Dit foto album kwam tot stand mede dankzij zijn dochter Paula die zijn albums 
beschikbaar stelde waarvoor ik haar zeer erkentelijk ben.

Dit foto album kwam tot stand mede dankzij zijn dochter Paula die zijn albums

beschikbaar stelde waarvoor ik haar zeer erkentelijk ben.

Hendrik 
Grootveld

Hendrik Grootveld, werd geboren op 13 december 1919 in ‘s Gravenhage.

In 1941 kwam Henk als jonge vent naar Den Briel.

3 Juli 1944 trouwde hij met Arentje Blok en gingen wonen in de Voorstraat

en later op het Maarland Nz.

Henk en Arentje kregen 8 kinderen:

Leny, Leen, Henk, Cock, Pia, Jan, Paula en Johanna.


In 1995 ging het echtpaar in de Venkelstraat wonen.

Henk overleed door een tragisch ongeval op 3 september 2002.

De wens van Henk om in zijn Kanonniers kostuum gecremeerd te worden

werd aan voldaan.

Zijn vrouw Arentje overleed op 27 januari 2004.


Henk was één van de Briellenaren die zich met hart en ziel heeft ingezet

voor de 1-aprilfeesten.

Uit het foto album

NAAR: Site inhoud

Zijn rol als Hoofdkanonnier vervulde hij vanaf 1968 met verve.

Vanaf 1972 op het Geuzenschip “De Admirael”

en vanaf 1979 op het Geuzenschip “De Prince Admirael”


Henk was één van de makers van de Rammei-deuren voor de Langepoort,

het affuit van het Veldkanon,

trouwe geld inzamelaar, medebouwer van de twee Geuzenschepen

en de maker van drie kleine kanonnen met de namen:

“Maartje” (van Maartje Boone, de voorzitster van de 1-aprilvereniging)

“Torretje” (naar Van der Torre)

“IJzeren Hein” (naar de maker zelf)


Henk was de enige die sinds onze emigratie naar Spanje ons regelmatig

op de hoogte hield betreffende het 1-Aprilgebeuren.


We zullen Henk nooit vergeten.

Rens van Adrighem

Jávea Spanje    Oktober 2008

Rens van Adrighem

door autodidact      kunstenaar

van