EN VERMINGKING VAN DE NOG BESTAANDE

HISTORISCHE RESTEN VAN DE NOORDPOORT

DOOR  GEMEENTEBESTUURDERS  VAN  BRIELLE

EN  ENKELE  ANDERE  IMPORT  MEEWAAIERS

En dat in het jaar 2022 toen 450 jaar geleden op 1 april 1572

de Noorpoort van Den Briel gerammeid werd door de Watergeuzen

waarmee de bevrijding van het Spaanse juk in heel Nederland aanving.

Schandalige verkwanseling van

heilige grond

Tot 1973 was dit het beeld van de historische grond met de restanten van de noordpoort en de gewelfde stadsmuur.

Toen veranderde de Brielse architect Jan Walraad het beeld in het huidige en verdween het merendeel onder de grond.

Vergeet niet dat de originele straat waarover de Watergeuzen de stad binnenliepen, 1,5 tot 2 meter lager lag.

In 2022 gebeurde wat gevreesd werd door ruim 2000 Briellenaren:

Bovenop de historiche resten van de Noordpoort werd een houten Skelet geplaatst omdat men beweerde dat het niet te bepalen was hoe de poort er uitgezien heeft.

JE REINSTE WAANZIN! want aan wat er tot 2 meter onder de grond staat is prima te bepalen hoe de poort er uitgezien zou kunnen hebben.

In elkgeval is wél zeker, dat wat er nu op prutserige wijze is neergezet de plank volledig mis slaat! Schoren moeten er voor zorgen dat het gehele spul niet instort bij de minste geringste wind.

Ik durf te stellen dat deze creaties niet heel ver afwijken van hoe de poort er zal hebben uitgezien.

Van geen enkele poort weten we hoe hij er precies heeft uitgezien maar wat er nog is zegt genoeg.

Er is dus geen enkel argument waarom je de Noordpoort niet zou kunnen opbouwen!

Alleen het blootleggen van wat er nog is zou al een betere oplossing geweest zijn

dan wat er nu gefabriseerd is.

Evenals de Kaaipoort

Wat er nu op Bastion IX staat is een volledige mispkaatste miskleun

van ruim anderhalf miljoen euro waar Den Briel mee opgescheept zit.

Met dank aan de doordrammers.

Rens van Adrighem

September 2023

Ook de huidige Langepoort veranderde in de jaren zeventig door architect Jan Walraad.