NAAR:  De Site inhoud

Met ‘de bietenwagen’, een halfrups legervoertuig uit de Tweede Wereldoorlog van de firma Zoetemeijer op het Maarland Nz. die gebruikt werd voor het laden van suikerbieten in vrachtschepen aan de Turfkade, trokken Fons en Jos Den Briel in.

De laadbak kon omhoog en omlaag gebracht worden over een rails.

De truc maakte een enorm kabaal, naast het vuurwerk dat driftig werd afgeschoten.

Op een enorme oplegger, waar normaal draglines op werden vervoerd, was een complete bakkerij, compleet met een oven, waar enorme vlammen uitkwamen gebouwd. Echte taarten en allerhande soorten gebak werden gemaakt, en die vlogen het publiek om de oren. Er was geen stukje straat meer waar geen slagroomgebak lag.

Fons Löbker, Giel Jansen en Jos Bels

trokken met een bijzondere wagen naar het zonnige zuiden.

Op het dak lagen de strandstoelen, parasols en andere strandbenodigd-heden. Aan het eind van de avond was er niet veel meer over van het vehikel.


De drie slappen, gingen na het nodige gerstenat met slappe knieën naar huis.

Jos en Fons met een kuras om in de laadbak.

Bas Pothof en Fons na het geruchtmakende huwelijk tussen Jackie Kennedy en de Griekse reder Aristoteles Onassis.


Onder politiebegeleiding begaf  het stel zich door

Den Briel, stond er in de krant.


Het artikel was door Fons geschreven.

De politieagenten stonden toevallig achter de tortelduifjes toen de foto werd gemaakt, dus maakte Fons daar gretig gebruik van.


Het ‘echtpaar’ won de tweede prijs.

Een vrachtwagen van drankenhandel Hartensveld werd door Fons, Jos en Cok Smit omgebouwd tot een legertank, beplakt met Heineken posters. Het gevaarte was meer dan drie meter hoog.

Bovenop stond een omgekeerde badkuip, die een kanonskoepel moest voorstellen.

Achterop stond een houten bok, die wanneer de staart op en neer bewogen werd, bokbier spoot. Voorop stond een pop, de beeltenis van Brigitte Bardot. de bekende franse filmster.

Het bier vloeide die avond zeer rijkelijk en het liep dan ook fout af.

De folder die in alle brievenbussen werd gedeponeerd.

Jos, die bijna niet te remmen was, had de gietijzeren badkuip omgedraaid en van liters bier voorzien om een bad te nemen met Brigitte Bardot.

Tijdens het hilarische badderen, kieperde de badkuip, onder de ogen van het duizendkoppige publiek, onfortuinlijk van de wagen op de keien van de Markt. Jos werd half bewusteloos het stadhuis ingedragen en dokter Boehmer verleende eerste hulp.

Uiteindelijk kwam Jos er met gekneusde ribben en botten, nog redelijk vanaf. Hij heeft enkele weken het bed moeten houden.

Een vrachtwagen, opgetuigd met borden en een geluidsinstallatie, deed als podium dienst voor de slappe rock en rollers. Bil Haley schalde oorverdovend uit de luidsprekers en Fons, Jos en Cok Smit bespeelden hun van karton en sinaasappelkisten gemaakte instrumenten.

Fons, Jos, Giel Jansen, Bas Pothof, Joost Passenier en anderen, allen verkleed als weduwvrouwen, voerden op een enorm podium op de Markt voor De Gruijter, de Lustige Witwe van Frans Lehár op.

Hilarisch werd er gedanst met poppen die alle kanten opvlogen.

Het was een spektakel van de bovenste plank. Vooral op de Markt, waar je over de hoofden kon lopen vermaakte het publiek zich kostelijk.

De heren hadden zelfs een eigen bar bij zich.

Met zelf gemaakte instrumenten werd de uit de luidsprekers schetterende muziek meegespeeld.

De ramen van De Gruijter trilden van de herrie.

