

De gemeente laat weten dat dit niet wil zeggen dat de voor Brielle ‘heilige datum’ niet haalbaar is, een streep gaat zetten door het plan.