Rens van Adrighem

Jávea  april 2009

Voor het laatst bijgewerkt oktober 2016

Bart, (geboren 16 juni 1940) en Agatha, (geboren 1 oktober 1940), beiden te Rotterdam, kwamen in maart 1969 in Den Briel wonen. De ouders van Agatha, de familie Broersen, bestierden sinds 1962 een slagerij in de Voorstraat. Zo kwam het dat Bart en Agatha vanaf 1967 mee zijn gaan doen aan de 1 aprilviering.

Op 13 september 1966 werd zoon Jeroen geboren en  24 maart 1971 zoon Martijn. Jeroen ging voor het eerst in 1968 verkleed op 1 april en zijn broer Martijn vanaf zijn geboorte.

De 1 aprilviering zit de familie de Man dus onmiskenbaar in het bloed.

Jeroen:

“Mijn ouders doen al vanaf 1967 enthousiast mee met de jaarlijkse 1 april-viering. De viering is mij dan ook door mijn Pa en Ma altijd met de paplepelingegeven.”

Rens van Adrighem

door autodidact      kunstenaar

Jeroen de Man

Het zal duidelijk zijn dat het niet vreemd is dat Jeroen, die vanaf zijn geboorte 1-aprilvierder genoemd kan worden, in de voetsporen van zijn vader is getreden. Naast de 1 aprilvereniging, is hij ook Zakkendrager in hart en nieren, betrokken bij de organisatie “Brielle Maritiem” en ruim 25 jaar Zwarte Piet bij de intocht van St. Nicolaas in Den Briel.

Verder is hij bestuurslid geweest van de Vereniging van Maarland bewoners en van de Vrienden van de Sint Catharijnekerk.

In 2003 ontving Jeroen de oorkonde ter benoeming tot Poorter van het jaar in 2003, uitgereikt door burgemeester Betty van Viegen.

Hallo Rens,

Ik heb via mijn vader begrepen dat je instemt om jou schitterende schilderij te mogen gebruiken voor de web-site van de 1-aprilvereniging. Daar zijn we erg blij mee.

Ik weet dat er verdeeldheid bestaat over jou mening binnen de vereniging, maar ik ben nog van de generatie die als (geuzen) broekie mee mocht helpen aan boord van het geuzenschip de Prince Admirael en het Vaandel mocht dragen bij Cor Dedert en Hans Elkhuizen, die de rol van Lumey speelden. Alle mannen; Schipper Wim van der Torre, Piet de Bruin, Willem Patijn, Bassie Bothof en Jan Teunisse, noem ze maar op, ik heb ze allemaal gekend. Deze mannen hebben een Geus van mij gemaakt en daar ben ik trots op.

Ik deel heel veel van je meningen, met name over het Spaanse leger. Met het vertrek van mijn vader als voorzitter en bestuurslid, ben ik zelf bestuurslid geworden, omdat ik bang was dat de vereniging zou verloederen, precies op de manier waar jij zo bang voor bent.

Ik zal mijn best doen iets moois van de 1 aprilsite te maken en hoop dat ik je mag raadplegen voor advies en van tijd tot tijd ook mag bekritiseren indien ik dat nodig vind. Ha ha!

Met vriendelijke groeten, Jeroen de Man

Na het lezen van Jeroens woorden, wist ik het meteen en durf dan ook volmondig te zeggen:

“Echte Watergeuzen” bestaan nog steeds.


Net als zijn vader en de vele voorgangers die zich vanaf 1966 met veel bezieling ingezet hebben voor de 1 aprilfeesten, laat ook hij blijken 'het juiste 1 aprilgevoel' te bezitten.

Het doet mij als oud-Briellenaar en fervent 1aprilvierder in het verleden goed, te kunnen constateren dat er nog steeds mensen met dat zelfde gevoel zijn. Jeroens instelling is een goed teken en waarborg voor de toekomst van de 1aprilvereniging.

Begin januari 2009 kreeg ik de vraag voorgelegd van Bart de Man, de oud-voorzitter van de 1 aprilvereniging, of de vereniging een foto van een schilderij van mij van de Inname van Den Briel mocht gebruiken als template voor de web-site van de vereniging.

Ondanks dat de vereniging op mijn vraag, om een link naar mijn site te plaatsen niet positief beantwoorde, gaf ik toch een volmondig ja op deze vraag. 

