van het Innamespel en toneelspelen

van de 1-aprilvieringen in Den Briel

Jan Beesemer

Nadat sinds 1966 de Langepoort als “Inname poort” gebruikt was, vond in 1974 de Inname van Den Briel voor het eerst op het Maarland Nz. plaats. Voor deze locatie werd gekozen om het geuzenschip directer bij de inname te betrekken en om meer publiek getuige te kunnen laten zijn van deze geschiedkundige gebeurtenis uit 1572.

Op de brug bij de poort-wachters woning van de voormalige Water-poort werd een simpele poort geplaatst.


Het geuzenschip “De Admirael” meerde vóór de brug af en daar ging de rammeiploeg van boord, nam de scheepsmast ter hand en begaf zich naar de poort.

Roobol gaf de opdracht de poort in brand te steken en de deuren te rammeien om zodoende toegang tot de stad te krijgen. De brand ging in de poort en de geuzen bestormden de poort met de scheepsmast waarop de deuren het begaven en de geuzen naar binnen stormden.

Er was geen tegenstand en de enkele Spanjool en geestelijke binnen de poort, werden zonder problemen gevangen genomen.


V.l.n.r. Willem Patijn,

Bart de Man, Frans Verhoef en

Dirk Bravenboer.

Het geuzenschip voer de haven binnen en de vlootvoogden gingen aan wal. Admiraal Lumey en vlootvoogd Treslong, die via de Zuidpoort Den Briel was binnen gekomen, voerden een tweestrijd aan de wal over het behoud- of de verwoesting en platbranden van de stad.

De 1-aprilviering van 1974

Op de foto zien we v.l.n.r:

Op de achtergrond achter Bloys van Treslong (op de rug gezien), de Heer Haaksman, één van de initiatiefnemers

van de 1 Aprilvieringen. Jan Monquil als Bloys van Treslong en daar achter hellebaardier Broodshoofd.

In het midden Cor Dedert als Lumey

en met bril Cor van der Blink in de rol van Roobol.

De bontmuts rechts is van Henk Grootveld.

Hierna vertrok de stoet via de Voorstraat, Franschestraat, Rozemarijnstraat en Visstraat naar de Markt. Voor de Hoofdwacht was het podium geplaatst en daarvóór was het speelveld.

De Markt was vol gestroomd met publiek.

Sinds 1988 kiest het bestuur van de 1-aprilvereniging elk jaar de Poorter of Poorteres van het jaar.

Als er ooit iemand een dergelijke waardering verdient heeft, is het Jan Beesemer wel.

Helaas zou dat in dit geval alleen postuum kunnen.

Met dit Eerbetoon hoop ik, mede uit naam van de oudere 1 aprilvierders, 
waarvan de meesten ons helaas ontvallen zijn, de waardering voor Jan 
aangegeven te hebben, waardoor hij herinnert zal blijven als de altijd goed gezinde, onvermoeibare geluidsman en regisseur van de 1-aprilvieringen 
en bovenal als gelijkgezinde vriend.
Bedankt Jan

Met dit Eerbetoon hoop ik, mede uit naam van de oudere 1 aprilvierders,

waarvan de meesten ons helaas ontvallen zijn, de waardering voor Jan

aangegeven te hebben, waardoor hij herinnert zal blijven als de altijd goed gezinde, onvermoeibare geluidsman en regisseur van de 1-aprilvieringen

en bovenal als gelijkgezinde vriend.

Bedankt Jan

Geluidsman en Regisseur
Rens van Adrighem  
Maart 2008

Fons Löbker schreef vaak te pas en te onpas over de 1 aprilfeesten. Ook Jan was daar een keer het slachtoffer van toen Fons hem vroeg even op de kansel te gaan staan en er een foto van maakte, er een verhaaltje bij zette en dat naar de krant stuurde.

Gelukkig kon Jan de humor daarvan wel inzien.

Uit eerbetoon voor zijn ruim twee decennia lange inzet voor de 1-aprilvieringen

als regisseur en geluidsman draag ik deze pagina op aan Jan.

Zijn regiewerk speelde zich vooral af tijdens de wekelijkse repetities zo’n twee maanden vooraf aan de viering.

Rens van Adrighem

door oud     Briellenaar     

Slechts enkele krantenknipsels en een enkele foto zijn er van hem terug te vinden.

Op de dia’s die ik tegenkwam in mijn archief van een opvoering van een spel op de Markt

in het jaar 1974, zien we Jan op enkele dia’s zijn regie aanwijzingen geven.


Het leek mij een goed idee om met deze dia’s dit eerbetoon samen te stellen

en gaf het de titel: “De 1-aprilviering van 1974”, opgedragen aan deze creatieve,

gedreven goede vriend, die helaas veel te jong overleed.

Met Jan in 1980 in Zierikzee waar we het havenspectakel organiseerden.

1933

1985