STENEN TRAPPEN EN KANTELEN

OP DE BRIELSE WALLEN

 

REAGEREN KAN IN mijn gastenboek

Afgezien dat het in de ogen van velen een afzichtelijk, zwart stenen, niet op die plaats horend bouwwerk is, viel gelijk op dat het plateau scheef ligt. Er werd vermeld dat het een verloop van 17 centimeter heeft.

‘Een schuine bovenkant was onderdeel van het strategisch verdedigingsconcept’, was de verklaring van een ambtenaar.

Wethouder Dick Verbeek vertelt bij een bezoekje, dat het een en ander nog wat aanpassing behoefde.

Disneyficatie?

Nadat er kritiek kwam op deze schuine plaat is er een hek voor gezet. Daar werd het geheel niet fraaier op. Niemand begrijpt dat de kantelen het gemeentelogo moeten voorstellen. Ook niet dat de schuine plaat onderdeel is van een historisch verhaal.

De stenen treden en twee stukken muur, moeten als zitbanken het beeld van kantelen voorstellen. ‘Omdat kantelen het huismerk van Brielle zijn’, is de verklaring van wethouder Dick Verbeek. Hij gaat daarmee voorbij aan het feit dat er nimmer kantelen hebben gestaan op de historische wallen. Sterker nog, nergens in Den Briel zijn kantelen te vinden. Waarom dit dan als beeldmerk gebruiken? Is er dan zo weinig te bedenken uit de rijke Brielse geschiedenis voor een waardig historisch stadslogo? Afgezien daarvan is het ergste dat het plateau van het uitzichtpunt gevaarlijk scheef ligt. Door het gebruik van geslepen beton, dat met het minste vocht spekglad wordt, is daardoor levensgevaarlijk. Helemaal in de nabijheid van de speelwerktuigen voor de jeugd op die plaats.

De aangebrachte gele vierkante vlakken op het gesteente zijn daarbij ook niet te bevatten. Dit alles maakt het totaal onbegrijpelijk dat dit project doorgang heeft kunnen vinden.

In de plannen van ‘Bastions Ontsloten’ staat te lezen dat er stroomvoorzieningen moeten komen voor de bunkers. Had dit kostbare geld niet beter daaraan besteed kunnen worden, vraag je je dan af. Als je zonodig kantelen wil laten zien, kan dat op de enige juiste plaats: het zich onder de wallen bevindende stuk vestingmuur tussen de Langepoort en Bastion VIII. Daar is door het aanbrengen van aarde over de stadsmuur met gewelven en weergang, de daarop staande vestingmuur met vermoedelijke kantelen weggehaald. Door daar een stuk bloot te leggen en weer op te bouwen van de stadsmuur met klooster-moppen, kan een werkelijk historisch stukje geschiedenis weer zichtbaar gemaakt worden en is er ook een prachtig uitzichtpunt over het Ravelijn, de Langevest en Langepoort.

Die vroeg zich af op de site van Leve de Vesting: ,,Wat is er toch aan de hand met Rens van Adrighem? Hij spreekt over de "Disneyficatie" van de vestingwallen terwijl hij in één van zijn artikelen met genoegen terug kijkt op de eerste attractie op de vestingwallen, het zwembad. Rens heeft gelijk als hij zegt dat er nooit kantelen op de wallen hebben gestaan, want kantelen staan op een muur. Die verwijzing, die Rens later zelf ook noemt, gaat over een andere tijdslaag, namelijk die van voor de komst van Menno van Coehoorn. Het hebben van een stadsmuur (met kantelen) was destijds een eer voor de stad. Het toonde aan dat de stad belangrijk is. Dat is ook een periode waar Brielle trots op is. Het is ook de tijd van "1 april" waar Rens altijd zo lovend en inspirerend over schrijft en kan vertellen. Waarom ligt de vestingwal nu ineens gevaarlijk scheef Rens? Hij ligt al 300 jaar zo! Ik begrijp dat het moeilijk is om via Google het gebruikte materiaal te beoordelen. Maar beste Rens als liefhebber van het Brielse verdedigingswerk moet je weten dat de gemeente Brielle alleen maar kwaliteitsinvesteringen doet en niet zomaar een stuk geslepen beton op de wallen legt. Het is wel een stuk goedkoper uitgevoerd dan waarvoor jij het doet. Verder vind ik dat jij wel onderzoek moet doen naar de mogelijkheden en kosten van het bloot leggen van een stuk stadsmuur. Het blootleggen en conserveren van archeologisch materiaal kost tonnen en niet zoals jij zegt ‘Zo is het historisch, simpeler, origineler en vele malen goedkoper.’ Als jij mensen wilt informeren, doe het dan met de juiste feiten en gegevens.''

