Voorwoord | Zelfportret | Inleiding | Hoofdstuk: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

 
Rens van Adrighem
autobiografie

“Artistieke Duizendpoot”

 Atijd opzoek naar een nieuwe uitdaging

NAAR: Zelfportret

Rens van Adrighem 

Jávea  Spanje, december 2006

VOORWOORD


EEN NIEUWE UITDAGING

Naar aanleiding van het lezen van onjuiste artikelen over gebeurtenissen en personen die deel uitmaakten van mijn vriendenkring, kwam ik 2006 tot de conclusie dat het misschien wel verstandig zou zijn, het een en ander uit mijn leven op papier te zetten. Vooral verhalen over gebeurtenissen uit de zestig en zeventiger jaren, die voor mij nogal intensief waren, kloppen vaak niet. Aan de hand van mijn archief aan fotoboeken van mijn leven en werk, die ik enkele jaren geleden samen stelde uit ruim 9000 foto’s, krantenknipsels, en herinneringen, ontstond in het jaar 2006, toen ik 60 werd, een biografie. Nooit eerder had ik gewerkt met een computer. Ik had het geluk dat mijn zoon Ramon, die  daar al jaren mee werkt, mij daar mee kon helpen. Hij gaf me een laptop en na vele malen zijn hulp ingeroepen te hebben, kon ik behoorlijk uit de voeten. Zodoende kwam mijn web-site tot stand. Het maken hiervan bleek geen simpele zaak, want het is voor mij erg belangrijk dat alles klopt en op een juiste wijze wordt weergegeven. Het maken van keuzes is niet altijd gemakkelijk geweest. De vraag blijft altijd: Moet ik dit wel- of niet vermelden. De web-site wordt, door de vele reacties die ik mocht ontvangen en de dingen die mede daardoor komen bovendrijven, nog steeds uitgebreid met weer nieuwe uitdagingen.


Deze biografie draag ik op aan:

Mijn Moeder,   05-08-1916 / 09-09-1970 

en mijn Vader, 24-11-1912 / 28-09-1995

die mij liefdevol hebben groot gebracht

en mij de dingen hebben laten doen

die ik graag wilde.

En natuurlijk mijn steun en toeverlaat:

Zorgzame Marianne, die er op lette

dat ik met twee benen op de grond bleef staan

en mijn motor en mijn rem was.

Tot slot mijn zoon Ramon, die er de laatste jaren,

mede voor zorgt dat we alleen de dingen

die we nodig en leuk vinden kunnen doen.