Begin jaren 1900 werd er door de Brielse jeugd gevoetbald op het Blekersbolwerk. Het terrein was van de militaire overheid, die het toen vrijgaf. De voetballers hadden één probleem: de ballen belandde nogal eens in de vest.

Op de tweede augustus 1919 werd de voetbalclub BFC opgericht, en ging toen voet-ballen op de biezenwei van Mol aan het Weegje (Rugge) en in 1920 werd de naam van de club omgedoopt in Wit Rood Wit.

In de Tweede Wereldoorlog werden er tegen de wallen aan bunkers gebouwd,

die dienst deden als bakkerij voor de Duitse Weermacht.

Na de oorlog had Hobbel, die op het Scharloo woonde, daar landbouwwerk-tuigen staan. Hij verrichte ploeg- en maaiwerk voor boeren die geen werktuigen bezaten.

In 1972 werden de bunkers gesloopt.

In de jaren '60 vonden er op bevrijdingsdag 5 mei, de vreugdevuren plaats, die in de jaren '70 vervielen en werden daar in januari de kerstboom verbranding gehouden.

In de jaren '50 werd er op het ravelijn een speeltuin geconstrueerd, die echter geen lang leven was beschoren.

Jávea, Spanje  februari 2015

NAAR: Site inhoud

Het Bleykersbolwerk

Het is één van de negen bolwerken van de Brielse vesting.

Bleykersbolwerk is de oud-Hollandse naam voor Blekersbolwerk.

Op dit bolwerk werden namelijk van oorsprong

gewassen kleren en lakens gebleekt.


Bij de Briellenaren stond het bekend als ‘Het Ravelijn’.

door: