Rens van Adrighem

Jávea España  augustus 2021

Hoe en of we de 450 jarige herdenking kunnen vieren
 is de grote vraag want we zullen dan nog steeds met 
de corona pandemi te maken hebben. 
Anderhalve meter afstand houden en mondkapjes op zal dan wel weer verplicht zijn valt te verwachten.
Sinds januari 2020 is niks in ons leven meer zeker 
en is onze vrijheid aangetast.
Van grootsheid en het niveau van de vieringen in 1922 
en 1972 zal er daardoor geen sprake kunnen zijn.

Hoe en of we de 450 jarige herdenking kunnen vieren

is de grote vraag want we zullen dan nog steeds met

de corona pandemi te maken hebben.

Anderhalve meter afstand houden en mondkapjes op zal dan wel weer verplicht zijn valt te verwachten.

Sinds januari 2020 is niks in ons leven meer zeker

en is onze vrijheid aangetast.

Van grootsheid en het niveau van de vieringen in 1922

en 1972 zal er daardoor geen sprake kunnen zijn.

Rens van Adrighem

Door

Vrijheid is een bijzonder goed, dat niet alleen in 1572, maar ook nu nog niet vanzelfsprekend is. De feest- en activiteitenkalender loopt van 1 april tot en met 10 december 2022. Daarbij staat de verbinding in vrijheid voor iedereen centraal.

1 april 1572, waaien opstandige Watergeuzen vanuit Engeland voor het stadje en nemen Den Briel in. Het is de eerste vrije stad in het door Spanje bestuurde Holland. vandaar de wapenspreuk “Libertatis Primitiae”, de Eersteling der Vrijheid. Met deze historische gebeurtenis van nationale betekenis krijgt Den Briel een plekje in de vaderlandse geschiedenis.

Den Briel staat ieder jaar uitgebreid stil bij 1 april. Burgemeester Rensen wil dat iedereen in Brielle en daarbuiten in dat bijzondere jaar het hele weekend kan feestvieren. Heel 2022 zal in het teken staan van samen vieren en herdenken.

Burgemeester Gregor Rensen en Pieter van Klaveren bij de restanten van de vroegere Noordpoort, de plek waar het op 1 april 1572 allemaal begon.

Een simpele steen uit 1922 herinnert aan deze voor Nederland en Europa historische gebeurtenis.

De Watergeuzen rammeiden op deze plek om half negen

Veel Nederlanders kennen het verhaal van horen zeggen of uit de geschiedenis

boeken. ,,Slechts weinigen zijn hier ook geweest'', volgens de heren.

‘De Stichting Brielle 2022’ is opgericht om de bevolking te enthousiasmeren om te komen met activiteiten en evenementen, bestaande én nieuwe. Pieter van Klaveren is de voorzitter. Een Brielse denktank van inwoners ondersteunt de stichting en de gemeente faciliteert. Het moet er allemaal toe leiden dat het jaar 2022 onvergetelijk wordt, maar zeker geen momentopname.

,,We willen er waardevolle herinneringen en initiatieven aan overhouden. Het nu sobere 1 aprilmonument krijgt een mooie uitstraling.

Landschapsarchitecten hebben een plan gemaakt voor de plek waar de vrijheid voor Den Briel en eigenlijk het hele land begon.’’

Aldus burgemeester Rensen.

Dat het houten Skelet een waardevolle herinnering zal zijn

en blijven is niet de mening van vele Briellenaren.

Er is onder de bevolking totaal geen draagvlak voor.

's avonds de poort, die toegang gaf tot de stad, in naam van de prins van Oranje.

Het houtenpalen Skelet dat bovenop de originele resten van de Noordpoort geplaatst gaan worden is een gruwel, heilige grondschennis, volgen de meeste Briellenaren. Maar het gemeente bestuur en enkele Klankbordgroep leden zijn vol lof over dit Skeletplan van ruim een miljoen euro’s.

Skeletplan

Daar komen de niet geringe jaarlijkse onderhoudskosten ook nog bij.

Dit idee zou toch veel historischer en realistischer zijn.

Er zit nog zeker twee meter onder de grond van de originele poort!

Hoe de poort er precies heeft uitgezien is nergens te achterhalen, maar aan de fundering en restanten is voldoende af te leiden.

Het geheel of een stukje opbouwen samen met de stadsmuren met gewelven en weergang, zou beslist

Origineler

NAAR:  De Site inhoud

De stichting Red de Noordpoort zet alles in het werk het Skeletplan tegen te houden. Het is ongelooflijk dat enkele 10 tallen (import) Briellenaren, duizenden tegenstanders buiten spel weten te zetten.