Op 10 januari 2000 heeft Bart een Koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn inzet voor de 1 aprilvereniging en de vele andere activiteiten waarvoor hij zich inzette in Den Briel. Op 8 maart 2008 werd hij benoemd tot Ere Poorter van Den Briel.

In 1980 trad Bart toe tot het bestuur van de

1 aprilvereniging. Vanaf 1984 was hij voorzitter en op 18 februari 2008 heeft hij na 24 jaar de hamer overgegeven.

Bart en zijn vrouw werden in de kooi afgevoerd naar de receptie bij zijn afscheid als voorzitter.

Bart (achter de fotograaf) in 1978 tijdens de inname.

  

Van Rotterdammers naar

Als twaalfjarig ventje werd Jeroen vaandeldrager van Lumey (Cor Dedert en Hans Elkhuizen) totdat hij een jaar of zestien was. Daarna heeft hij altijd in het geuzenleger gezeten.

Jeroen:

“Omdat er binnen het toenmalige bestuur niet een eenduidige beslissing kon worden genomen, om een passende voorzitter te kiezen en er voor de vereniging een potentieel “gevaar” zou zijn dat de vereniging zijn oren te veel naar de Spanjaarden zou laten hangen, heb ik toen - niet geheel netjes misschien - eigenhandig ingegrepen. Ik heb toen één week voor de algemene leden vergadering het bestuur schriftelijk laten weten dat ik lid van het bestuur en voorzitter wilde worden, om te voorkomen dat de vereniging "te modern" zou worden, met te veel Spaanse invloeden. Mijn ideaal is een beleid met gepast advies van de oude garde, om de vereniging te behoeden van "Carnavalisering" of Braderie praktijken.

Sinds hun trouwen woonden zij aan het Maarland. Eerst zuidzijde 8 en later op zuidzijde 24. In 20?? zijn ze in de Voorstraat gaan wonen.

Sinds 1987 tot en met 2004 heeft Jeroen gewerkt voor Jo Tankers een chemicaliën rederij, op de automatiseringsafdeling. Daarna op de commerciële en operationele afdeling en daar de laatste jaren als business process manager. Van 2004 tot 2009 had hij zijn eigen bedrijf ‘Hildon Consulting’ en werkte voor vele rederijen wereldwijd.

Sinds 2009 vervult hij weer als werknemer diverse functies in de scheepvaart. Zijn kracht ligt in het optimaliseren van bedrijfsprocessen bij scheepvaart gerelateerde bedrijven en betrekt functies van operations management, business process management tot aan contract management.

ZIJN INZET VOOR 1 APRIL

Toen Jeroen veertien was, is hij ook als zwarte Piet begonnen tijdens de intocht van Sinterklaas (toen nog met zo'n 35 Pieten).

INTOCHT SINTERKLAAS

Jeroen:

“Schipper Wim van der Torre, Piet de Bruin, Willem Patijn, Bassie Bothof en Jan Teunisse, hebben een Geus van mij gemaakt en daar ben ik trots op.”

Ook heeft hij nog een aantal jaren orgeldraaier gespeeld met sprekende rol, onder de regie van Harry van der Wiel.

Hij heeft 20 jaar de ledenadministratie voor de vereniging gedaan.

Jeroen:

We zijn een club van maximaal 20 prettig gestoorden.

Jasperina, onze zoon Victor en dochter Amber doen ook als zwarte piet mee.

Bart was vanaf 1964 werkzaam in het lager onderwijs te Rotterdam tot en met maart 1969.

Op 1 april 1969 begon hij als leraar op de Vakschool voor meisjes. In 1975 werd hij benoemd tot adjunct directeur. De Vakschool voor meisjes werd De Langepoort. Op 1 april 1972 heeft koningin Juliana daar de lunch gebruikt.  Later gefuseerd met de Technische School en werd het S.G. Brogilo. Toen werd Bart benoemd tot conrector op de R.S.G. en later door fusie R.S.G., S.G. Brogilo en Mavo Van Dijk herbenoemd tot Maerlant College. Tot eind augustus 2001 was hij adjunct directeur/conrector.

Naast zijn dagelijkse werk heeft hij enorm veel verenigingswerk gedaan. Ondermeer in het bestuur van de VVV, het 4 en 5 mei-comité , de Stichting Vrijheidsbos en al jaren de organisatie van de Sinterklaasintocht. Ook voor de PKN was Bart actief. Daarnaast zong hij ook in het Zakkendragersgilde en zat hij jaren in de jury van de Maskerade en natuurlijk de 1-aprilvereniging.


