Tijdens sloopwerkzaamheden werden er min of meer bijzondere vondsten gedaan. Achter een betimmering werd onderstaande tekst op een muur aangetroffen, dat er op duidt dat in 1905 een verbouwing moet hebben plaats gehad.

Op de begane grond trof men achter een betimmering glas in lood ramen aan.

Ook op de eerste verdieping onder een dikke laag vuil en roet, nog een aantal.

25 September 1905   Jac. Philipse   br. (breedte?)   2,82   Tijdens storm


Jac. Philipse, de pianoleraar was 28 jaar toen hij dit op de muur schreef.

In het totaal 6 stuks.

Het oude glas is vakkundig gerestaureerd en in nieuw lood gezet en de ramen zijn weer op hun oude plaats teruggebracht.

De nieuwe zij- en voorgevel.

Plattegrond restaurant begane vloer en 1e verdieping.

Boven op de nok van het dak stonden twee zogenoemde eikels. Deze zijn gemaakt van hout en met lood beslagen.

Joost liet weten: “Ik zie er op toe bij de verbouwing en restauratie dat zoveel mogelijk oude details bewaard blijven voor de Briellenaren die nog komen gaan. Ik vind het echt belangrijk om daar zorg voor te dragen. Dat ik het kan doen geeft mij veel voldoening”.

BIJZONDERE VONDSTEN

Een deel van de monumentale kapconstructie in het voor deel van het pand.

RESTAURATIE EN VERBOUWING

Na diverse plannen voor de voormalige bioscoop aan de Nobelstraat 65 te Brielle ging op maandag 14 september 2009 de restauratie en verbouwing van start. In het pand van de voormalige bioscoop zal op de gehele begane grond het restaurant “De Hooghcamer” worden gerealiseerd en op de verdiepingen zullen 2 luxe appartementen komen. In het restaurant zal in het achterdeel een extra verdieping met vide worden voorzien. Het voordeel aan de Nobelstraat zal grondig gerestaureerd worden met name de kapconstructie, gevels en vloeren. Van het achterdeel, gelegen aan de Zuidspuistraat zal één deel volledig gesloopt en opnieuw opgebouwd worden.

Gelukkig heeft Joost oog en liefde voor het oude en worden deze fraaie authentieke onderdelen - ondanks dat zoiets niet weinig zal kosten - in zijn geheel gerestaureerd en weer op de nok geplaatst.

Dit bijzondere document werd aangetroffen tussen de moerbinten

In de oude waterput in de Zuidspui-straat werden ook verrassende vondsten gedaan. Er werden oude kruiken en potten aangetroffen, waaronder een puntgave

‘Baardman-kan’.

,,Of hij zo bij De Blokker vandaan kwam”, wist Joost te melden.

Joost schonk het stukje perkament aan het Streekarchief. Na onderzoek door archivaris Leen Hordijk, blijkt het een zeer gehavend deel van een charter uit 1734 te zijn.

,,De beschadiging veroorzaakt door het gebruik van spijkers, verraad de funktie die niet veel overeenkomst meer vertoont met het oorspronkelijke doel waarvoor het charter is opgemaakt. De latere bestemming kan worden vergeleken met die van een bierviltje dat onder een tafelpoot is gelegd om wiebelen te voorkomen. De tekst van het charter, hoewel fragmentarisch bewaard, is toch volledig bekend. Het betreft een transportakte van een perceel grond in Rockanje ter grootte van 1 gemet en 125 roe.

De volledige inhoud van de akte is bekend omdat het daarop betrekking hebbende transportregister bewaard is gebleven. (archief van het ambacht Rockanje nr.89)’’ Aldus de archivaris.

Ontwerp en bouwbegeleiding zijn in handen van Bouwadvies P.W. Pothof uit Den Briel en de Hoofdaannemer is Timmerbedrijf van der Linden BV uit Den Briel.

Het project zal volgens de planning  gerealiseerd moeten zijn op 30 juli 2010 waarmee er weer een plek in Brielle het aanzien waard zal zijn.

door

Rens van Adrighem

Restauratie en realisatie van de voormalige bioscoop

tot restaurant en twee luxe appartementen.

“De Hooghcamer”

Rens van Adrighem

Jávea oktober 2010

Voor het laatst bijgewerkt oktober 2016

14 September 2010 is het zo ver.

Het pand is volledig gerenoveerd, en Den Briel heeft er weer een prachtig gerestaureerd pand bij. een plek waar gastvrijheid en sfeervol genieten voorop staan, melden de uitbaters Marvin Rouss & Henk Steenbergen.

Het interieur van het restaurant en

het terras in de Nobelstraat.

De twee Fraaie appartementen op de bovenverdieping met de ingang in de Zuidspuistraat.

NAAR:  Foto album