DE 1 APRILVIERING
Van

2022

Libertatis Primitiae

een verantwoord en historischer beeld geven van hoe het geweest kan zijn.

Tot zeker de begin jaren ’80 waren de 1 aprilvieringen altijd een dag of drie.

In mijn jeugd was tot 1973 dit het beeld van de v.m. Noordpoort.

Altijd nog een stuk beter dan een houten, niets zeggend Skelet.

De verrichtte werkzaamheden in 1973 hebben geen goed gedaan aan de nog aanwezige resten van de noordpoort en stadsmuur.

Het had nooit afgedekt moeten worden met een laag grond. 

Negativiteit zal mij verweten worden, maar het is gezien de ontwikkelingen

van de laatste jaren naar mijn mening een realistisch beeld.

Blog burgemeester Rensen Week 33 - 2021

Volgend jaar vieren we op grootse wijze de inname van Den Briel in 1572. Het is dan immers 450 jaar geleden dat de Watergeuzen – door toeval – hun schepen richting deze stad stuurden en het Spaansgezinde stadsbestuur afzetten. Zonder noemenswaardige weerstand omdat het Spaanse garnizoen naar het zuiden was gehaald. Van geweldige heroïek was dan ook geen sprake, al moest voor het rammeien van de Noordpoort ongetwijfeld nog wel enige spierkracht aangewend worden.

De inname van Den Briel is één van de meest memorabele momenten in onze nationale geschiedenis. Hier werd immers de kiem gelegd voor de onafhankelijkheid van de Noord-Nederlandse gewesten. De Spanjaarden slaagden er niet in om de stad terug te veroveren, omdat een slimme timmermanszoon de sluis opende en de omringende wegen en landerijen onder water zette. Ieder schoolkind in Brielle kan dat verhaal navertellen. Brielle werd aldus de eerste blijvend bevrijde stad van de Lage Landen. Vanuit dit bruggenhoofd namen de geuzen andere steden in. Als een olievlek breidde de positie van de Nederlandse opstandelingen uit.

Brielle vormde dus een belangrijk kantelpunt in de beginjaren van de Tachtigjarige Oorlog. Daar staan we het hele jaar bij stil. We vieren niet alleen, we herdenken ook. Nadrukkelijk staan we ook stil bij de donkere kant van de bevrijding. De vernedering, marteling en ophanging van de 19 Martelaren van Gorcum door de geuzen maakt ook deel uit van de Brielse geschiedenis. Lumey en Leonardus horen bij elkaar. Niet voor niets zijn in Brielle zowel straatnamen vernoemd naar de triomferende geuzen als naar de vermoorde geestelijken. Het is aanleiding om naast het thema vrijheid ook aandacht te besteden aan thema’s als tolerantie, omgaan met verschillen en samenwerking met andersdenkenden. Onderwerpen die nog steeds actueel zijn.

Bij de voorbereidingen van dit jubileumjaar lijkt de geschiedenis zich te herhalen. Door Brielle is het initiatief genomen om ook andere steden bij de viering te betrekken. Steden die in 1572 eveneens bijzondere gebeurtenissen meemaakten. Ook nu is sprake van een olievlek. Inmiddels zijn ca. 31 steden uit het hele land aangesloten bij het Samenwerkingsverband 1572 en heeft het jubileum een nationaal karakter gekregen. Burgemeester Wienen van Haarlem is de stimulerende voorzitter van deze samenwerking. Brielle levert samen met Dordrecht belangrijke ambtelijke ondersteuning.

Bij deze landelijke herdenking staan eveneens de thema’s vrijheid, verscheidenheid, verbondenheid en verdraagzaamheid voorop. De opening van de landelijke herdenking zal in Brielle plaatsvinden, waar het immers allemaal begon.

Zo’n 31 steden uit het hele land hebben zich aangesloten bij het Samenwerkings-verband 1572, waardoor het jubileum een nationaal karakter zal krijgen.

De thema’s vrijheid, tolerantie, verscheidenheid, verbonden-heid, omgaan met verschillen en samenwerking met andersdenkenden en verdraagzaamheid zullen voorop staan.

De 1 aprilviering en jubileum herdenkingen zijn altijd puur ontstaan vanuit de bevolking. Dat zal in 2022 dus anders zijn.

Ook andere steden die in 1572 eveneens bijzondere gebeurtenissen meemaakten worden bij de viering betrokken.

21 augustus heeft de 1 arilvereniging alle attributen uit de bunker (Kazemat) van Bastion IX gehaalden naar nieuwe opslagplaatsen gebracht.

Een duidelijk teken dat het Skeletplan doorgaat.

In de Kazemat gaat namelijk een historische presentatie komen van de april 1572 geschiedenis.