Het bleef tot laat in de avond een groot feest.

de spektakelstukken van fons en zijn kornuiten

  1951  ‘DE DRIE SLAPPEN OP NAAR HET ZONNIGE ZUIDen’EN’

  1950  ‘DE bevrijding door de slappe geuzen’EN’

   1952  ‘DE slappe banketbakkers’EN’

  1953  ‘rock around de slappe’EN’

  1966  ‘die lustige witwe’EN’

  1955  ‘de drie slappen op mAnoeuvre’

  1961  ‘de stier van potter’EN’

Op de Markt was er al vroeg in de avond geen doorkomen aan, melde de krant. De televisie kwam namelijk opnamen maken van de unieke Brielse Sint Nicolaasviering.

Maar liefst 141 personen hadden zich ingeschreven, maar velen deden mee buiten mededinging.


Fons en Jos, gestoken in een stierenpak, vermaakten het in grote getale opgekomen publiek.

1963  ‘profumo-affaire’EN’

Het was weer een echte ouderwetse Maskerade, volgens de Nieuwe Brielse Courant. Een feest van zotheid, leut en de intieme gezelligheid die alleen te vinden is in Den Briel zelf. Al meer dan 300 jaar komen op 5 december vele bewoners uit plaatsen op Voorne en Putten naar Den Briel om de maskerade te aanschouwen. De zotheid brengt ook een grote dosis zelfkritiek, waarin de Briellenaren zelf veelal meesters zijn, want op geraffineerde wijze worden alle fouten en gebreken aan de kaak gesteld. Het is tevens een uiting van vreugde en een avond waarop de hand in eigen boezem gestoken wordt.


Fons en Jos gaven twee buitenlandse dames gestalte,

Miss Francy en Cristine Keeler, twee callgirls die een verhouding hadden gehad met de politicus Jack Profumo in Engeland.

Met een grote zwarte auto reden ze door de binnenstad. Constant wuifden ze naar het sterkere geslacht en het publiek betrokken ze erbij in de poging een afspraakje te maken.

  1964 ‘Verhoogde a.o.w.’EN’

In een lief klein autootje - het ding was rijk voor de sloop - zonder portieren en open dak, zaten vier oude vrouwen die van hun verhoogde A.O.W. dat vehikel hadden gekocht. Zonder knalpot maakte het ding een leven dat horen en zien verging. Na een kolder van meer dan een uur lang van de dames, gaf het autootje puffend op de Markt de geest. De A.O.W.-dames, Fons, Jos, Bas en Leen Roedolf, verschenen even later weer met een andere auto om hun kolder voort te zetten, tot groot vermaak van de duizenden omstanders!

   1969 ‘De rijdende apotheek’EN’

Fons als weelderige dame en Bas Pothof als rijdende apotheek, omdat de apotheek uit de binnenstad was verdwenen. ,,Hoe meer zieken, hoe meer vreugd’’ stond er op de kar.

   1968  ‘aristoteles onassis en jackie kennedy’EN’

  1970  ‘prostituées aller landen verenigt u’EN’

Katendrecht wilde verlost worden van de hoeren. Fons en Bas als dames van lichte zeden. Met doldwaze verkleedpartijen op hun kar, vermaakten zij het publiek.

  1965  ‘Brielse vrouwelijke brandweer’EN’

   1972  ‘half nederland heeft al een bombrief gehad’EN’

  1954  ‘de tour de france’EN’

Met een twintigtal oude omgebouwde fietsen in rare bouwsels, hielden een tiental wielrenners sprintjes en die kwamen daarbij om de haverklap ten val.

De toegesnelde doktoren zorgden binnen de kortste keren dat de renner in een enorme plas bloed lag. Tientallen jerrycans met dierlijk bloed waren verzameld uit het slagthuis om het zo echt mogelijk te laten zijn. Benen en armen werden gespalkt en slachtoffers werden op een brancard heen en weer gesjouwd.

  1973  ‘1000 + 1 NACHT met olie sjeik ’EN’

Fons, Jos en Bas brachten bombrieven en pakketten aan huis.