Wat er aan de hand is met Rens van Adrighem is snel uitgelegd. Die gebruikt zijn gezonde verstand en weet dat het zwembad nooit OP de wallen maar in de vest gelegen heeft. Kritiek op mijn mening geven is oké. Maar het zwembad als ‘de eerste attractie op de vestingwallen’ te noemen laat wel zien dat de kennis van- en binding met Den Briel maar schraal is. Door het voormalige zwembad te bestempelen als Disneyficatie, gaat hij voorbij aan het feit dat het zwembad een belangrijk onderdeel uitmaakt van de Brielse geschiedenis. Het werd rond 1870 aangelegd in de Molenvest voor de Torpedisten. Tot begin jaren '70 hebben vele Briellenaren daar leren zwemmen en heel veel plezier gehad. Om het bad Disneyficatie te noemen, zie ik geen enkel verband, laat staan reden toe.

Mij worden de woorden in de mond gelegd 'dat de vestingwal scheef ligt'. Dat heb ik nooit gezegd! Die plaat van het plateau ligt gevaarlijk scheef! Dat ik niet precies kan bepalen welk materiaal gebruikt is klopt. Maar dat het levensgevaarlijk materiaal is als het vochtig is, is wel zeker. Daar kan niemand omheen. ,,Dat het moeilijk is om via Google het gebruikte materiaal te beoordelen begrijpt hij, maar als liefhebber van het Brielse verdedigingswerk zou ik moeten weten dat de gemeente Brielle alleen maar kwaliteits-investeringen doet en niet zomaar een stuk geslepen beton op de wallen legt'', vind hij. Nou, over smaak verschillen we nogal zullen we maar zeggen.

Omdat mijn opmerkingen vaak in het negatieve getrokken worden moet ik toch even wat verduidelijken.

Wie naar mijn tekening goed kijkt, maar bovenal goed kan ZIEN (want dat is wat er bij sommige mensen aan ontbreekt lijkt wel), zal duidelijk zijn dat het blootleggen zoals ik aangeef simpelweg het weggraven en afvoeren van zo'n 10 tot 15 kuub grond is. Dat graven is met een paar man - gewoon met de schop - binnen een week gepiept. De grond kan met containers worden afgevoerd. Rest het metselen van een stuk muur met kantelen en het aanbrengen van trappen met bijvoorbeeld een paar treinbielzen. Het enige probleem kan zijn de juiste stenen voorde muur te vinden, maar vermoedelijk komen die wel boven bij het weggraven van de grond.

Ik kan mij niet voorstellen dat een en ander meer dan een week of twee, hooguit drie in beslag zal nemen. Zeggen dat het blootleggen tonnen gaat kosten geeft wel aan dat er geen kennis en visie aanwezig is, waardoor er maar wat geroepen wordt. Wees er maar gerust op dat ik het mijn meer dan 50 jaar bouw- en restauratie ervaring echt wel weet waar ik het over heb.

Wie mij goed kent weet dat als ik nog in Den Briel had gewoond, met wat vrienden de schop allang ter hand had genomen om een mooi stukje historie in zijn oude luister te herstellen. En evenals de wallenwerkers, zonder daar dan ook maar één euro voor in rekening te brengen.

Voor mensen die mij niet kennen is het misschien belangrijk te weten dat ik het net als ieder ander op prijs stel met respect behandeld te worden en dat eerlijkheid daarbij een eerste vereiste is. Mijn oud-leermeester, bezielend kunstenaar Frans Spuijbroek, wees mij met mijn 14de jaar er al op dat kunstenaars vaak in hun ziel geraakt worden en dat dat door sommige mensen niet begrepen wordt. ,,Nooit zomaar iets doen, maar altijd je ziel er in leggen bij wat je doet'' en ,,het is je plicht als kunstenaar, je talenten beschikbaar te stellen en te delen met je medemens'', waren de zeer waardevolle woorden die hij mij altijd voorhield. Of ik dat heb kunnen waarmaken moeten anderen maar over oordelen.

NAAR:  De site inhoud

Rens van Adrighem

Jávea - Spanje  oktober 2014

De gemeente Brielle investeerde ruim € 44.000, plus de nog bijkomende grondwerk kosten, waardoor de totale kosten vermoedelijk zullen gaan uitkomen op om en nabij  de

€ 55.000. De tekeningen geven de indruk dat ook dit een ontwerp is van architect De Kluijver, die ook het boek ‘De toekomst van de vestingstad’ met zijn visie samenstelde.

Hij schreef; ,,Maar beste Rens als liefhebber van het Brielse verdedigingswerk moet je weten dat de gemeente Brielle alleen maar kwaliteitsinvesteringen doet en niet zomaar een stuk geslepen beton op de wallen legt.'' schreef hij. Over kennis van zaken gesproken! Mijn eerste indruk dat het geslepen beton is blijkt inderdaad zo te zijn!

Het is TERRAZZO BETON. Marmerkorrels verwerkt in beton wat na droging geslepen wordt! Mijn opmerkingen zijn dus niet zomaar uit de lucht gegrepen.

Mijn onderbouwde opmerkingen plaatste ik op de website Leve de vesting Brielle en daar kwam

direct een reactie op van Johan Wessels van Brielles Kunst en Cultuur.

