Joop S. Racké

VOOR HEN DIE HEM NIET GEKEND HEBBEN

1909 - 1983

Mede tot stand gekomen dankzij de medewerking van Mieke en Sybe Wiersma

Rens van Adrighem

door autodidact      kunstenaar

Rens van Adrighem   

Jávea,  januari 2009

Joop S. Racké, geboren in 1909 te Naaldwijk, kwam in 1913 in Den Briel wonen.

Vanaf 1917 woonde hij in de Vischstraat op nummer 2-4 direct achter de Hoofdwacht.


Joop was in zijn jeugd bijzonder geïnteresseerd in het fotograferen, filmen en de bioscoop. Hij ging als kleine jongen zelfs schoenen

poetsen, zodat hij geld verdiende

om een bioscoopkaartje te kunnen kopen. Bouwde zelf een soort fototoestel van een sigarendoos en wat lenzen en begon te fotograferen.

In de moeilijke tijd waarin hij opgroeide, wordt meteen duidelijk waartoe Joop’s gedrevenheid geleid heeft en wat hij uiteindelijk bereikte in zijn leven. Was het begonnen met zijn liefde voor film en fotografie,  Joop was ook zeer geïnteresseerd in orgelmuziek en koorzang. Vanaf zijn dertiende jaar studeerde hij elke dag van 18.00 tot 22.00 uur thuis op het orgel en werd opgeleid door de toenmalige Brielse kerkorganist, carillonspeler en componist  J. de Klerk, gevolgd door koor- en orgelstudie bij Willem Oranje in Maassluis.

Door de malaise van de dertiger jaren koos Joop ervoor om van de muziek niet zijn beroep te maken.


Schilders opleidingen:


Joop kreeg zijn opleidingen op de Ambachtschool en later de Handelsavondschool met de Patroonsleergangen terwijl hij overdag bij zijn vader in het schildersbedrijf werkte.


Muzikale historie:


In 1929 was Joop medeoprichter en dirigent van het Jeugddienstkoor dat later omgedoopt werd tot St. Catharijne kerkkoor.

In 1933 werd hij organist in Zwartewaal

en in 1939

in Oostvoorne.
In 1952 werd

Joop organist

van zijn geliefde

St. Catharijnekerk

Joop als ondernemer:


Op 20 december 1934 nam Joop het schildersbedrijf van zijn vader over en in 1935 trouwde hij met H.C.M. Loran. Vooral na de oorlog was er uiteraard veel werk te verrichten. Achterstallig onderhoud en steeds meer nieuwbouw zorgde ervoor dat het schildersbedrijf opbloeide. Joop had alle grote verfklussen in Den Briel en omliggende gemeenten in zijn orderportefeuille. Zo schilderde hij in verschillend gemeenten op Voorne en Putten, onder andere scholen, honderden nieuwe woningen, stadhuizen, kerken enz.

Joop al cineast:

Mijn persoonlijke herinneringen:


Half vijftiger jaren werden er bij ons aan het begin van hoek Dijkstraat - Witte de Withstraat waar ik woonde, nieuwe huizen gebouwd.

Die woningen werden door Joop’s bedrijf geschilderd.

Er was daar alle dagen een jonge schildersgezel waar ik helaas de naam niet meer van herinneren kan aan het werk, die ik als snotneus van zo’n jaar of  elf mocht helpen.

Eerst met het gronden van plinten en op een gegeven moment ook met het lakken van de trappen naar de eerste verdieping van de woningen. Ik weet nog dat ik de trap van de woning voor Dhr. Dumans - onderwijzer van de ULO - net gelakt had toen hij binnen stapte en de schildersgezel zijn complimenten gaf voor het fraaie lak werk.

“Wie schilderde de woningen

in de Trompstraat?”

Natuurlijk: Joop S. Racké.


“Wie geeft altijd een goed advies?” Natuurlijk: Joop S. Racké.


“Wie heeft zijn verfwinkel in de Vissstraat?”

Natuurlijk: Joop S. Racké.

