Mijn Familiewapen

Rens van Adrighem

NAAR:  De Site inhoud

Hieruit blijkt dat de familie van Adrighem

tot een van de oudste geslachten uit Den Briel behoord.

De officiële heraldieke beschrijving van het familiewapen:

Wapen: Gevierendeeld: I en IV, in goud een zee van natuurlijke kleur, waaruit oprijzend een roode leeuw,

zich steunende aan een rots van natuurlijke kleur;

II en III, in blauw 3 zes-puntige zilveren sterren, geplaatst ( 2-1 ). Helmteeken: de leeuw van het schild uitkomend. Wrong en dekkleden: kleuren onbekend.

De familie in Den Briel bezit een groot op glas geschilderd oud alliantiewapen, daterende van omstreeks 1800.

Het vrouwelijk schild vertoont hier het wapen Pauwelzen, zijnde: In goud een zwart huismerk in den vorm van een omgekeerd antiek cijfer 4.

Tevens bezit de familie een antiek zilveren cachet in den rococostijl van plus mines 1770.

Oudtijds werd de naam veelal van Adrichem geschreven. Reeds in 1603 komt de naam in de doopboeken

van Den Briel voor.

De oudste doopinschrijving aldaar luidt:

“den 28 Marty 1603: het kind van Maarten van Andelegem ( sic ) ende Centgen Cornelisdochter.

Het kind heet Cornelis”.

van Adrighem