Bart was vooral bekend als Burgermeester Koekebacker, de rol die hij vanaf 1978 speelt.

De familie de Man

1968

De gehele organisatie lag op de schouders van Bart. Inmiddels is de organisatie in handen van Jeroen gekomen.

Victor en Amber zijn sinds hun geboorte lid van de 1 aprilvereniging en altijd verkleed geweest en doen actief mee met het spel.

Martijn de Man

Martijn is na Jan Teunisse de kok aan boord van de Prince Admirael geweest.

Vaak heb ik mij afgevraagd: ‘Geboren Watergeuzen’, bestaan die nog wel?

In 1992 schreef ik een strofe voor een liedje met de volgende regels:


“Echte Briellenaren, zijn die er nog wel...

Watergeuzen, in Den Briel geboren...

Kerels die zich door niemand laten storen.”

Daarna wilde de middenstand bezuinigen en de intocht schrappen. Pa Bart heeft toen samen met het bestuur van de VVV (onder andere Jan Wingelaar en Ab Zalentijn) de organisatie op zich genomen en een low budget intocht in elkaar gezet. Maximaal 12 Pieten en een Sinterklaas. Geen dure stoomboot, maar de Prince Admirael. (ter beschikking gesteld door de 1 april vereniging).

Het enige wat wij krijgen is een schamel budget (van de middenstand) om pepernoten te kopen. Dat er bij de intocht in Den Briel werkelijk van verre, duizenden kinderen komen, die de Prince Admirael zien binnen komen met Sinterklaas aan boord, zichtbaar zo ontzettend gelukkig maken, is het belangrijkste wat er is.

Martijn, die in Rotterdam woont, werkt sinds 1 maart 2009 in Brielle als facility manager voor onder andere het Bres Theater.

Briellenaren en Watergeuzen met hart en ziel

Jeroen werd geboren op 13 september 1966. Hij trouwde in 1990 met Jasperina Stolk uit Oudenhoorn. Op 9 december 1997 kregen zij hun zoon Victor en op 23 maart 2000 dochter Amber.

Bart, Agatha, Martijn, Jeroen en Jasperina begin jaren 1900.

IN MEMORIAM

1 oktober 2014 overleed Bart aan een ernstige ziekte

die hij altijd onderging met humor en hoopvol

dat hij de ziekte de baas zou blijven.

1 april zal nooit meer hetzelfde zijn.

Jeroen heeft zijn vaders rol al burgemeester Koekebacker met verve overgenomen.

NAAR: Site inhoud

IN HET 1 APRILBESTUUR

Sind 2016 wordt de 1 aprilsite beheerd door de stichting Kunst en Cultuur.

Schilderij van de Inname van Den Briel

Zo kwam ik in contact met Jeroen, de zoon van Bart de Man

die mij de volgende e-mail stuurde.

Dit kwam als een complete verrassing, want ook mijn pa wist niet dat ik die brief had geschreven. Toen heeft het bestuur besloten om tijdelijk Koos Steentjes voorzitter te maken voor een periode van twee jaar.’’

Zo kwam Jeroen in het bestuur en coördineerde Jeroen de zaken met betrekking tot de Prince Admirael. (voornamelijk spreekbuis bemanning, rondvaarten e.d.) Hij verzorgde bovendien het beheer van de web-site van de vereniging, waarvan hij een prachtig stukje werk maakte. Het was een lust voor het oog en bovendien werd de site regelmatig bijgewerkt. Er werd een speciale nieuwspagina toegevoegd, waar alle actuele wetenswaar-digheden te lezen waren en een pagina “Uit de oude doos”, een zeer wetenswaardige pagina, die velen volgenden. Tevens was er “De Stadsomroeper”, de digitale “Nieuwsbrief” waar u zich gratis op kon abonneren.

In 2008, toen Jeroens vader aankondigde dat hij wilde stoppen als voorzitter, waren er in het bestuur weinig tot geen potentiële kandidaten. Toen er geruchten waren dat een van de bestaande bestuursleden als voorzitter zou worden voorgedragen, kwam Jeroen tot een besluit:

De kleding wordt onder supervisie van Agatha in tact gehouden, ondanks het feit dat de kleding natuurlijk van de Brielse Belangenvereniging is. Maar moeders doet het nog steeds met passie en plezier, samen met de dames van de Geuzennaald.

Bart en Agatha