Ze waren niet van humor gespeend

en veelal plaatste hij de slotzin:

Met de groeten van Joop S.

Joop’s advertenties in de Brielse krant

waren altijd zeer opvallend en ‘gevat’.

Hij sloot af met Kinderkoor Brielle en Helius Havenzangers in Hellevoetsluis. De Koningin heeft hem voor zijn muzikale inspanningen beloond met een erepenning in goud.

Het bijbehorende lintje heeft hij altijd met gepaste trots gedragen.


Joop filmde tot 1982 en een jaar later overleed hij.

Kort na de tweede wereldoorlog - in 1947 - kocht Joop zijn eerste filmcamera en projector en legde op unieke wijze zoveel en zo vaak als hij maar kon Brielse gebeurtenissen en daar mee de Briellenaren vast met zijn filmcamera en dat heeft er toe geleidt dat er heel veel beeldmateriaal is gemaakt in de loop van Joops leven.

Hij werd dan ook vaak uitgenodigd bij vrienden en verenigingen zijn unieke filmpjes - met daarop altijd veel Briellenaren -

te komen tonen.

In het totaal is er ruim 18 uur beeldend erfgoed bewaard gebleven.

Hij was ook een fantastisch verkoper. Op een dag - in 1970 - ging ik naar zijn verfwinkel in de Visstraat voor een busje met een kleur die hij niet had. Hoe het kwam kan ik mij niet meer voor de geest halen, maar Joop wist net zo lang tegen me aan te praten, dat ik uiteindelijk met een busje verf met een heel andere kleur naar huis ging.

Waar met mij veel Briellenaren Joop van zullen herinneren zijn zijn originele vermom-mingen tijdens de 1 aprilfeesten. Hij bracht b.v. veel spektakel als: viswijf - met handkar en echte vis - , als rattenvanger, gebochelde en als zwerver.

Tot besluit:

Joop’s filmbeelden werden in 2008 gedigitaliseerd en op internet gezet.

De films geven een mooi uniek tijdsbeeld, waarvan veel Briellenaren zullen smullen.

Het zijn stuk voor stuk waardevolle documenten van het naoorlogse Den Briel,

waarbij belangrijke Brielse gebeurtenissen en Briellenaren met bewegende beelden vast gelegd zijn en nu dus door iedereen te bekijken zijn.

Een medium waarvan Joop geen kennis heeft kunnen nemen, maar hij had het vast en zeker geweldig gevonden dat alle Briellenaren op deze manier

zijn filmpjes kunnen bekijken.

Door  www.youtube.com/sybewiersma  aan te klikken

kunt u kennis nemen van de unieke beelden van Joop S. Racké.

Ik vermoed dat ik toen een smile van oor tot oor gehad moet hebben.

Joop herinner ik mij als een goedlachse, creatieve, veelzijdige, vriendelijke hardwerkende gedreven persoonlijkheid. Een man die altijd “lol” had. Hij kon altijd zo smakelijk lachen.

Joop ‘in ruste’:


In 1970 werd Joop’s bedrijf opgesplitst.

Het schildersbedrijf met personeel aan de Lijnbaan werd overgenomen door

Frans Roedolf.

De winkel met woonhuis in de Visstraat volgde in 1974.

Naar: Site inhoud

Bericht uit de krant en enkele advertenties.

De winkel na de kalknacht op 1 april 1968

Het echtpaar Racké betrok toen een woning op het Wellerondom, waar je Joop bijna altijd achter zijn orgel kon zien zitten aan zijn 3-klavier

“Johannus” orgel.


Dat zelfde jaar was Joop 45 jaar dirigent van het St. Catharijne kerkkoor en vierde het 40-jarig

bestaan van zijn bedrijf.

In 1976 werkte Joop mee aan grammofoonplaat opnamen van het koor in de St. Catharijnekerk.

en de werkplaats aan de Lijnbaan

In de loop der jaren gaf hij leiding aan kerkkoren in: Den Briel, Zwartewaal, Oostvoorne, Hellevoetsluis en Tinte.

De legendarische