De sjeiks en hun harem rusten even uit in de Nympf. Fons in gesprek met burgemeester Huurman.

  1977  ‘Met van acht in de boot’EN’

  1967  ‘Miss berini met haar BOLHOED lovers’EN’

  1974  ‘wapensmokkel met de minister van 7 + 1’EN’

Fons als Miss Berini, met Jos Bels, Bas en Leen Roedolf als slapstick lovers.

Bas als de minister van justitie, 7+1 en Fons

met broeder Jos Bels en een kanon.

In 2009 werd op initiatief van de Stichting Brielle stad van kunst en cultuur en het Historisch Museum Den Briel de FONS LÖBKER PRIJS in het leven geroepen.


Een prijzenswaardig initiatief, waarmee Fons inzet voor het cultuur historisch erfgoed van Den Briel op een waardige manier herinnerd kan blijven.

De prijs werd in 2009 voor het eerst uitgereikt aan de groep Meeuwenoord die als onderwerp de bouwplannen en de (on)bereikbaarheid van hun woongebied op niet mis te verstane wijze bekritiseerden.

De Fons Löbkerprijs
Rens van Adrighem
Javea, Spanje  2016

De grote mensenmassa tijdens de jaren ’50-’60 en ’70.

  1976  ‘follies belgéres  moulun rouge’EN’

  1975  ‘SINTER KLAAS EN ZIJN PIETEN’EN’

Het jaar 1975 was een domper.

De Maskerade mocht geen doorgang vinden van de Gemeente wegens een gijzeling van Molukkers in het noorden van het land. Maar... vindingrijk als Briellenaren zijn:

Het is bijna niet te geloven, maar in 1976 was er wéér een gijzeling, waardoor de Maskerade aan het eind van de ochtend op 5 december, door loco burgemeester Vegter afgelast werd. Dit terwijl wij net een groot podium met decor opgebouwd hadden op de Markt.

Alles in de sfeer van ‘de Follies Belgères Moulin Rouge’. Er zat maar één ding op: het hele zaakje afbreken.

Met: Fons Löbker, de familie Derks en de familie Huibers gingen ze naar Beb Herlaar en huurden daar een Sinterklaaskostuum en enkele Zwarte Pietenpakken en gingen dus toch de straat op.

De Maskerade hebben we toen verplaatst naar 23 december tijdens een koopavond.

Er was zoveel werk van gemaakt dat het zonde was de hele boel maar weg te gooien.

Fons deed dat jaar met de groep Rens van Adrighem en Frans Verhoef mee.

,,Alleen op de Maskerade, voor ‘t eerst met plezier’’ schreef Fons achter op de foto.

Fons, Jos Bels, Bas Pothof, Leen Roedolf, Hans Mosterdijk, Bert- Nico- en Jos junior Bels, vormden het vrouwelijke blusteam, die op verschillende plaatsen in de binnenstad tegen de gevels opkropen.

ONZE     man in Den Briel

fascinerende
 die de maskerade tot een spektakel maakte

Fons is altijd mee blijven doen met de maskerade. Op 5 december 2002 liep hij zijn laatste, verkleed als Sinterklaas. Hij was toen 82 jaar. Als één man de Brielse Maskerade in zijn ziel had was Fons het wel.

   1971  ‘EROSCENTRUM’EN’

Fons en Bas Pothof gaven als sexie dames van het Eroscentrum

ondanks de hevige kou, grandioze shows op verschillende plaatsen.

van Fons Löbker
Rens van Adrighem

door oud Briellenaar    en vriend

Johannus Alfonsius Löbker werd geboren op 5 juni 1920 als bakkerszoon in de Nobelstraat 15 in Den Briel. Het was echt een aparte man, die zeker niet in een vakje paste. Hij leefde eigenlijk in een door zichzelf gecreëerd fantasie-wereldje.

Sommigen in Den Briel vonden het maar een vreemde snuiter, een soort Tijl Uilenspiegel. Wereldse dingen en realiteitszin waren hem beslist niet vreemd en hij wist van erg veel zaken af.