Na enkele dagen kreeg ik onderstaande onder ogen, waar uit blijkt dat mijn eerste indruk

dat het gebruikte materiaal geslepen beton is een juiste constatering was.

,,Het is ook een stuk goedkoper uitgevoerd dan waarvoor jij het doet,'' meld hij. Vreemd, want ik heb nooit aangegeven dat ik het zou willen of kunnen doen en al helemaal niet voor welke prijs. Als hij zelf goed geïnformeerd was, kon hij weten dat ik mij voor mijn inzet voor 't Brieltje nooit laat betalen. Daar zijn voorbeelden te over van. Hij besluit zijn kritiek met: ,,Als jij mensen wilt informeren, doe het dan met de juiste feiten en gegevens.'' Overal is te lezen dat de kosten van het 'kunstwerk' ruim € 44.000 zullen bedragen en dat is nog exclusief het te verrichten grondwerk. Dat ik er dan met € 55.000 ver naast zit lijkt mij wel heel erg sterk.

Met een paar treinbielzen als trappen en enkele zitbanken geplaatst bovenop de wallen, had het uitzicht zeker net zo fraai, rustgevend, maar bovendien ongevaarlijk en vele tientallen duizenden euro's voordeliger geweest. Maar ja, zo simpel mag je niet denken.

In de plannen van ‘Bastions Ontsloten’ staat bovendien te lezen dat er stroomvoorzieningen moeten komen voor de bunkers. Het kostbare geld van die trappen en zogenaamde kantelen had beter daaraan besteed kunnen worden denk ik dan. Als men zo nodig kantelen wil laten zien, kan dat op de enige juiste plaats: het zich onder de wallen bevindende stuk vestingmuur tussen de Langepoort en Bastion VIII.

Het is historisch- en daarbij ook vanuit artistiek oogpunt gezien een geldverslindende schaamteloze uitgave, helemaal in deze tijd. Door daarbij totaal niet van toepassing zijnde verhalen aan te plakken, maakt de besluitvorming daartoe  alleen nog maar onbegrij-pelijker. Helemaal in de nabijheid van de speelwerktuigen voor de jeugd op die plaats. Ook de aangebrachte gele vierkante vlakken op het gesteente zijn daarbij niet te bevatten.

Mijn al eerder gegeven idee van het blootleggen zou worden meegenomen in de plannen voor de ontsluiting van de wallen. Daar is niets van terug te vinden dus zal men daar niets in zien.

Door het kennis nemen hiervan krijgt de kritiek van Johan Wessels wel een erg nare nasmaak.

Als je iemand de les wilt lezen moet je wel kennis van zaken hebben, met de juiste feiten

en gegevens komen en het aller belangrijkste: EERLIJK zijn!

De verklaring van wethouder Dick van Beek, dat ‘omdat kantelen het huismerk van Brielle zijn’ de reden is waarom dit bouwwerk op de wallen is geplaatst, raakt dus kant nog wal.  Daarmee wordt voorbij gegaan aan het feit dat er nimmer kantelen hebben gestaan op de historische wallen. Sterker nog; nergens in Den Briel zijn kantelen te vinden. Waarom dit dan als beeldmerk gebruiken? Is er dan zo weinig te bedenken uit de rijke Brielse geschiedenis voor een waardig historisch stadslogo? Dit alles maakt het totaal onbegrijpelijk dat dit project doorgang heeft kunnen vinden.

Het was niet moeilijk gelijk te voorspellen dat er snel een hek omheen zou komen.

In december 2014 werd het levensgevaarlijke, schuin gelegde betonnen plateau eindelijk waterpas gelegd. De gemeente heeft dus toch maar eieren voor haar geld gekozen.

Dure eieren, want ook dit grapje zal weer een paar duizend euro’s gekost hebben.

Het is nu een stuk veiliger, maar bij vochtig weer zullen de platen nog steeds levens-gevaarlijk glad zijn.

Foto’s Ad Hoogerwerf

Als nu ook nog dat schapenhek wordt weggehaald, zou het nog meer opknappen. Ondanks alles, blijft het een cultuur historisch dieptepunt.

Kunst of

BESCHAMEND


In april 2015, ruim 6 maanden na het plaatsen van - wat men een kunstwerk durft te noemen - is het daar nog steeds een benen brekende puinhoop!


Een paar houten palen met wat gaas moeten voorkomen dat bezoekers van de steile wal in de vest terecht kunnen komen.


Wat men een ‘kunstwerk’ durft te noemen, is een bron van ergernis voor de Briellenaren en een enorme aanfluiting voor de toeristen die 't Brieltje bezoeken.


Om in een tijd van bezuinigingen over de kosten ervan  maar niet spreken.

Op 17 september 2014 werden er op de 300-jarig oude vestingwallen van het Molenbolwerk in Den Briel stenen trappen en stukken muur geplaatst.