Het eerste liedje: “Hulde. Hulde, Hulde...”

werd uitgebracht op grammofoonplaat

en ten doop gehouden kort vóór 1 april 1992.

De tekst is van Rens van Adrighem

en de muziek van Ramon van Adrighem.

Het nummer werd gezongen door Frans Verhoef

en Dirk Bravenboer. (de Brielse Botteliers)

“Hulde, Hulde, Hulde...”

-1992-


Bij ons in ‘t dierbaar Brieltje

daar is het altijd feest.....

Op 1 april in ‘t bijzonder

toch wel het allermeest.....

Dan hoor je Hulde, Hulde

want dat is onze leus.....

Hulde, Hulde, Hulde

voor de watergeus!


Refrein:

Hul..de Hulde voor de Botteliers..

voor de Botteliers

voor de botteliers.

Hul..de Hulde voor de Botteliers

voor de Botteliers der Geuzenvloot!


Reeds vijf en twintig jaren

gaan wij nu al op pad,.....

De kar is volgeladen

met kruiken en een vat.....

Wij schenken dan een oorlam

en worden lekker zat.....

Hulde, Hulde, Hulde,

voor ‘t geestrijk gerstenat!

Refrein:

Hul..de Hulde voor de Botteliers..

voor de Botteliers

voor de botteliers.

Hul..de Hulde voor de Botteliers

voor de Botteliers der Geuzenvloot!


Is ‘t 1 april in ‘t Brieltje

dan gaan we weer op stap.....

Langs kroegen en door straten

en drinken wij ons zat.....

Laven, laven, laven

er is geen andere keus.....

Hulde, Hulde, Hulde,

Ja dat is onze leus!


Refrein:

Hul..de Hulde voor de Botteliers..

voor de Botteliers

voor de botteliers.

Hul..de Hulde voor de Botteliers

voor de Botteliers der Geuzenvloot!


U heeft het wel begrepen

wij zijn de Botteliers.....

Wij sjouwen door ons Brieltje

en hebben veel plezier.....

Laven, laven, laven,

er is geen andere keus.....

Hulde, Hulde, Hulde,

ja dat is onze leus!


Refrein: (2x)

Hul..de Hulde voor de Botteliers..

voor de Botteliers

voor de botteliers.

Hul..de Hulde voor de Botteliers

voor de Botteliers der Geuzenvloot!

“Botteliertje”

-1992-


Botteliertje, schenk mij nog eens in...

M’n keel die is zo droog

en der zit een kikker in.


Botteliertje, schenk mij nog eens in...

want er zit een kikker in.


Vierhonderd jaar geleden

de Spanjaarden verjaagd...


Ja, dat deden wel de Watergeuzen...

Lumey die liep vooraan en gaf ze van katoen...

Met geweld is toen de poort bezweken.


Echte Briellenaren zijn die er nog wel...

Watergeuzen in Den Briel geboren...

Echte Watergeuzen zijn die er nog wel...

Kerels die zich door niemand laten storen.


Wie hier de baas wil spelen...

die moet maar verder gaan...

Want zulke mensen hebben we hier niks aan.


Botteliertje, schenk mij nog eens in...

M’n keel die is zo droog

en der zit een kikker in.


Botteliertje, schenk mij nog eens in...

want er zit een kikker in.


De Sint Catharijne toren zie je al van ver...


Zonder haar zou ik niet kunnen leven...

En moet ik soms eens weg en zie ik haar niet meer...

Dan weet ik ja..’t is toch maar voor even.


Op de Brielsewallen proef je nog de sfeer...

Hoe het was toen in de middeleeuwen...

De oorlam smaakte best en ging er in als koek...

Daarmee smeerden zij toen reeds hun kelen.


Wie hier de baas wil spelen...

die moet maar verder gaan...

Want zulke mensen hebben we hier niks aan.


Botteliertje, schenk mij nog eens in...

M’n keel die is zo droog

en der zit een kikker in.


Botteliertje, schenk mij nog eens in...

want er zit een kikker in.


Botteliertje, schenk mij nog eens in...

M’n keel die is zo droog

en der zit een kikker in.


Botteliertje, schenk mij nog eens in...

want er zit een kikker in.

Brielse liedteksten

Rens van Adrighem

door oud     Briellenaar     

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der “Brielse Botteliers”

in het jaar 1992, werden naar een idee van ondergetekende

twee liedjes geschreven en gecomponeerd.

Door de zelfde auteurs werd er nog een tweede liedje:

“Botteliertje” geschreven en gecomponeerd

dat door de Botteliers is uitgebracht zonder toestemming.

Vermoedelijk is gewoon een kopie van de oorspronkelijke

opname - ingezongen door ondergetekende - uitgebracht.

NAAR: Site inhoud

Rens van Adrighem

Het zal duidelijk zijn dat ook deze liedjes een hoog

Den Briel gehalte hebben,

waarmee een oude traditie werd voortgezet.