Fons werd in de Tweede Wereldoorlog, in 1943 voor de arbeidsinzet door de Duitsers naar Elzas in Duitsland getransporteerd. In Straatsburg werd hij bevrijd en omdat hij, zijn ogen goed de kost gevend, nogal wat af wist van de fabrieken in Zuid-Duitsland zat hij in de kortste keren in Londen.

Fons overleed na een ernstige ziekte op 1 maart 2003 in zijn woning, op 82-jarige leeftijd.

Vanaf 1950 kwam Fons elk jaar vóór 5 december naar Den Briel om de Brielse Maskerade te vieren met zijn vriend Jos Bels. In latere jaren aangevuld met vrienden als Giel Jansen, Cok Smit, Bas Pothof, Leen Roedolf en anderen. Fons gaf de groep de naam: ‘De Brielse gekken’ of ‘De slappen.’

Fons kocht in Londen koffers vol vuurwerk dat in Nederland nog schaars was. Op Schiphol werd hij door de duane aangehouden waarna hij na een fors bedrag aan invoerrechten te betalen verder naar Den Briel mocht afreizen. Dankzij Fons en zijn vriend Jos werd de maskerade een groots jaarlijks gebeuren dat heel Den Briel en zelfs vele mensen van het eiland op de been bracht. Vooral de jaren ’50 en ’60 waren zeer spectaculair.

In 1954 kwam Fons terug naar zijn geboorte stadje Den Briel. Hij begon al snel aan de verhuur van  Hoover wasmachines aan huisvrouwen. Met een bakfiets bracht hij de wasmachines bij zijn klanten en haalde ze weer op. Vanaf 1956 was hij correspondent voor het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Daarnaast schreef hij voor diverse bladen.

In de begin jaren ’70 gingen Fons en Jos met de Maskerade veel op pad met Bas Pothof en Leen Roedolf. Eind jaren ’70 en begin jaren ’80, deed Fons met de groep van Rens van Adrighem en Frans Verhoef en anderen mee. Het soort grote spektakelstukken die werden opgevoerd, zijn daarna tijdens de maskerade nooit meer vertoond.

in 1972 begonnen met het schilderen van grote doeken, waarbij vooral zijn vrouw Jopie en later ook dochter Lisa, vrienden en markante Briellenaren model stonden. Ze noemden Fons een zondagsschilder. Hij schilderde overigens zijn eerste schilderij - een stilleven - in 1953.

4 november 1964 trouwde Fons met Jopie van Balen. Zij werd in 1965 benoemd tot conciërge van het museum en Fons assisteerde haar. Ze woonden in de dienstwoning op de benedenverdieping achter het museum. 18 april 1969 werd hun dochter Lisa geboren.

Fons was één van de mannen van het eerste uur wat het 1 aprilfeest betreft. Samen met Jos Bels vormden zij jarenlang het Spaanse duo. Ook met anderen zette hij diverse stunts op touw om het 1 aprilgebeuren landelijke bekendheid te geven.

Op 5 december 1978 overleed Jopie. De maskerade ging op Fons wens gewoon door, maar kreeg daardoor een bijzondere beleving voor velen.

Omdat Jopie als conciërge van het Trompmuseum was weggevallen, moesten Fons en Lisa de woning verlaten en gingen in Langestraat 1 wonen, waar hij weer aan het schilderen sloeg. Hij had een grote voorkeur voor mythologische onderwerpen.

Hij ontwierp een gevelsteen die Danaë in de gedaante van een gouden regen door Zeus bezocht wordt toont, ter decoratie van zijn woning aan de Langestraat.

Den Briel had in die jaren een honderd-jarig oud krantje dat Fons kort na de oorlog benoemde tot Londense correspondent. Met ‘Onze man in Den Briel’, waaronder zijn berichten in het krantje stonden, groeide Fons uit tot een belangrijk sleutelfiguur.

De prijs wordt elk jaar uitgereikt aan de beste groep of persoon van de Maskerade. Het is dus geen wisselprijs.